ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

1. Πότε νηστεύουμε.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει ὁρίσει μερικές ἡμέρες ἤ περιόδους τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, στίς ὁποῖες οἱ πιστοί πρέπει νά νηστεύουν. Οἱ νηστεῖες αὐτές εἶναι οἱ ἑξῆς:

α) Ἡ Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή.
β) Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. (Ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα μέχρι καί τό Μέγα Σάββατο)
γ) Ἡ περίοδος πρό τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. (Ἀπό τήν Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, μέχρι καί τίς 28  Ἰουνίου)
δ) Ὁ Δεκαπενταύγουστος. (Ἀπό τίς 1 μέχρι καί τίς 14 Αὐγούστου)
ε)  Ἡ Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων. (Ἀπό τίς 15 Νοεμβρίου μέχρι καί τίς 24 Δεκεμβρίου). Τό Πηδάλιον (βιβλίον πού ἑρμηνεύει τούς Ἱερούς Κανόνες), ἐπιτρέπει κατά τήν νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς, καί μέχρι τίς 17 Δεκεμβρίου, νά γίνεται κατάλυσις ἰχθύος. Ἀπό 18 μέχρι καί 23 Δεκεμβρίου ἐπιτρέπεται κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
στ) Νηστεῖες ἐπίσης, καί μάλιστα αὐστηρές πού δέν καταλύεται οὔτε λάδι, ἐκτός ἐάν συμπέσουν Σάββατο ἤ Κυριακή, εἶναι:

  • Ἡ 5 Ἰανουαρίου. (Παραμονή τῶν Θεοφανείων).
  • Ἡ 29 Αὐγούστου. (Ἀποτομή Κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου).
  • Ἡ 14 Σεπτεμβρίου. (Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ)

2. Πότε καταλύουμε (δέ νηστεύουμε).

Καταργοῦμε τή νηστεία καί τρῶμε ἀπ' ὅλα, ἔστω κι ἄν εἶναι Τετάρτη ἤ Παρασκευή, στίς ἑξῆς περιόδους:

α) Μετά τά Χριστούγεννα. (Ἀπό τίς 25 Δεκεμβρίου, μέχρι καί τίς 4 Ἰανουαρίου).
β) Τήν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Τριωδίου. (Μετά τήν Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου).
γ) Τήν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου.
δ) Τήν ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (Μετά τήν Πεντηκοστή).
ε) Τήν ἑβδομάδα τῆς Τυροφάγου. Γίνεται κατάλυση  σέ ὅλα, ἐκτός ἀπό κρέας.

3. Ἀκόμη ἔχομε μερική κατάλυση σέ ὁρισμένες ἑορτές:

α) Σέ περίοδο νηστείας γίνεται κατάλυση ἰχθύος: 25 Μαρτίου (Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου), 24 Ἰουνίου (Γενέσιον Προδρόμου), 6 Αὐγούστου (Μεταμόρφωσις Σωτῆρος).
β) Ἐπίσης γίνεται κατάλυση ἰχθύος ἔστω κι ἄν συμπέσει ἡ ἑορτή Τετάρτη ἤ Παρασκευή: 7  Ἰανουαρίου (Σύναξις Προδρόμου), 2 Φεβρουαρίου (Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου), 29  Ἰουνίου (Πέτρου καί παύλου), 15 Αὐγούστου (Κοίμησις Θεοτόκου), 8 Σεπτεμβρίου (Γενέσιον τῆς Θεοτόκου), 14 Νοεμβρίου (Ἀποστ. Φιλίππου), 21 Νοεμβρίου (Εἰσόδια Θεοτόκου).
γ) Ἀκόμη κατάλυση ἰχθύος γίνεται: τήν Κυριακή τῶν Βαίων, τήν Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καί τήν Τετάρτη πρό τῆς Ἀναλήψεως (ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα).

Ἡ τέλεση τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου δέν ἐπιτρέπεται (δέν ἱερολογεῖται)

α) ἀπό τήν Παρασκευή τῆς Τυρινής (τελευταία ἡμέρα ἡ Πέμπτη) μέχρι καί τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα(Μ.Τεσσαρακοστή).
β) Παρασκευή Ἀπόκρεω, Τετάρτη Τυρινῆς
γ) τήν Πεντηκοστή
δ) ἀπό 1ης ἕως καί 15ης Αὐγούστου
ε) τό ἑσπέρας 28ης/8 καί τήν 29η Αὐγούστου
ς) τό ἑσπέρας 13ης/9 καί τήν 14η Σεπτεμβρίου
ζ) ἀπό 12 Δεκεμβρίου ἕως καί 25 Δεκεμβρίου (τελευταία περίοδο νηστείας Χριστουγέννων)
η) τήν παραμονή και τήν ἡμέρα τῶν Φώτων.

Μέ τήν ἱερολογία ἐντάσσεται ἡ ζωή τῶν νυμφευομένων στή ζωή τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως σέ μιά οἰκογένεια,ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία, δέν νοεῖται τά μέλη της νά ἀδιαφοροῦν γιά τήν κοινή ἐκκλησιαστική ζωή. Ὅταν εἶναι περίοδος νηστείας, δεν μποροῦμε νά κάνουμε γάμους καί γλέντια. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κέντρο  τή θεία λατρεία καί τήν ἑορτολογική βίωση τῶν γεγονότων τῆς Σωτηρίας. Στόχος ὅλων τῶν χριστιανῶν (και τῶν μελλονύμφων) εἶναι νά μετέχουν, νά χαίρονται τή ζωή τοῦ Θεοῦ διά τῆς Ἐκκλησίας.

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
26η Ιουλίου

Τα θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι κατορθώματα της πίστεώς των, που ερμηνεύεται σε προσευχή και σε αγία ζωή. Ένας τέτοιος "ευκλεής" καρπός θερμής προσευχής των γονέων της είναι η αγία Παρθενομάρτυς Παρασκευή, της οποίας την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Σαν καρπός προσευχής που ήταν, σαν θείο δώρο, οι γονείς της την αφιέρωσαν στον Θεό· την ανέθρεψαν "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου", την εκόσμησαν και την ώπλισαν με τα ιερά διδάγματα της χριστιανικής πίστεως, που τα αντλούσαν πλούσια από την καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής, και την προετοίμασαν για να γίνη μία θερμή ιεραπόστολος. Όλα τούτα τα περιστατικά από τον βίο της Αγίας είναι έργα όχι μόνο βαθειάς πίστεως, αλλά και θερμής προσευχής, είναι ζωντανά μαθήματα για τους χριστιανούς γονείς, που πρέπει να αγιάζουν το μεγάλο και υψηλό έργο της δημιουργίας των ανθρώπων, μέσα στη θεία χάρη της Εκκλησίας.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ