ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
     
     
     
     
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>
(Σελίδα 1 από 2)
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
29η Μαρτίου

"Ουκ ελάτρευσαν τη κτίσει οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα..." Αυτό ταιριάζει να λεχθή και για τους δυο αδελφούς μάρτυρας Ιωνά και Βαραχήσιο τους Πέρσας, των οποίων η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη. Μ' όλα τα φρικτά βασανιστήρια οι δήμιοι δεν μπόρεσαν να τους γυρίσουν την πίστη από τον αληθινό Θεό στον ήλιο και στ' άστρα που λάτρευαν οι Πέρσες. Όταν χάσουν οι άνθρωποι την πίστη τους στον αληθινό Θεό, τότε πιστεύουν σε κάθε είδους είδωλα. Μα ό,τι υπάρχει στον κόσμο - στον ουρανό και στη γη, τα "ορατά" και τα "αόρατα" δεν είναι θεοί· είναι τα έργα του Θεού, μέσ' από τα οποία βλέπομε την δύναμη, τη σοφία και την αγαθότητά του. Όσο πιο πολύ βαθαίνομε στην γνώση της ουσίας των όντων κι ανακαλύπτομε τους νόμους της υπάρξεώς των, τόσο περισσότερο πιστεύομε στον Δημιουργό. "Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα".