Ο Άγιος ο Μάξιμος ο Ομολογητής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ»

 

Άρθρο 1

Μορφή – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα.

1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής» που συστήθηκε από τον Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης Γεώργιο – Μάξιμο Ξύδα με την υπ’ αριθμ. 5918/5-7-1994 πράξη του συμβολαιογράφου Σερρών Νικολάου Θωμά Βαδικόλια, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού του Α.Ν. 2039/1939, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση τούτου.

2. Έδρα του Ιδρύματος είναι η πόλη των Σερρών.

3. Η σφραγίδα του Ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, την επωνυμία του Ιδρύματος και στο μέσον αυτής φέρει απεικόνιση του Αγίου Μαξίμου και το έτος της σύστασής του.

Άρθρο 2

Σκοπός του Ιδρύματος είναι:

1. Η παροχή υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων ή επιδομάτων:

α) Σε οικονομικά αδύνατος νέους και νέες, που επιδεικνύουν έφεση προς μάθηση, για σπουδές στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση, οι οποίοι κατάγονται από την περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης ή κατοικούν σε αυτήν μόνιμα και είναι εγγεγραμμένοι σε μία ανώτερη ή ανώτατη σχολή.

β) Σε επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μελέτης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και στις επιστήμες της Θεολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτονικής, με θέματα που αφορούν την περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης ή ολόκληρης της Μακεδονίας.

Οι επιστήμονες αυτοί θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό τμήμα σχολών ή να έχουν προχωρήσει τη διδακτορική διατριβή ή μελέτη σε ικανοποιητικό σημείο ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η επιστημονική εγκυρότητά της καθώς επίσης και ο χρόνος περάτωσής της. Προτιμώνται οι καταγόμενοι από την περιφέρεια της Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης.

γ) Σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές και σπουδαστές που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης των Σερρών μέσης, ανώτερης και ανώτατης βαθμίδας, είναι συνεργάτες της τοπικής Εκκλησίας ή επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο για τα εκκλησιαστικά πράγματα.

δ) Σε οικονομικά αδύνατους νέους της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης που θέλουν να σπουδάσουν στη σχολή Βυζαντινής Μουσικής Σερρών ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή Βυζαντινής Μουσικής κρατικά αναγνωρισμένης που λειτουργεί στις πόλεις Σέρρες και Νιγρίτα.

2. Η διοργάνωση των μαθημάτων και σεμιναρίων για την εκμάθηση και εμβάθυνση στη γλώσσα και στο ύφος των εκκλησιαστικών κειμένων και στην παράδοση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Άρθρο 3

Περιουσία – Πόροι

1. Περιουσία του Ιδρύματος αποτελεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ. κατατεθειμένο σε Τράπεζα του εσωτερικού σε αναπαλλοτρίωτη κατάθεση.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
(Σελίδα 1 από 6)
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
26η Ιουλίου

Τα θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι κατορθώματα της πίστεώς των, που ερμηνεύεται σε προσευχή και σε αγία ζωή. Ένας τέτοιος "ευκλεής" καρπός θερμής προσευχής των γονέων της είναι η αγία Παρθενομάρτυς Παρασκευή, της οποίας την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Σαν καρπός προσευχής που ήταν, σαν θείο δώρο, οι γονείς της την αφιέρωσαν στον Θεό· την ανέθρεψαν "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου", την εκόσμησαν και την ώπλισαν με τα ιερά διδάγματα της χριστιανικής πίστεως, που τα αντλούσαν πλούσια από την καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής, και την προετοίμασαν για να γίνη μία θερμή ιεραπόστολος. Όλα τούτα τα περιστατικά από τον βίο της Αγίας είναι έργα όχι μόνο βαθειάς πίστεως, αλλά και θερμής προσευχής, είναι ζωντανά μαθήματα για τους χριστιανούς γονείς, που πρέπει να αγιάζουν το μεγάλο και υψηλό έργο της δημιουργίας των ανθρώπων, μέσα στη θεία χάρη της Εκκλησίας.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ