Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος


ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
2η Σεπτεμβρίου

Πολλοί από τους Αγίους της Εκκλησίας είναι προστάται των χριστιανών, σύμφωνα με το έργο που είχαν στη ζωή τους. Τέτοιος είναι ο άγιος Μάρτυς Μάμας, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη. Στο βίο του ήταν ποιμένας και σαν τέτοιος είναι προστάτης των ζώων. Ο Μέγας Βασίλειος, που έχει γράψει εγκώμιο στον άγιο Μάμαντα, λέει γι' αυτόν τα εξής· "Όποιος θυμάται τον ποιμένα, ας μη θαυμάζη τον πλούτο. Δεν συναχθήκαμε για να θαυμάσουμε κανένα πλούσιο, γι' αυτό αν μη φύγη κανείς από δω θαυμάζοντας τον πλούτο, μα την ευσεβή πενία. Ο ποιμένας των προβάτων δεν είναι κανένα μεγάλο και σοφό επάγγελμα... τα εγκώμια όμως του Μάρτυρος είναι ο πλούτος των πνευματικών του χαρισμάτων. Και η Εκκλησία, με τον τρόπο που τιμά εκείνους που έφυγαν από τούτο τον κόσμο, διδάσκει και προτρέπει εκέινους που μένουν". Ας μη θαυμάζωμε λοιπόν τα πράγματα του κόσμου, αλλά την αρετή των Αγίων.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ