ΜΗΝΥΜΑ

 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου
πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις. 

Ἀγαπητά μου παιδιά,
 
Σὲ λίγες ἡμέρες ξεκινᾶ ἡ πρώτη ἴσως μεγάλη προσπάθεια τῆς ζωῆς σας. Μία προσπάθεια, ποὺ ἀνεξαρτήτως τῆς ἔκβασής της, θὰ μείνει βαθιὰ χαραγμένη στὴ μνήμη σας καὶ θὰ τὴν ἀνακαλεῖτε μὲ τὸ πέρασμα τῶν ἐτῶν μὲ μιὰ γλυκιὰ νοσταλγία.  Ἦλθε ἡ ὥρα ὁ πολυετὴς σχολικός σας κόπος καὶ οἱ καλές σας προσπάθειες νὰ ἀποδώσουν καρπούς. Στὸν ἀγώνα αὐτὸ δὲν εἶσθε μόνοι σας. Ἔχετε μαζί σας τοὺς γονεῖς σας, ποὺ ἐμόχθησαν  γιὰ ἐσᾶς, τοὺς ἐκπαιδευτικούς σας, τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους σας, μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα ἔχετε μαζί σας τὸν Πανάγαθο Θεό μας.  
 
Ἡ εἰλικρινὴς καὶ ἐγκάρδια ἐπικοινωνία μαζί Του διὰ τῆς προσευχῆς θὰ σᾶς χαρίσει ἡρεμία, αὐτοπεποίθηση, πνευματικὴ διαύγεια καὶ σωματικὴ δύναμη γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθετε τὶς ἀπαιτητικές ἡμέρες τῶν γενικῶν ἐξετάσεων. Νὰ ἔχετε πάντα στό νοῦ σας ὅτι στὶς δυσκολίες ποὺ θὰ συναντήσετε στὴ ζωή σας, ὁ Θεὸς εἶναι πάντα μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς ἐνισχύσει καί νὰ σᾶς χαριτώσει στούς ἀγώνες σας.
 
Δῶστε τὸν καλύτερο ἑαυτό σας σ΄ αὐτήν τήν προσπάθεια καὶ ἀποβάλλετε, κατά τό δυνατόν, τό ἄγχος. Ἡ ζωὴ εἶναι μπροστά σας καὶ οἱ εὐκαιρίες ποὺ θὰ σᾶς δοθοῦν θὰ εἶναι πολλές, ἀρκεῖ νὰ ἔχετε τὴν ἑτοιμότητα καὶ τὴ σύνεση νὰ τὶς ἀξιοποιήσετε. Ἡ Πατρίδα μας διανύει μία ἐξαιρετικὰ δύσκολη περίοδο κι ἐσεῖς ἀποτελεῖτε τὴν ἐλπίδα μας γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον. Προσευχηθεῖτε καρδιακά παιδιά μου καί ἀγωνισθεῖτε μέ σθένος, διότι ὅλα εἶναι δυνατὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τόν καλόν σας ἀγώνα.
 
Ἀγαπητά μου παιδιά,
     
Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου προσεύχομαι γιά σᾶς, ὥστε νὰ εὐοδωθοῦν οἱ κόποι σας καὶ νὰ ἐπιτύχετε τοὺς στόχους σας. Καλὴ ἐπιτυχία στὴν ὄμορφη καὶ εὐλογημένη ἀπὸ τὸ Θεὸ προσπάθειά σας!»
 
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 
Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη! 
 
Συνεχής καί ἀδιάπτωτη εἶναι ἡ φροντίδα τῆς ἁγίας μητέρας μας Ἐκκλησίας γιά τήν πνευματική μας ἐνίσχυση καί τροφοδοσία, ὥστε μέσα μας νά «μορφοῦται» ὁ Χριστός, πού εἶναι ἡ ἀκένωτη πηγή τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς σωτηρίας μας. Συνοδοιπόρους σ’ αὐτόν τόν τραχύ καί ἀνηφορικό δρόμο ἔχομεν πρωτίστως τόν Σωτῆρα καί Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, τήν Κυρίαν Θεοτόκον, τούς θεοειδεῖς ἀγγέλους καί τούς ἁγίους μας. Οἱ ἅγιοί μας, μέ τήν πρεσβευτική τους δύναμη πρός τόν Θεόν, σκεπάζουν προστατευτικῶς, ἐμπνέουν ἀγωνιστικῶς καί ἐνισχύουν ἁγιαστικῶς τήν ζωήν καί τόν πνευματικό μας ἀγῶνα.
 
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία σεμνύνεται γιά τούς οὐρανοπολίτες τοπικούς μας ἁγίους, οἱ ὁποῖοι προσεύχονται βεβαίως γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἰδιαιτέρως ὅμως γιά τήν ἐπίγεια πατρίδα τους, στήν ὁποῖα ἀγωνίσθηκαν σθεναρῶς καί ἀπό τήν ὁποῖα μετέβησαν στήν ἄληκτη χαρά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐκλεκτή θέση ἀνάμεσα στούς τοπικούς μας ἁγίους κατέχει τό εὐλογημένο βλαστάρι τῶν Σερρῶν, ὁ Νεομάρτυς Ἰωάννης, τό καύχημα καί στολίδι τῆς Ἐκκλησίας μας, πού μαρτύρησε μέ φρικτά βασανιστήρια γιά τοῦ «Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία» στά σκοτεινά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, στό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 15ου αἰῶνος. Ὁ Νεομάρτυς Ἰωάννης τιμήθηκε ἀμέσως μετά τό μαρτυρικό του τέλος ὡς ἅγιος ἀπό τούς συντοπίτες του, τήν δε ἀκολουθία του ἔγραψε ὁ Μέγας Ρήτωρ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Μανουήλ ὁ Κορίνθιος, ὁ ὁποῖος διέσωσε καί τά στοιχεῖα τοῦ βίου καί τοῦ μαρτυρίου του. Ἡ  τοπική μας Ἐκκλησία ἀποβλέπουσα στήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί χαρά πνευματική ἑορτάζει τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Σερραίου τήν 12η Μαΐου ἑκάστου ἔτους. 
 
Τήν Πέμπτη 11 Μαΐου, παραμονή τῆς ἑορτῆς, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, θά τελεσθεῖ ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς στό ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σερραίου, πού βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Βενιζέλου στόν χῶρο τοῦ παλαιοῦ ὀρφανοτροφείου. Τήν ἁγιώνυμο ἡμέρα, Παρασκευή 12 Μαΐου, θά τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία στό ἑορτάζον Ἱερό Παρεκκλήσιο. 
 
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, 
 
Μέσα στήν εὐφρόσυνη περίοδο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σερραῖος προβάλλει ὡς ὁ ἀκοίμητος φύλακας τῆς πόλεώς μας, ὡς ὁ ἔνθερμος πρεσβευτής ὅλων μας πρός τόν Κύριον. Ἄς τιμήσουμε λοιπόν μέ εὐγνωμοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση τόν συντοπίτη Ἅγιο Νεομάρτυρα Ἰωάννη, ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες του πρός τόν Θεόν γιά ἐμᾶς, τίς οἰκογένειές μας, τήν πατρίδα μας πού διέρχεται πολύ δύσκολες ὥρες καί τόν κόσμο ὁλόκληρο.
 
Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 60

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
26η Ιουλίου

Τα θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι κατορθώματα της πίστεώς των, που ερμηνεύεται σε προσευχή και σε αγία ζωή. Ένας τέτοιος "ευκλεής" καρπός θερμής προσευχής των γονέων της είναι η αγία Παρθενομάρτυς Παρασκευή, της οποίας την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Σαν καρπός προσευχής που ήταν, σαν θείο δώρο, οι γονείς της την αφιέρωσαν στον Θεό· την ανέθρεψαν "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου", την εκόσμησαν και την ώπλισαν με τα ιερά διδάγματα της χριστιανικής πίστεως, που τα αντλούσαν πλούσια από την καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής, και την προετοίμασαν για να γίνη μία θερμή ιεραπόστολος. Όλα τούτα τα περιστατικά από τον βίο της Αγίας είναι έργα όχι μόνο βαθειάς πίστεως, αλλά και θερμής προσευχής, είναι ζωντανά μαθήματα για τους χριστιανούς γονείς, που πρέπει να αγιάζουν το μεγάλο και υψηλό έργο της δημιουργίας των ανθρώπων, μέσα στη θεία χάρη της Εκκλησίας.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ