Παναγία η Πονολύτρια

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ».
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Σύστασις – Έδρα – Σκοπός

Άρθρον 1

Συνίσταται ευαγές Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ».

Το Ίδρυμα τούτο τελεί υπό την διοίκηση και την εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, αποτελεί ιδιαιτέραν Υπηρεσίαν αυτής, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει έδρα την πόλη των Σερρών, στεγάζεται δε στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Άρθρον 2

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι:

1. Η οικονομική ενίσχυση και η περίθαλψη ενδεών και απόρων οικογενειών και προσώπων.

2. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασθενών παρεχομένη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

3. Η οικονομική ενίσχυση απόρων ορφανών αριστούχων μαθητών και σπουδαστών και παιδιών πολυτέκνων.

4. Η ενίσχυση Φιλανθρωπικών και ευαγών Ιδρυμάτων που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον.

5. Η ενίσχυση Συλλόγων ατόμων που πάσχουν ή έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής συνδρομής (ενδεικτικά Σύλλογοι ατόμων με κινητικά προβλήματα, νεφροπαθών, κωφών κ.τ.λ.).

6. Η μισθοδοσία των απαραιτήτων Κοινωνικών Λειτουργών και λοιπών συνεργατών που εργάζονται για την υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου στηρίξεως προβλημάτων νέων και οικογένειας καθώς και η εν γένει οικονομική στήριξη αυτού.

7. Η λειτουργία της τυχόν ιδρυθησομένης κεντρικής «Τραπέζης της Αγάπης» και των ενοριακών «Τραπεζών της Αγάπης».

8. Η οικονομική ενίσχυση του Βρεφονηπιακού ή του Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως.

9. Η πνευματική και οικονομική στήριξη ιεραποστολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών του εξωτερικού δια παροχής υποτροφιών, ενισχύσεως ανοικοδομήσεως Ιερών Ναών κ.τ.λ.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
(Σελίδα 1 από 6)
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
26η Ιουλίου

Τα θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι κατορθώματα της πίστεώς των, που ερμηνεύεται σε προσευχή και σε αγία ζωή. Ένας τέτοιος "ευκλεής" καρπός θερμής προσευχής των γονέων της είναι η αγία Παρθενομάρτυς Παρασκευή, της οποίας την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Σαν καρπός προσευχής που ήταν, σαν θείο δώρο, οι γονείς της την αφιέρωσαν στον Θεό· την ανέθρεψαν "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου", την εκόσμησαν και την ώπλισαν με τα ιερά διδάγματα της χριστιανικής πίστεως, που τα αντλούσαν πλούσια από την καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής, και την προετοίμασαν για να γίνη μία θερμή ιεραπόστολος. Όλα τούτα τα περιστατικά από τον βίο της Αγίας είναι έργα όχι μόνο βαθειάς πίστεως, αλλά και θερμής προσευχής, είναι ζωντανά μαθήματα για τους χριστιανούς γονείς, που πρέπει να αγιάζουν το μεγάλο και υψηλό έργο της δημιουργίας των ανθρώπων, μέσα στη θεία χάρη της Εκκλησίας.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ