Περιοδικό Άγιος Νικήτας – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2013

Περιοδικό Άγιος Νικήτας - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας»

Διμηνιαῖο Περιοδικό
Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σερρῶν καί Νιγρίτης,
ἐκδιδόμενο ὑπό τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ
καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος
«Ὁ Ἅγ. Νικήτας ὁ Νέος»

ΕΤΟΣ ΚΕ΄
ΤΕΥΧΟΣ 251
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ