Παναγία η Πονολύτρια

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ».
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Σύστασις – Έδρα – Σκοπός

Άρθρον 1

Συνίσταται ευαγές Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ».

Το Ίδρυμα τούτο τελεί υπό την διοίκηση και την εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, αποτελεί ιδιαιτέραν Υπηρεσίαν αυτής, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει έδρα την πόλη των Σερρών, στεγάζεται δε στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Άρθρον 2

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι:

1. Η οικονομική ενίσχυση και η περίθαλψη ενδεών και απόρων οικογενειών και προσώπων.

2. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασθενών παρεχομένη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

3. Η οικονομική ενίσχυση απόρων ορφανών αριστούχων μαθητών και σπουδαστών και παιδιών πολυτέκνων.

4. Η ενίσχυση Φιλανθρωπικών και ευαγών Ιδρυμάτων που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον.

5. Η ενίσχυση Συλλόγων ατόμων που πάσχουν ή έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής συνδρομής (ενδεικτικά Σύλλογοι ατόμων με κινητικά προβλήματα, νεφροπαθών, κωφών κ.τ.λ.).

6. Η μισθοδοσία των απαραιτήτων Κοινωνικών Λειτουργών και λοιπών συνεργατών που εργάζονται για την υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου στηρίξεως προβλημάτων νέων και οικογένειας καθώς και η εν γένει οικονομική στήριξη αυτού.

7. Η λειτουργία της τυχόν ιδρυθησομένης κεντρικής «Τραπέζης της Αγάπης» και των ενοριακών «Τραπεζών της Αγάπης».

8. Η οικονομική ενίσχυση του Βρεφονηπιακού ή του Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως.

9. Η πνευματική και οικονομική στήριξη ιεραποστολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών του εξωτερικού δια παροχής υποτροφιών, ενισχύσεως ανοικοδομήσεως Ιερών Ναών κ.τ.λ.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
(Σελίδα 1 από 6)
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
20η Σεπτεμβρίου

Την μνήμη μιας οικογενείας Μαρτύρων γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, του Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των δύο τέκνων τους Αγαπίου και Θεοπίστου. Ο τρόπος, με τον οποίον ο Ευστάθιος έγινε χριστιανός, μας φέρνει στην μνήμη τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, όταν απολογήται στον βασιλέα Αγρίππα· "...ουκ εγενόμην απειθής τη ουρανίω οπτασία". Πραγματικά ο Πλακίδας - έτσι ωνομάζετο πρώτα ο Ευστάθιος και ήταν από τους διακεκριμένους ανώτερους αξιωματικούς του ρωμαικού στρατού - έγινε χριστιανός έπειτ' από ένα όραμα που είδε κι από το οποίο κατάλαβε πως τον καλούσε ο Χριστός, όπως είχε καλέσει και τον Σαύλο έξω από την Δαμασκό. Ο Θεός, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο το Σαύλο και τον Πλακίδα, μα και τον καθένα καλεί· κάθε άνθρωπος με κάποιο σημείο στη ζωή του καλείται από τον Θεό. Φτάνει ο καθένας να καταλάβη την κλήση και να μην απειθήση "τη ουρανίω οπτασία".

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ