Ιδρύματα Κειμηλιαρχείον "Ψυχής Άκος" Εγκύκλιος

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 8

 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η πλουσιόδωρος αγάπη του Αγίου Θεού χάρισε στην τοπική μας Εκκλησία την μεγάλη ευλογία, μετά από σύντονες και κοπιώδεις προσπάθειες ενός και πλέον έτους να αξιωθούμε να εγκαινιάσουμε την προσεχή Κυριακή 13 Απριλίου στις 11 το πρωί, το νέο Κειμηλιαρχείο της τοπικής μας Εκκλησίας, που έχει ανεγερθεί εκ βάθρων επί της οδού Λ. Παπαπαύλου στην πόλη των Σερρών. Το Κειμηλιαρχείο αυτό μέλλει να αποτελέσει για την τοπική μας κοινωνία ένα ακτινοβόλο κέντρο μείζονος πνευματικής και πολιτιστικής σημασίας. Τα εκτιθέμενα στις ευρύχωρες και άνετες αίθουσες του Κειμηλιαρχείου μας ιερά και πανσεβάσμια κειμήλια, κατανεμημένα σε τέσσερις θεματικές ενότητες -ιερές εικόνες, εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, ιερά άμφια-, αποτελούν συν τοις άλλοις και την ηχηρά εκείνη μαρτυρία μιας ζειδώρου πραγματικότητος που μπορεί να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο της συγχύσεως, των παντοειδών συγκρούσεων αλλά και της εναγωνίου αναζητήσεως του αυθεντικού, του ωραίου και του αληθινού, όραμα δημιουργίας, ελπίδα πορείας και δύναμη ζωής. Αυτή η ζωηφόρος πραγματικότητα είναι η αγία Ορθόδοξος πίστις των πατέρων ημών, η οποία καταυγαζομένη από την χάριν του Θεού αναδεικνύει αγίους, παράγει πολιτισμόν, αναβαθμίζει το ανθρώπινο πνεύμα, στολίζει την ζωήν των ανθρώπων και ανοίγει διαβάσεις ουρανίου προοπτικής.

Στην νέα αυτή πνευματική και πολιτιστική κυψέλη της τοπικής μας Εκκλησίας, που φέρει την ονομασία «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ», δηλαδή «ψυχής θεραπεία» και η οποία επέχει θέσιν ενός ιδιαιτέρως ουσιαστικού διδακτηρίου, εκτίθενται με τρόπον επιστημονικό και επαγωγικό, έργα που στην μεγάλη τους πλειοψηφία, φιλοκάλως και σωστικώς συγκέντρωσε με πολύν κόπον ο αείμνηστος προκάτοχός μας, Μητροπολίτης Μάξιμος – του οποίου η ιερά μνήμη ας είναι αιωνία-, από τα ιερά μοναστικά καθιδρύματα, τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές φιλοτέχνων και φιλοκάλων αδελφών μας, κληρικών και λαϊκών, που χρονολογούνται από τον δέκατο τέταρτο έως και τις αρχές του εικοστού αιώνος και αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα της θερμουργού πίστεως και της υψηλής καλλιτεχνικής δημιουργίας της ευρυτέρας περιοχής μας.

Παραλλήλως για τα νέα μας παιδιά, στο πρώτο επίπεδο του τριώροφου νέου κτιρίου δημιουργήθηκε ο δικός τους σύγχρονος χώρος, όπου θα λειτουργεί κάθε απόγευμα διαδικτυακή πύλη (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) καθώς και ταινιοθήκη και στέκι συναντήσεως και αναστροφής νεανικών ομάδων υπό την ευθύνη του Γραφείου Νεότητος της τοπικής μας Εκκλησίας.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Καθώς ζούμε πανθομολογουμένως σε χρόνια δύσκολα, σε χρόνια πνευματικής ανεστιότητος, απομονώσεως και αποξενώσεως από τις ζωηφόρες πηγές της υπαρξιακής μας ταυτότητος, η αγία Μητέρα μας Εκκλησία εργάζεται τον καλόν αγώνα της σωτηρίας του ανθρώπου, θεραπεύουσα με την χάριν του αγίου Θεού όλον τον άνθρωπον, νοηματοδοτούσα και φωτίζουσα τις εκφάνσεις του ανθρωπίνου βίου με το φως της αγίας ορθοδόξου πίστεώς μας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η λειτουργία του νέου Κειμηλιαρχείου της τοπικής μας Εκκλησίας που ανοίγει τις θύρες του από την προσεχή Κυριακ? 13 Απριλίου ε. έ. με τα επίσημα εγκαίνιά του, που θα τελεσθούν στις 11:00 π.μ. και όπου όλοι θα πρέπει να είμεθα. Το κειμηλιαρχείο θα λειτουργεί κάθε ημέρα από τις 9 π.μ. έως και την 1η μ.μ.

Γι' αυτήν την μεγάλη ευλογία του Θεού στην ζωήν της τοπικής Εκκλησίας και της κοινωνίας ευρύτερα, δοξάζουμε και ευγνωμονούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας τον άγιον Θεόν και ευχαριστούμε και όλους εκείνους τους αδελφούς μας, κληρικούς και λαϊκούς οι οποίοι εστάθησαν συνοδοιπόροι σταθεροί και αρωγοί πολύτιμοι στο σπουδαίο αυτό έργο, το οποίο και αντιπροσφέρουμε με εγκάρδια αγάπη στον φιλόθεο και φιλόκαλο Σερραϊκό λαό και ιδιαιτέρως στο συμπαθέστατο κομμάτι του, την νεολαία μας.

Επικαλούμενος δε σε όλους σας πλουσίαν την χάριν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, διατελώ

Διάπυρος ευχέτης σας προς τον Θεόν

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
26η Ιουλίου

Τα θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι κατορθώματα της πίστεώς των, που ερμηνεύεται σε προσευχή και σε αγία ζωή. Ένας τέτοιος "ευκλεής" καρπός θερμής προσευχής των γονέων της είναι η αγία Παρθενομάρτυς Παρασκευή, της οποίας την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Σαν καρπός προσευχής που ήταν, σαν θείο δώρο, οι γονείς της την αφιέρωσαν στον Θεό· την ανέθρεψαν "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου", την εκόσμησαν και την ώπλισαν με τα ιερά διδάγματα της χριστιανικής πίστεως, που τα αντλούσαν πλούσια από την καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής, και την προετοίμασαν για να γίνη μία θερμή ιεραπόστολος. Όλα τούτα τα περιστατικά από τον βίο της Αγίας είναι έργα όχι μόνο βαθειάς πίστεως, αλλά και θερμής προσευχής, είναι ζωντανά μαθήματα για τους χριστιανούς γονείς, που πρέπει να αγιάζουν το μεγάλο και υψηλό έργο της δημιουργίας των ανθρώπων, μέσα στη θεία χάρη της Εκκλησίας.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ