ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Του Χαράλαμπου Βουρουτζίδη

«Αύτη και των προ αυτής αιτία, και των μετ’ αυτήν προστάτις, και των αιωνίων πρόξενος…Αύτη καταρχή και πηγή και ρίζα των απορρήτων αγαθών, αύτη παντός αγίου κορυφή και τελείωσις»1

Η Ορθόδοξη Εκκλησία και το χριστεπώνυμο πλήρωμά της ονομάζουν την κεχαριτωμένη Παναγία Μητέρα: Ουρανό, καθότι δια αυτής ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, Παράδεισο, αφού αυτή βλάστησε τον ανθό της Δικαιοσύνης, Παρθένο, καθώς Αυτή, δανείζοντας στον άσαρκο σάρκα παρέμεινε άφθορος, Βουλή προαιώνιο μεταλλαγής δια της συγκράσεως, του φθαρτού ανθρώπου εις το άφθαρτο αρχαίο κάλλος του,  Θρόνο πάγχρυσο, καθώς Αυτή κράτησε στην αγκαλιά της τον έχοντα θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο τη γη.

Ελπίδα του κόσμου αγαθή η Θεοτόκος Παρθένος, προσδέχεται τας δεήσεις όσων από ποικίλες περιστάσεις και πειρασμούς κλυδωνίζονται, καθώς:

«Αυτή το στήριγμα των απεγνωσμένων.
Αυτή ο γαλήνιος λιμένας όλων των χειμαζομένων.
Αυτή η βοήθεια και η ισχύς των δοκιμαζομένων.
Αυτή η πρεσβεία και η προστασία των μετανοούντων.
Αυτή η παρηγορία των πενθούντων.
Αυτή η ανακαίνισις του γερασμένου κόσμου.
Αυτή η παρρησία μας ενώπιον του δικαίου κριτού.
Αυτή το λαμπρότερο και κοινωφελέστερο πάντων των κτισμάτων.
Αυτή η ακατάφλεκτος βάτος.
Αυτή η μοναδική των πιστών γέφυρα προς τον Θεό και την αιώνιο ζωή.
Αυτή είναι Μήτηρ του Θεού, Παρθένος άχραντος, υπερευλογημένη Θεοτόκος, Μαρία αειπάρθενος»2.

Η Παναγία Μητέρα, αυτή η «πηγή από την οποίαν ανέβλυσε η πηγή της ζωής»3 είχε παππού τον ιερέα Ματθάν, που ήταν ο 23ος απόγονος, κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, του Δαβίδ4.
Ο Ιερέας Ματθάν, με τη γυναίκα του Μαρία, απέκτησε τον Ιακώβ, που ήταν πατέρας του Ιωσήφ και, τρία κορίτσια: τη Μαρία, μητέρα της Σαλώμης της μαίας, τη Σοβή, μητέρα της Ελισάβετ, που γέννησε τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και την Άννα, που παντρεύτηκε τον Ιωακείμ και γέννησε, μετά από σαράντα χρόνια την Μαρία, που εκ των  παρθενικών λαγόνων της εσαρκώθη ο Λυτρωτής του κόσμου5.

Τα γράμματα του ονόματός  της παραπέμπουν σε πέντε γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης, που διακρίθηκαν για τις αρετές τους. Μ-άριαμ για την αγνότητά της, Α-βιγαία6, πηγή χαράς, ταπείνωσης και σωφροσύνης, Ρ-αχήλ7 για την ομορφιά της, Ι-ουδιθ8 για την πίστη της, Άννα για την υπομονή της.

Χιλιάδες είναι τα Θεοτοκονύμια, που η Ορθόδοξη Εκκλησία και η λαογραφική παράδοση αποδίδουν στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Στην πόλη των Σερρών και στην περιφέρειά της οκτώ μοναστήρια ήταν αφιερωμένα στη Χάρη Της9 ενώ, η Θεογεννήτορ Παρθένος φέρει τα παρακάτω Θεοτοκονύμια:

1) ΜΡ ΘΥ   Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΕΑ10
Το Θεοτοκονύμιο «Μ[ήτηρ]Ρ Θ[εο]Υ Η ΠΟΝΟΛΥΤΡΕΑ»  δηλώνει πως, η Παναγία Μητέρα λυτρώνει την ψυχή του ανθρώπου από κάθε άλγος, ενώ επιβλέπει με ευμένεια  οποιαδήποτε του σώματος χαλεπή κάκωση.

2) ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΚΥΡΙΑ ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ11
Το επίθετο «γλυκύτατη», χρησιμοποιείται από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς όταν ο θεόπνευστος λόγος τους, περιγράφει τα θαυμάσια της Παναγίας, όπως π.χ ο λόγος του   Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στη Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου: « Ω Κόρη, πανέμορφη και γλυκύτατη…»

3) ΜΑΡΙΑ ΠΑΜΦΑΕΣΤΑΤΗ12
Το επίθετο «παμφαής» σημαίνει φωτεινός, λαμπερός. Το Θεοτοκονύμιο Παμφαεστάτη δηλώνει πως, η Παναγία είναι λαμπροτέρα και λαμπηδόνων ηλιακών.

4) ΜΗΡ ΘΟΥ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ13
Το Θεοτοκονύμιο «Μ[ήτηρ]Ρ Θ[εο]Υ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ» παραλαμβάνεται από το  τροπάριο του παρακλητικού κανόνα: «Άλαλα τα χείλη των ασεβών των μη προσκυνούντων την εικόνα την σεπτήν, την ιστορηθείσαν υπό του Αποστόλου Λουκά ιερωτάτου, την οδηγήτριαν».

5) ΜΗΡ ΘΟΥ Η ΠΑΝΤΑΣ   ΕΛΕΟΥΣΑ14
Το Θεοτοκονύμιο «Μ[ήτηρ]Ρ Θ[εο]Υ Η ΠΑΝΤΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑ» αρύεται από τροπάριο του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα: «…τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή,…Θεοτόκε Δέσποινα…».

6) ΜΗΡ ΘΟΥ Η ΕΛΕΟΥΣΑ ή ΜΑΡΗΑ ΑΡΜΗΝ  ΚΡΑΤΟΥΣΑ (ΑΡΜΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣΑ)15
Με το Θεοτοκονύμιο «Αρμενοκρατούσα», ονόμαζαν οι Σερραίοι την Παναγία, γιατί Αυτή, αρμόδια και επιτήδεια, προστάτευε και προστατεύει τις έγκυες γυναίκες από το αρμένισμα, δηλαδή, την εκλαμψία.

7) ΜΗΡ ΘΟΥ Η ΘΕΟΝΥΜΦΟΣ16
Το Θεοτοκονύμιο «Μ[ήτηρ]Ρ Θ[εο]Υ Η ΘΕΟΝΥΜΦΟΣ» αρύεται από τροπάριο του εσπερινού των Εισοδίων της Θεοτόκου: «Μετά το τεχθήναι σε θεόνυμφε Δέσποινα, παρεγένου εν τω ναώ Κυρίου…» και από την ευχή εις την Υπεραγία Θεοτόκο: «άσπιλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα…» του Ακάθιστου Ύμνου.

8) ΜΗΡ ΘΟΥ Η ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ17
Το Θεοτοκονύμιο «Μ[ήτηρ]Ρ Θ[εο]Υ Η ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ» είναι ένα ασυνήθιστο επίθετο, που προέρχεται από θρησκευτικούς ύμνους, όπως το τροπάριο: «Τείχος ακαταμάχητον ημών των Χριστιανών υπάρχεις Θεοτόκε Παρθένε…» από το μεσώριο της Γ’ ώρας και το:  «…ω παμμακάριστε, Παναγία Δέσποινα· συ γαρ ημών, τείχος και βοήθεια, ακαταμάχητος» από την ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους.

9) ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΟΧΙΑΝΗ18
Το Θεοτοκονύμιο βρίσκεται και σε άλλες γραφές όπως: Δοχειανή,  του Δοχήνος,  αγία Δίχνη, Δειχνής, Δοχιανή, Δοχινή. Το ουσιαστικό Δοχή απαντάται στο Ευαγγέλιο του Λουκά: 5,29 και 14,13 και σημαίνει γιορτή-συμπόσιο, δεξίωση. Το  Θεοτοκονύμιο, με τη γραφή «Δοχειανή», δείχνει την Παναγία ως «σοφίας Θεού δοχείον» ενώ το «Δοχή» ως «τράπεζα βαστάζουσα ευθηνίαν ιλασμών».

10) ΜΗΡ ΘΟΥ Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ19
Η Παναγία Μητέρα ονομάζεται «Μ[ήτηρ]Ρ Θ[εο]Υ Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ», διότι έλκει την καταγωγή της από τη γενιά του Δαβίδ, πατέρας του οποίου ήταν ο Ιεσσαί. Σε τροπάριο, κατά την Απόδοση της εορτής του γενεθλίου της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου η Εκκλησία ψάλει: «…η προ γαστρός προορισθείσα του Θεού ημών Μήτηρ… εκ της ρίζης Ιεσσαί…»

11) ΜΗΡ ΘΟΥ Η ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ20
Το Θεοτοκονύμιο «Μ[ήτηρ]Ρ Θ[εο]Υ Η ΑΜΑΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ» αρύεται από την ευχή εις την Υπεραγία Θεοτόκο: «…Αλλ’ ως του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγχίσθητι επ’ εμοί τω αμαρτωλώ και ασώτω, και δέξαι μου την εκ ρυπαρών χειλέων προσφερομένην σοι δέησιν και τον σον Υιόν, και ημών Δεσπότην και Κύριον, τη μητρική σου παρρησία χρωμένη δυσώπησον, ίνα ανοίξη καμοί τα φιλάνθρωπα σπλάγχνα της αυτού αγαθότητος…»

12) ΜΗΡ ΘΟΥ21
Το Θεοτοκονύμιο «Μ[ήτηρ]Ρ Θ[εο]Υ»  αρύεται από το μεγαλυνάριο του παρακλητικού κανόνα:«Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν Σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ…».

13) ΜΗΡ ΘΟΥ Η ΙΛΕΟΥΚΑΛΙΣ22
Το Θεοτοκονύμιο, «Μ[ήτηρ]Ρ Θ[εο]Υ Η ΙΛΕΟΥΚΑΛΙΣ» πριν από το 1800 και, με στήριγμα το κείμενο επιγραφής : «…μήτηρ γαρ ελέους…πλουσίως φέρει το δώρημα, ως έφη. του γαρ καλού ελέους ρήσις, ης ουράνιος η φύσις, επιγράφεται πρεπόντως Ελεούκαλλις η κλήσις», ονόμαζε την Παναγία ως «Μητέρα του Ελέους». Με βάση το κείμενο μιας άλλης επιγραφής του 19ου αιώνα, που αναφέρει τη Μονή ως αφιέρωμα «της Κυρίας Ηλιόκαλλης»,  παραλαμβάνοντας το προσωνύμιο «Ηλιόκαλλη» από τα εξαποστειλάρια του Παρακλητικού κανόνα: «…ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του Βασιλέως…», επικράτησε η Παναγία να ονομάζεται από τους Σερραίους, ως έχουσα το κάλλος του νοητού Ηλίου.

14) ΜΗΡ ΘΟΥ Η ΠΑΝΤΑΝΟΥΣΑ23
Το Θεοτοκονύμιο «Μ[ήτηρ]Ρ Θ[εο]Υ Η ΠΑΝΤΑΝΟΥΣΑ» (Παντάνασσα), σημαίνει πως, η Παναγία είναι η των Πάντων Βασίλισσα.

15) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΓΚΑΛΙΩΤΙΣΣΑ24
Το Θεοτοκονύμιο αποδίδει στην Παναγία Μητέρα την κατοχή, σε υπερθετικό βαθμό, κάθε κάλλους.

16) ΘΕΟΤΟΚΟΣ Η ΒΟΥΡΙΤΣΙΩΤΙΣΣΑ25
Ανδρώα μονή περί την πόλη των Σερρών, έφερε το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επικεκλημένης του Βοριτζίου.

17) ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ26
Θεοτοκονύμιο που αρύεται από το γεγονός πως, το παρεκκλήσι της Παναγίας ήταν χτισμένο μέσα σε σπήλαιο.

18) ΘΕΟΤΟΚΟΣ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΩΝ27
Θεοτοκονύμιο, που παραλαμβάνεται από εκκλησιαστικούς ύμνους όπως το τροπάριο από τον Παρακλητικό Κανόνα: «Μεταβολή των θλιβομένων, απαλλαγή των ασθενούντων…Θεοτόκε Παρθένε…» και το Θεοτόκιο από την ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης «…ξένων τε παράκλησις χειμαζομένων λιμήν, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων, σκέπη και αντίληψις, και βακτηρία τυφλών, Μήτερ του Θεού του Υψίστου…»

19) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ ΤΩΝ ΙΒΗΡΩΝ28.
Πορταΐτισσα: Θεοτοκονύμιο που δινόταν στην Παναγία, όταν η εικόνα Της ήταν τοποθετημένη στην είσοδο ενός ιερού χώρου.

20) ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ29
Θεοτοκονύμιο, που παραπέμπει στον κάποτε περίφημο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, όπου φυλασσόταν το ωμοφόριο και η τιμία εσθήτα της Θεοτόκου.

21) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΥΣΣΙΑΝΗ30
Θεοτοκονύμιο της Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας, που σήμερα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγία Βύσσιανη. Το Θεοτοκονύμιο  προέρχεται από το τοπωνύμιο «Βύσσιανη», που δηλώνει τον υψηλό και βραχώδη τόπο, που είναι κτισμένο το Μοναστήρι της Παναγίας Βύσσιανης.

Αυτά είναι τα Θεοτοκονύμια της Παναγίας Μητέρας του Θεού, στην οποία ο ευσεβής Σερραϊκός λαός ζώντας υπό την σκέπην Της, ανέθετε και αναθέτει την πάσαν ελπίδα του.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>
(Σελίδα 1 από 3)
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
20η Σεπτεμβρίου

Την μνήμη μιας οικογενείας Μαρτύρων γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, του Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των δύο τέκνων τους Αγαπίου και Θεοπίστου. Ο τρόπος, με τον οποίον ο Ευστάθιος έγινε χριστιανός, μας φέρνει στην μνήμη τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, όταν απολογήται στον βασιλέα Αγρίππα· "...ουκ εγενόμην απειθής τη ουρανίω οπτασία". Πραγματικά ο Πλακίδας - έτσι ωνομάζετο πρώτα ο Ευστάθιος και ήταν από τους διακεκριμένους ανώτερους αξιωματικούς του ρωμαικού στρατού - έγινε χριστιανός έπειτ' από ένα όραμα που είδε κι από το οποίο κατάλαβε πως τον καλούσε ο Χριστός, όπως είχε καλέσει και τον Σαύλο έξω από την Δαμασκό. Ο Θεός, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο το Σαύλο και τον Πλακίδα, μα και τον καθένα καλεί· κάθε άνθρωπος με κάποιο σημείο στη ζωή του καλείται από τον Θεό. Φτάνει ο καθένας να καταλάβη την κλήση και να μην απειθήση "τη ουρανίω οπτασία".

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ