Μ Η Ν Υ Μ Α

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν
Δημοτικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μὲ τὴν Χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ μία καινούργια σχολικὴ χρονιά ξεκινάει καὶ ἐφέτος. Τὸ κουδούνι ἤχησε καὶ πάλι καὶ σᾶς προσκαλεῖ στὸν ἱερό χῶρο τοῦ σχολείου, προκειμένου νὰ πάρετε τὴν μοναδικὴ καὶ πολύτιμη γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς σας ἑλληνικὴ παιδεία καὶ γνώση.
 
Γονεῖς, δάσκαλοι καί συγγενεῖς, αὐτή τὴ μεγάλη στιγμὴ γιὰ ἐσᾶς, μικρότερους καί μεγαλύτερους, σᾶς εὔχονται καλὴ πρόοδο καί κάθε ἐπιτυχία στόν ὡραῖο ἀγῶνα σας.
 
Χαρεῖτε, λοιπόν, αὐτὴ τὴ νέα σχολικὴ χρονιὰ ποὺ ξεκινάει μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Του. Βάλτε ὅλες σας τὶς δυνάμεις καὶ δῶστε τὸν καλύτερό σας ἑαυτὸ μέσα στὴν σχολικὴ αἴθουσα ὥστε νά διαμορφώσετε ἕναν ὡραῖο χαρακτῆρα καί νά θεμελιώσετε καλές προοπτικές γιά τό μέλλον σας. Στηριχθεῖτε στὸ ἅγιο Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας, πού ἁγιάζει καί ὀμορφαίνει τήν ζωή μας καὶ ζῆστε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ σχολείου, ὡς φυτωρίου πίστεως, ζωῆς, ἦθους καί γνώσεων. Χαρεῖτε τίς παραδόσεις τῶν  δασκάλων σας καί τήν συναναστροφή μέ τοὺς συμμαθητές σας καὶ ἀποταμιεύστε στήν ψυχή σας κάθε στιγμὴ ἀπὸ τὰ μαθητικά σας χρόνια, τὰ ὁποῖα θὰ ἀναπολήσετε πολλὲς φορὲς ὅταν θὰ μεγαλώσετε.
 
Ὅλοι ὅσοι σᾶς ἀγαποῦμε εἰλικρινῶς, μέ πρώτη τήν μητέρα μας Ἐκκλησία,προσευχόμαστε ὥστε  μὲ τὸ φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δική σας μελέτη καὶ προσπάθεια νὰ γίνετε σπουδαῖοι ἄνθρωποι, μὲ ἦθος  καί δεξιότητες ὥστε νὰ μπορέσετε μέ ἐπιτυχία νὰ οἰκοδομήσετε ἕνα λαμπρὸ μέλλον γιὰ τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα μας.
 
Καλὴ σχολικὴ χρονιὰ! Ὁ Θεὸς μαζί σας!
Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

 

 

Μ Η Ν Υ Μ Α

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν
Γυμνασίων καί Λυκείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἐπικοινωνῶ καί πάλιν ἐφέτος μαζί σας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ποὺ ξεκινᾶ  μέσα σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα κρίσεως, ἐντόνου προβληματισμοῦ καὶ ἀβεβαιότητος. Ὅλοι μας, καὶ ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς οἱ νεότεροι, παρακολουθοῦμε μέ βαθειά ἀνησυχία καί ἀγωνία τὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις ποὺ ἐπηρεάζουν ἀναπόφευκτα καὶ τὴν πατρίδα μας. 
 
Σήμερα ὅμως εἶναι μία ἡμέρα ποὺ κάτι καινούργιο ξεκινᾶ. Μιὰ νέα σχολικὴ χρονιά. Ὅταν κάτι καινούργιο ξεκινᾶ, τό γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ ἀφορμὴ γιὰ καινούργια ὄνειρα, νέους στόχους καὶ καινούργιους ὁραματισμούς. Κάθε νέα ἀρχὴ γεννᾶ καὶ μιὰ νέα ἐλπίδα ὅτι κάτι καλύτερο μπορεῖ νὰ συμβεῖ.
 
Ἡ ζωὴ προχωρᾶ μαζί μας καί ἐμεῖς ἔχουμε μεγάλο ποσοστό εὐθύνης γιά τήν πορεία καί τήν ἐξέλιξή της. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι γιὰ νὰ ὑπάρξει βελτίωση σὲ ὁποιονδήποτε τομέα τῆς  ζωῆς, κοινωνικό, σχολικό, προσωπικό, ἐθνικό ἀπαιτεῖται καί ἡ δική μας οὐσιαστική προσπάθεια καί συμμετοχή. Χρειάζεται κάτι πολὺ περισσότερο καὶ σημαντικότερο ἀπὸ σχεδιασμούς ἐπί χάρτου. Χρειάζεται πίστη καί ὅραμα.
 
Σ’ αὐτὸ τὸ νέο ἐλπιδοφόρο ξεκίνημα θὰ ἤθελα νὰ σᾶς καλέσω νὰ βάλετε δυνατά στὴ ζωὴ σας τὴν μία καὶ πραγματικὴ Πίστη. Αὐτὴ ποὺ μεταφράζεται σὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν αἰώνιο Τριαδικὸ Θεὸ καὶ εἰδικὰ στὸ πανάγιο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σ’αὐτὴν δηλαδή τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη ποὺ στεκόταν ἄγρυπνα δίπλα στὸ γένος μας. Αὐτὴ ἡ πίστη τῶν πατέρων μας εἶναι ἡ μόνη πραγματικὴ ἐλπίδα μας. Στηριζόμενοι στὴν χάρη τοῦ Θεοῦ σᾶς καλῶ καὶ σᾶς παρακαλῶ σὲ αὐτὸ τὸ νέο ξεκίνημα, σὲ αὐτὴ τὴ νέα σχολικὴ χρονιὰ νὰ γράψετε, χωρίς νά φοβηθεῖτε τόν κόπο, μιὰ καινούργια φωτεινή σελίδα στὸ βιβλίο τῆς προσωπικῆς σας ἱστορίας. Μέσα στὸν ἱερὸ χῶρο τοῦ σχολείου καὶ μὲ τὴν συνεργασία ὅλων, μαθητῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν, ἡ ἐφετινή χρονιά εὔχομαι νά ἀποτελέσει τὸ ξεκίνημα γιὰ μιὰ νέα, λαμπρὴ καί ἐλπιδοφόρα πραγματικότητα. Δυστυχῶς ἡ χωρὶς Χριστὸ ζωὴ, χωρίς πίστη σέ ἀξίες καί ἰδανικά ὁδηγεῖ σέ καταστροφικά ἀποτελέσματα, μέ ἀπρόβλεπτες πρωτίστως συνέπειες γιά τούς νέους, πού πελαγοδρομοῦν μέσα στήν ἀνασφάλεια, τήν σύγχυση, σέ ἕνα κόσμο χωρίς ἐλπίδα καί οὐρανό.
 
Εὔχομαι σὲ ὅλους σας ἡ νέα σχολικὴ χρονιὰ νὰ εἶναι παραγωγική, πλούσια σὲ γνώσεις ἀλλὰ καὶ σὲ εὐλογημένες ἐμπειρίες καὶ κυρίως γεμάτη ἀπὸ τὴν Χάρη καὶ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ.Καλὸν ἀγώνα! Καλὴ δύναμη στὴ ζωὴ καὶ στὰ μαθήματα!
 
Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 62

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
20η Σεπτεμβρίου

Την μνήμη μιας οικογενείας Μαρτύρων γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, του Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των δύο τέκνων τους Αγαπίου και Θεοπίστου. Ο τρόπος, με τον οποίον ο Ευστάθιος έγινε χριστιανός, μας φέρνει στην μνήμη τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, όταν απολογήται στον βασιλέα Αγρίππα· "...ουκ εγενόμην απειθής τη ουρανίω οπτασία". Πραγματικά ο Πλακίδας - έτσι ωνομάζετο πρώτα ο Ευστάθιος και ήταν από τους διακεκριμένους ανώτερους αξιωματικούς του ρωμαικού στρατού - έγινε χριστιανός έπειτ' από ένα όραμα που είδε κι από το οποίο κατάλαβε πως τον καλούσε ο Χριστός, όπως είχε καλέσει και τον Σαύλο έξω από την Δαμασκό. Ο Θεός, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο το Σαύλο και τον Πλακίδα, μα και τον καθένα καλεί· κάθε άνθρωπος με κάποιο σημείο στη ζωή του καλείται από τον Θεό. Φτάνει ο καθένας να καταλάβη την κλήση και να μην απειθήση "τη ουρανίω οπτασία".

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ