Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ    ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ ἱστορικός καί στεφανωμένος μέ τίς δάφνες τῆς σπουδαίας προσφορᾶς του Πολιτιστικός Ὅμιλος «Ὀρφέας» Σερρῶν μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, διοργανώνει τήν Τετάρτη 22 Ὀκτωβρίου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, στήν αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ «Ὀρφέα», ἐπετειακή ἐκδηλώση, στήν ὁποία ἡ Πρόεδρος τοῦ ἀνωτέρου ἱστορικοῦ Ὁμίλου κ. Γιούλη Σπυρίδου θά ὁμιλήσει μέ θέμα: «Μία ἐπέτειος, μία μνήμη, ἕνα χρέος».  Τήν ὅλη ἐκδήλωση θά πλαισιώσει μέ ἐπίκαιρα τραγούδια τῆς ἐποποιΐας τοῦ 1940 ἡ Μικτή Χορωδία τοῦ Ὁμίλου «Ὀρφέας», ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Χρήστου Καλλία.

Ἡ σημαντική αὐτή ἐκδήλωση ἐντάσσεται στήν προσπάθεια προβολῆς τῶν ἐθνικῶν μας ἐπετείων πού ἀναζωπυρώνουν τήν ἱστορική μας μνήμη καί ἐλπίδα. Σέ ἐποχές πολύπλευρης κρίσης, ὡς ἡ δική μας, τό ἦθος καί οἱ ἀρετές τῶν πατέρων μας δείχνουν σέ ὅλους τόν δρόμο τοῦ καθήκοντος καί τῆς  εὐθύνης ἀπέναντι στήν πατρίδα μας. Παρακαλῶ, λοιπόν, ὅλους σας νά συμμετάσχετε σ’ αὐτήν τήν ὡραῖα καί διδακτική ἐκδήλωση μνήμης, τιμῆς καί εὐθύνης.

Ταῦτα ἀνακοινούμενος, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας πλουσίαν τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί διατελῶ

 

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
20η Οκτωβρίου

Ανάμεσα στις μεγάλες μορφές των οσίων Ασκητών της αρχαίας εποχής είναι ο άγιος Ιλαρίων, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Ο άγιος Ιλαρίων είναι σύγχρονος σχεδόν του Μεγάλου Αντωνίου. Στην πρώτη συνάντησή τους κι ενώ ακόμη ο Ιλαρίων ήταν δεκαέξη ετών κι άρχιζε τώρα τον ασκητικό του βίο, ο Αντώνιος τον ωνόμασε "νέον άστρον του ουρανού". Η μελέτη του βίου των μεγάλων Ασκητών μας κάνει να θαυμάζουμε τον ηρωϊσμό των αγίων εκείνων ανθρώπων, που δεν μαρτύρησαν μια φορά στη ζωή τους, αλλά όλος τους ο βίος ήταν ένα ανδρειότατο μαρτύριο, που με την θέλησή τους και με χαρά το ζητούσαν και το σήκωναν οι μεγάλοι εκείνοι αναχωρηταί. Οι άνθρωποι έμαθαν να ονομάζουν ηρωϊσμούς άλλες πράξεις κι άλλα κατορθώματα, μα είν' αλήθεια πως από τους πιο μεγάλους ηρωϊσμούς και το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι η υποταγή της σαρκός και η νίκη του κόσμου.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ