ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
     
     
     
     
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>
(Σελίδα 1 από 2)
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
29η Ιουλίου

Όταν ο Χριστός έλεγε στους μαθητάς του· "υμείς εστε το άλας της γης... υμείς εστε το φως του κόσμου" και "ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων...", εννοούσε πως είχαν αποστολή να είναι φωτιστική και συντηρητική δύναμη στον βίο των ανθρώπων, με τα καλά τους έργα και με την αγία ζωή τους, που είναι γνήσιος καρπός της αληθινής πίστεως. Η αληθινή πίστη αποκαλύπτεται από τον Θεό στον άνθρωπο, κι ο άνθρωπος σαν ευχαριστία στο θεό, δίνει τα καλά έργα της πίστεώς του. Τούτο βλέπομε στη ζωή του αγίου Καλλινίκου, του οποίου την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία· εδίδαξε κι εφώτισε με τα καλά του έργα και με το παράδειγμα της αγίας του ζωής. Δυστυχώς ο άγιος βίος και τα καλά έργα λείπουν σήμερα σε πολλούς χριστιανούς, που λεν ότι πιστεύουν και μάλιστα φιλονεικούν και κόβονται για την Ορθοδοξία· είναι άνθρωποι,"έχοντες μόρφωση ευσεβείας, την δε δύναμιν αυτής ηρνημένοι".