Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

19-12-2014

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος, τό Σάββατο 13, τήν Κυριακή 14 καί τήν Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ὁ Ἔρανος Ἀγάπης. Συνολικῶς, κατά τόν ἐφετεινό Ἔρανο τῆς Ἀγάπης συγκεντρώθηκε παρά τήν οἰκονομική δυσπραγία καί τήν ἀβεβαιότητα τῶν ἡμερῶν μας τό ποσό τῶν 151.437 Εὐρώ, τό ὁποῖο παρουσίασε ἀξιοσημείωτη αὔξηση σέ σχέση μέ τόν Ἔρανο Ἀγάπης τοῦ 2013.

Ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μας, παρά τίς πολλές οἰκονομικές δυσκολίες καί τό κλῖμα ἀνασφάλειας πού ἐπικρατεῖ, ἀνταποκρίθηκε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό καί μέ πολύ εὐγένεια καί καλωσύνη στό προσκλητήριο ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στηρίζοντας καί ἐνισχύοντας οὐσιαστικά τό φιλανθρωπικό ἔργο της. Ἡ Ἐκκλησία μας συνεχίζει καί ἐπαυξάνει περαιτέρω τήν φιλανθρωπική καί κοινωνική της δραστηριότητα.

Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες θά χορηγηθοῦν ἄμεσα, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, ὅσο καί τά Ἐνοριακά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 80 συνολικῶς ὑποτροφίες καθώς καί ἔκτακτα οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες ἀπό 1100 οἰκογένειες ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, ὅπως αὐτές κατεγράφησαν ἀπό τούς ὑπευθύνους ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τους. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης θά διατεθεῖ μέσα στό Νέο Ἔτος γιά τήν μηνιαῖα τακτική καί ἔκτακτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος εὐχαριστεῖ ὁλοψύχως τούς κληρικούς καί λαϊκούς ἀφοσιωμένους ἐργάτες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού μέ ζῆλο, αὐταπάρνηση καί πραγματική ἀγάπη διενήργησαν καί τόν ἐφετεινό ἔρανο τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως τόν φιλόχριστο, φιλότιμο καί εὐαίσθητο στόν ἀνθρώπινο πόνο λαό μας, γιά τήν ἰδιαιτέρως συγκινητική καί ἐντυπωσιακή ἀνταπόκρισή του, παρά τίς ἰδιαιτέρως δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες, εὐχόμενος σέ ὅλους εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΜΕΡΟΣ Α

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΕΡΟΣ Γ

ΜΕΡΟΣ Δ

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
21η Δεκεμβρίου

Οι χριστιανές γυναίκες που δεν ξέρουν ποιά ήταν η θέση της γυναικός πριν να έλθη ο Χριστός και κάνουν αγώνα για τα δικαιώματα δήθεν "της γυναίκας", διαβάζουν άρα γε τους άθλους των αγίων Μαρτύρων γυναικών; Εκεί θα δουν και θα διδαχτούν με τί μαρτύρια και με πόσα αίματα νίκησε ο χριστιανισμός τον κόσμο, για να εξασφαλίση μαζί με τ' άλλα και την θέση της γυναικός στη ζωή και την τιμή της σαν προσώπου δίπλα στον άνδρα. Το "ουκ ένι άρσεν και θήλυ", που εκήρυξεν ο Απόστολος, είχεν εφαρμογή και στο μαρτύριο, όπου άνδρες και γυναίκες παράδιναν τα σώματά τους σε θάνατο με την ίδια πίστη και την ίδια ανδρεία. Η αγία Ιουλιανή, της οποίας η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη, παραδόθηκε στους δήμιους από τον πατέρα της και τον μνηστήρα της, δεκαοκτώ χρονών νέα, κι άντεξε στο μαρτύριο σαν το γενναιότερο παλληκάρι. "Ηρίστευσαν γυναίκες, τω σω Σταυρώ κρατυνθείσαι, Χριστέ παντοδύναμε...", ψάλλει η Εκκλησία.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ