Ιδρύματα Μαξίμειον Ίδρυμα Σχολή Μουσικής

 

ΜΑΞΙΜΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 

Περίοδος 1998-2005

 

Διευθυντής: Ιωάννης Παπαχρόνης

 

Διδακτικό Προσωπικό:

Πασχαλίδης Αναστάσιος (και υπεύθ. Γραμματείας), Θεοδωρίδης Αλέξανδρος, Κλέτσας Μιχαήλ, Γερόσταθος Κων/νος, Τσαλαπάτης Κων/νος, Στεφανάκης Νικόλαος, Καραμάνης Χρήστος, Φακαλής Νικόλαος, Δασκαλούδης Δημήτριος, Δημητριάδου Ελισάβετ, Τσεσμετζή Κωνσταντία, Γεράκη Ευαγγελία, Μουρατίδου Σοφία, π. Χρήστος Μάνθος, π. Νεκτάριος Γκαργκαβάνης
 

Σχολικό Έτος 2005-2006

 

Διευθυντής: Αναστάσιος Πασχαλίδης

Υπεύθυνος Βυζαντινής Χορωδίας: Γεώργιος Ζαρκαντζάς

 

Διδακτικό Προσωπικό:

Βυζαντινή Μουσική: Αναστάσιος Πασχαλίδης, Μιχάλης Κλέτσας, Γεώργιος Ζαρκαντζάς, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, Οδυσσέας Μάτσας, Νικόλαος Τζιάνης
Τυπικό: π. Ευάγγελος Αναστασίου
Λειτουργική: π. Αναστάσιος Καμπουρίδης
Υμνολογία: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης
Θεωρία Ευρωπαϊκής κ' Σολφέζ: Yulia Grigorova
Πιάνο: Ευαγγελία Μακινατζή
 

Καθηγητές Παραδοσιακών Οργάνων:

Ούτι: Δημήτριος Σίντος
Κλαρίνο: Γεώργιος Ζαχαρίου
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
Τμήματα Σερρών: 59 άτομα
Τμήμα Ηράκλειας: 10 άτομα
Τμήμα Νιγρίτας: 5 άτομα
Τμήμα Μαυροθάλασσας: 11 άτομα
 

Σχολικό Έτος 2006-2007

Διευθυντής: Αναστάσιος Πασχαλίδης
Υπεύθυνος Βυζαντινής Χορωδίας: Γεώργιος Ζαρκαντζάς
Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας: Αναστάσιος Πασχαλίδης
 

Διδακτικό Προσωπικό:

Βυζαντινή Μουσική: Αναστάσιος Πασχαλίδης, Μιχάλης Κλέτσας, Γεώργιος Ζαρκαντζάς, Νικόλαος Τζιάνης, Γεώργιος Βαγενούδης, Γεώργιος Κουνατίδης
Τυπικό: π. Ευάγγελος Αναστασίου
Λειτουργική: π. Αναστάσιος Καμπουρίδης
Υμνολογία: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης
Θεωρία Ευρωπαϊκής κ' Σολφέζ: Yulia Grigorova
 

Καθηγητές Παραδοσιακών Οργάνων:

Βιολί: Σπύρος Κούκος
Ούτι: Γεώργιος Κουνατίδης
Κλαρίνο: Ανδρέας Χατζηανδρέας
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
Τμήματα Σερρών: 67 άτομα
Τμήμα Νιγρίτας: 5 άτομα
 

Σχολικό Έτος 2007-2008

Διευθυντής: Αναστάσιος Πασχαλίδης
Υπεύθυνος Βυζαντινής Χορωδίας: Γεώργιος Ζαρκαντζάς
Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας: Αναστάσιος Πασχαλίδης
 

Διδακτικό Προσωπικό:

Βυζαντινή Μουσική: Αναστάσιος Πασχαλίδης, Μιχάλης Κλέτσας, Γεώργιος Ζαρκαντζάς, Στέλλιος Ζαχαρίου, Γεώργιος Βαγενούδης, Νικόλαος Τζιάνης
Τυπικό: π. Ανδρέας Βογιατζής
Λειτουργική: π. Ανδρέας Βογιατζής
Υμνολογία: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης
Θεωρία Ευρωπαϊκής κ' Σολφέζ: Yulia Grigorova
Πιάνο: Ευαγγελία Μακινατζή
 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Τμήματα Σερρών: 57 άτομα
Τμήμα Ασπροβάλτας: 20 άτομα
 

Σχολικό Έτος 2008-2009

 
Διευθυντής: Αναστάσιος Πασχαλίδης
Υπεύθυνος Βυζαντινής Χορωδίας: Στέλλιος Ζαχαρίου
Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας: Στέλλιος Ζαχαρίου
 

Διδακτικό Προσωπικό:

Βυζαντινή Μουσική: Αναστάσιος Πασχαλίδης, Μιχάλης Κλέτσας, Γεώργιος Ζαρκαντζάς, Στέλλιος Ζαχαρίου, Κων/νος Τερμεντζής, Αβραάμ Αθανασιάδης
Τυπικό: π. Ανδρέας Βογιατζής
Λειτουργική: π. Ανδρέας Βογιατζής
Υμνολογία: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης
Θεωρία Ευρωπαϊκής κ' Σολφέζ: Yulia Grigorova
Πιάνο: Ευαγγελία Μακινατζή
 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Τμήματα Σερρών: 45 άτομα
Τμήμα Νιγρίτας: 10 άτομα
Τμήμα Ασπροβάλτας-Βρασνών: 9 άτομα
Τμήμα Αγίου Βασιλείου-Λαγκαδά: 6 άτομα
 

Σχολικό Έτος 2009-2010

Διευθυντής: Αναστάσιος Πασχαλίδης
Υπεύθυνος Βυζαντινής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
 

Διδακτικό Προσωπικό:

Βυζαντινή Μουσική: Αναστάσιος Πασχαλίδης, Μιχάλης Κλέτσας, Γεώργιος Ζαρκαντζάς, Κων/νος Τερμεντζής, Χριστίνα Παπαδοπούλου
Θεωρία Ευρωπαϊκής κ' Σολφέζ: Yulia Grigorova
Υμνολογία: π. Ιορδάνης Θεμελίδης
Τυπικό: π. Ανδρέας Βογιατζής
 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Τμήματα Σερρών: 49 μαθητές
 

Σχολικό Έτος 2010-2011

 
Διευθυντής: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Βυζαντινής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
 

Διδακτικό Προσωπικό:

Βυζαντινή Μουσική: Αστέριος Γούναρης, Μιχάλης Κλέτσας, Γεώργιος Ζαρκαντζάς, Κων/νος Τερμεντζής, Νικήτας Πέτρος
Υμνολογία: π. Γεώργιος Κελεμπέκης
Τυπικό: π. Θεόδωρος Φωτιάδης
 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Τμήματα Σερρών: 64 μαθητές
Τμήματα Νιγρίτας: 10 μαθητές
 

Σχολικό Έτος 2011-2012

 
Διευθυντής: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Βυζαντινής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
 

Διδακτικό Προσωπικό:

Βυζαντινή Μουσική: Αστέριος Γούναρης, Μιχάλης Κλέτσας, Γεώργιος Ζαρκαντζάς, Κων/νος Τερμεντζής, Νικήτας Πέτρος, Νικόλαος Τζιάνης
Υμνολογία: π. Γεώργιος Κελεμπέκης
Τυπικό: π. Θεόδωρος Φωτιάδης
 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Τμήματα Σερρών: 75 μαθητές
Τμήματα Νιγρίτας: 15 μαθητές
 

Σχολικό Έτος 2012-2013

 
Διευθυντής: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Βυζαντινής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
 

Διδακτικό Προσωπικό:

Βυζαντινή Μουσική: Αστέριος Γούναρης, Μιχάλης Κλέτσας, Γεώργιος Ζαρκαντζάς, Κων/νος Τερμεντζής, Νικήτας Πέτρος, Νικόλαος Τζιάνης
Υμνολογία: π. Γεώργιος Κελεμπέκης
Τυπικό: π. Θεόδωρος Φωτιάδης
 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Τμήματα Σερρών: 74 μαθητές
Τμήματα Νιγρίτας: 11 μαθητές
 

Σχολικό Έτος 2013-2014

 
Διευθυντής: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Βυζαντινής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
 

Διδακτικό Προσωπικό:

Βυζαντινή Μουσική: Αστέριος Γούναρης, Μιχάλης Κλέτσας, Γεώργιος Ζαρκαντζάς, Κων/νος Τερμεντζής, Νικήτας Πέτρος, Νικόλαος Τζιάνης
Υμνολογία: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης
Τυπικό: π. Θεόδωρος Φωτιάδης
 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Τμήματα Σερρών: 70 μαθητές
Τμήματα Νιγρίτας: 8 μαθητές
 

Σχολικό Έτος 2014-2015

 
Διευθυντής: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Βυζαντινής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
 

Διδακτικό Προσωπικό:

Βυζαντινή Μουσική: Αστέριος Γούναρης, Μιχάλης Κλέτσας, Γεώργιος Ζαρκαντζάς, Κων/νος Τερμεντζής, Νικήτας Πέτρος
Υμνολογία: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης
Τυπικό: π. Θεόδωρος Φωτιάδης
 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Τμήματα Σερρών: 60 μαθητές
Τμήματα Νιγρίτας: 10 μαθητές
 

Σχολικό Έτος 2015-2016

Διευθυντής: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Βυζαντινής Χορωδίας: Αστέριος Γούναρης
Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας: Μιχαήλ Μπουρέλος
 

Διδακτικό Προσωπικό:

Βυζαντινή Μουσική: Αστέριος Γούναρης, Μιχάλης Κλέτσας, Γεώργιος Ζαρκαντζάς, Κων/νος Τερμεντζής
Παράρτημα Νιγρίτας: Απόστολος Κουκούτσης
Υμνολογία: Αλέξανδρος Θεοδωρίδης
Τυπικό: π. Θεόδωρος Φωτιάδης

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Μαθητές: 70
 

Πτυχία και διπλώματα από 2005 κ. εξ.

Πτυχία ΒΜ έλαβαν
Ιούνιος 2007

 1. Ιωάννης Γκόσιος
 2. Παναγιώτης Ζαγαλιώτης
 3. Ανδρέας Χαμάλης

2013

 1. Αναστάσιος Σταυρινός

Πτυχία Ιεροψαλτών έλαβαν
Ιούνιος 2008

 1. Παρασκευή Κουκουτούδη
 2. Αναστάσιος Κουτσιαντζής
 3. Εμμανουήλ Κακλαμάνος

Ιούνιος 2010

 1. Δημήτριος Μαυρουδάκης
 2. Δημήτριος Τσάκος

2013

 1. Θωμάς Αμπατζής
 2. Σταύρος Κανδύλας
 3. Παναγιώτης Κεμανιτζόγλου
 4. Στυλιανός Μαγγενάκης
 5. Γεώργιος Χριστόπουλος

Διπλώματα ΒΜ έλαβαν
Ιούνιος 2010

 1. Ιωάννης Γκόσιος
 2. Παναγιώτης Ζαγαλιώτης

Ιούνιος 2013

 1. Σταύρος Παυλίδης
 2. Ανδρέας Χαμάλης

2014 - 2015

 1. Δημήτριος Μπούμπαρης
 2. Ηλίας Τερζίδης

Πιστοποιητικά σπουδών ταχύρυθμου τμήματος Ιεροψαλτών

2013

 1. Πετροπάρης Μπακάλης
 2. Γεώργιος Παπαλεξίδης
 3. Πασχάλης Πιπερτζής
 4. Δημήτριος Φουρουντζής
 5. Αξιάρης Χατζηαξιάρης

2014 - 2015

 1. Άγγελος Γούναρης
 2. Βασίλειος Κελεμπέκης
Διπλωματούχοι της Σχολής μας εργάζονται ως Καθηγητές Β.Μ. καθώς και Καθηγητές παραδοσιακών οργάνων σε Μουσικά Σχολεία της χώρας μας.
Άλλοι προσελήφθησαν ως ιεροψάλτες και κοσμούν τα αναλόγια ιερών ναών της Μητροπόλεώς μας και όχι μόνο.
 

Η χορωδία

 
Παράλληλα με τη διδασκαλία της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής, έχει συσταθεί και λειτουργεί Χορωδία, η οποία με τις εμφανίσεις της προσπαθεί να υλοποιήσει τους υψηλούς στόχους του Μαξιμείου Ιδρύματος, αλλά και της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Από το μεγάλο όγκο των δεκάδων εκδηλώσεων και συναυλιών της Χορωδίας του Μαξιμείου Ιδρύματος, θα σας παρουσιάσουμε ένα μικρό χαρακτηριστικό δείγμα με χρονολογική σειρά και σχετικό φωτογραφικό υλικό.
 

Η Χορωδία μας, υπό τη Διεύθυνση του
Δ/ντή της Ιωάννη Παπαχρόνη, έδωσε συναυλίες:

 
Στον Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών:
Στα πλαίσια των Ελευθερίων του Δήμου Σερρών, η Χορωδία και Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής του Ιδρύματός μας έδωσε Συναυλία μπροστά στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών της πόλης μας, στις 27 Ιουνίου 2005. Τη Συναυλία, εκτός από τους επισήμους και πλήθος κόσμου, τίμησε με την παρουσία του και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος.
 
Ακόμη, η Χορωδία του Μαξιμείου Ιδρύματος, υπό τη Διεύθυνση του κ. Ιωάννη Παπαχρόνη έδωσε συναυλίες: Στην Αθήνα, Μέγαρο Μουσικής με το Λάκη Χαλκιά, με θέμα: 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής, στο Περιστέρι, στην Καρδίτσα, στη Βέροια , στην Έδεσσα, στο Κιλκίς, στη Δράμα, στους Σιταγρούς, στην Κομοτηνή, στη Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 
Σε ναούς της πόλης των Σερρών, όπως στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα), στον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων (Παλαιά Μητρόπολη).
 
Σε ναούς επαρχιακών πόλεων του νομού, όπως Νιγρίτα, Μαυροθάλασσα, Ίβηρα, Ασπροβάλτα, Σκούταρι, Νέο Σκοπό, Λευκώνα, Ν. Ζίχνη, Θολό.
 
Έδωσε Συναυλίες στη Φιλιππούπολη και στη Σόφια, συμμετείχε σε λατρευτικές εκδηλώσεις, σε πόλεις της Βουλγαρίας, όπως Σαντάνσκι, Νευροκόπι, Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Νευροκοπίου, στο Μπλαγκόεφ γκραντ, στο Τσερνίτιε, στη Φιλιππούπολη, στην Αδριανούπολη Ευρ. Τουρκίας, σε ναούς της Κων/πολης και Πριγκιποννήσων, στην Ίμβρο και στην Τένεδο, καθώς επίσης και στα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ζυρίχης Ελβετίας.
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
26η Ιουλίου

Τα θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι κατορθώματα της πίστεώς των, που ερμηνεύεται σε προσευχή και σε αγία ζωή. Ένας τέτοιος "ευκλεής" καρπός θερμής προσευχής των γονέων της είναι η αγία Παρθενομάρτυς Παρασκευή, της οποίας την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Σαν καρπός προσευχής που ήταν, σαν θείο δώρο, οι γονείς της την αφιέρωσαν στον Θεό· την ανέθρεψαν "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου", την εκόσμησαν και την ώπλισαν με τα ιερά διδάγματα της χριστιανικής πίστεως, που τα αντλούσαν πλούσια από την καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής, και την προετοίμασαν για να γίνη μία θερμή ιεραπόστολος. Όλα τούτα τα περιστατικά από τον βίο της Αγίας είναι έργα όχι μόνο βαθειάς πίστεως, αλλά και θερμής προσευχής, είναι ζωντανά μαθήματα για τους χριστιανούς γονείς, που πρέπει να αγιάζουν το μεγάλο και υψηλό έργο της δημιουργίας των ανθρώπων, μέσα στη θεία χάρη της Εκκλησίας.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ