Περιοδικό Άγιος Νικήτας – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2013

Περιοδικό Άγιος Νικήτας - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας»

Διμηνιαῖο Περιοδικό
Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σερρῶν καί Νιγρίτης,
ἐκδιδόμενο ὑπό τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ
καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος
«Ὁ Ἅγ. Νικήτας ὁ Νέος»

ΕΤΟΣ ΚΕ΄
ΤΕΥΧΟΣ 250
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ