Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός  τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί μητέρα ὅλων τῶν χριστιανῶν, ἀποτελεῖ ἀνθρωπίνως τό ἀξεπέραστο πρότυπο ἁγιοσύνης ἀλλά καί μητρότητας γιά κάθε πιστό ἄνθρωπο. Ἡ ζωή της ὑπῆρξε μία διαρκής πορεία πρός τόν Θεό, μία πορεία πίστεως, ὑπακοῆς καί ἀπολύτου ἀφοσιώσεως στό θεῖο θέλημά Του καί ἡ ἐλεύθερη συμμετοχή της στό ἔργο τῆς σωτηρίας, ἐξαγιάζει καί δικαιώνει τόν ρόλο τῆς γυναίκας μέσα στήν ἀνθρώπινη ἱστορία. Τό κύριο ἔργο τῆς Παναγίας μας στόν οὐρανό, δίπλα στόν Υἱό Της, τόν Κύριό μας καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό, εἶναι ἡ ἀκατάπαυστη προσευχή, ἡ ἱκεσία καί ἡ παράκληση γιά ὅλο τόν κόσμο. Ὅλοι μας γνωρίζουμε τό ἀκούραστο καί ἀμετάθετο τῆς μεσιτείας Της, γι’αυτό καί τήν ἀποκαλοῦμε «Μεσίτρια», χαρακτηρισμός πού δεσπόζει μέσα στό πλῆθος τῶν θεομητορικῶν προσωνυμιῶν, μαζί μέ αὐτό τῆς μητέρας.

Ἡ χριστιανή μητέρα ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου μας ἀγωνίζεται μέσα στά πλαίσια τῆς οἰκογένειας νά ἀναθρέψει, νά διδάξει, νά καθοδηγήσει καί νά προστατέψει μέσα στήν φιλόστοργη ἀγκαλιά της τά παιδιά της. Χαίρεται καί ἀγάλλεται ἡ κάθε μητέρα γιά τά παιδιά της ὅταν τά βλέπει νά προκόπτουν στήν πίστη καί τήν ἀρετή, νά διακρίνονται μέσα στήν κοινωνία ὡς προσωπικότητες, νά ἀπολαμβάνουν τῆς ἀγάπης, τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀποδοχῆς τῶν συνανθρώπων τους, νά αὐξάνουν σέ σοφία καί νά ἀξιοποιοῦν τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ. Πολύ περισσότερο χαίρεται ὅταν βλέπει τά παιδιά της νά μεγαλώνουν καί νά αὐξάνουν κατά Χριστόν ὑπό τήν σκέπη τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἀγωνίζονται γιά νά βιώνουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς οὐρανοπολίτες.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέσα στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας μέ ἀφορμή τήν Δεσποτοθεομητορική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί μέ ἐπίκεντρο τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν, ὅπου φυλάσσεται ἡ ἱερά καί θαυματουργός εἰκών τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης, διοργανώνει καί ἐφέτος γιά τόν πνευματικό στηριγμό τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τιμῆς πρός τό ἱερό πρόσωπο τῆς μητέρας. Τό πρόγραμμα τῶν λατρευτικῶν ἀκολουθιῶν καί τῶν λοιπῶν πνευματικῶν ἐκδηλώσεων ἔχει ὡς ἑξῆς:

α) Τήν Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στίς 6 τό ἀπόγευμα θά τελεσθεῖ Μέγας Ἀρχιερατικός πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Στίς 8:00 τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας στήν αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ Ὀρφέα Σερρῶν θά πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση λόγου καί μουσικῆς, κατά τήν ὁποία ἡ ἐκπαιδευτικός καί ἐκλεκτή πρεσβυτέρα Αἰκατερίνη Τσαλμπούρη θά ὁμιλήσει μέ θέμα «Ἡ μητέρα ὡς πρεσβυτέρα». Τήν ἐκδήλωση θά πλαισιώσει ἡ γυναικεῖα χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ ὑμνογράφος», ἡ ὁποία θά παρουσιάσει τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς καί ἐπίκαιρους ὕμνους σχετικούς μέ τό ἱερό πρόσωπο τῆς μητέρας.

β) Τήν Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.

Ταῦτα ἀνακοινούμενος στήν ἀγάπην σας ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας ἀπό μέσης καρδίας τήν χάρη καί τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Κυρίου μας μέ τίς ἀκοίμητες πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μητέρας Του καί διατελῶ

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

29-1-2015

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

  • Σήμερα στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Τερπνῆς.
  • Τήν Παρασκευή 30 Ἰανουαρίου ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Λυδίας Φιλιππησίας τῆς ὁμωνύμου Ἀδελφότητος στήν Ἀσπροβάλτα. Ἀμέσως μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας θά χοροστατήσει στό Ἀρχιερατικό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Θεοφίλου, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση δύο ἐτῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας του.
  • Το Σάββατο 31 Ἰανουαρίου, στίς 6 τό ἀπόγευμα, θά χοροστατήσει στόν καθιερωμένο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Κουτσίδης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Σερρῶν. Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ τρέχοντος ἔτους 2015, ὡς ἔτους τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Νεομαρτύρων, μέ τιμή, σεβασμό καί χαρά πνευματική προγραμματίζει γιά ὁλόκληρη τήν χρονιά, σειρά λατρευτικῶν, πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων. Μέσα σέ αὐτά τά πλαίσια ἡ Ἱερά Μητρόπολίς διοργανώνει ἐκδήλωση τό Σάββατο 31 Ἰανουαρίου στίς 7:30 τό ἀπόγευμα στήν αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ Ὀρφέα Σερρῶν, στήν ὁποία ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, θά ὁμιλήσει μέ θέμα «Οἱ Νεομάρτυρες καί τό δοῦλο Γένος».
  • Τήν Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα) Σερρῶν. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέσα στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας μέ ἀφορμή καί τήν Δεσποτοθεομητορική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί μέ ἐπίκεντρο τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμε-γίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν, ὅπου φυλάσσεται ἡ ἱερά καί θαυματουργός εἰκών τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης, διοργανώνει λατρευτικές ἀκολουθίες καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τιμῆς πρός τό ἱερό πρόσωπο τῆς μητέρας μέ ἰδιαίτερη ἀναφορά στό πρόσωπο καί τήν προσφορά τῆς πρεσβυτέρας -  μητέρας. Τό πρόγραμμα τῶν λατρευτικῶν ἀκολουθιῶν καί τῶν λοιπῶν πνευματικῶν ἐκδηλώσεων ἔχει ὡς ἑξῆς:

    Τήν Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στίς 6 τό ἀπόγευμα θά τελεσθεῖ Μέγας Ἀρχιερατικός πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν μέ ἀρτοκλασία τήν ὁποῖα προσφέρει κάθε χρόνο τό Λύκειο Ἑλληνίδων Σερρῶν. Μετά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ θά ἀκολουθήσει σύντομη ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τοῦ Γ.Φ.Τ. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Πρωτοπρ. Εὐστρατίου Κατατσούλη, γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς  τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἀμέσως μετά ὁ Σεβ. θά εὐλογήσει τήν πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα γιά τά μέλη ὅλων φιλανθρωπικῶν δράσεων τῆς  τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

    Στίς 8:00 τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας στήν αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ Ὀρφέα Σερρῶν θά πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση λόγου καί μουσικῆς γιά τό ἱερό πρόσωπο τῆς μητέρας, κατά τήν ὁποία ἡ ἐκπαιδευτικός καί ἐκλεκτή πρεσβυτέρα Αἰκατερίνη Τσαλμπούρη θά ὁμιλήσει μέ θέμα «Ἡ μητέρα ὡς πρεσβυτέρα». Τήν ἐκδήλωση θά πλαισιώσει ἡ γυναικεῖα χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ ὑμνογράφος», ἡ ὁποία θά παρουσιάσει τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς καί ἐπίκαιρους ὕμνους σχετικούς μέ τήν ἑορτή τῆς μητέρας.
  • Τήν Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στή θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΜΕΡΟΣ Α

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΕΡΟΣ Γ

ΜΕΡΟΣ Δ

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
1η Φεβρουαρίου

Ὁ Ἅγιος Τρύφων καὶ προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς. Ὁ Ἅγιος αὐτὸς ἦταν ἀπὸ τὴν Λάμψακο τῆς Φρυγίας καὶ ἔζησε στὰ χρόνια τῶν βασιλέων Γορδιανοῦ (238-244), Φιλίππου καὶ Δεκίου. Φτωχότατος στὴν παιδική του ἡλικία, ἀναγκάσθηκε γιὰ κάποιο καιρὸ νὰ βόσκει χῆνες, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ζήσει. Ἐνῷ ἐξασκοῦσε τὴν ταπεινή του δουλειά, συγχρόνως μελετοῦσε καὶ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ μὲ πολὺ ζῆλο ἐκτελοῦσε τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα. Ἡ Ἁγία Γραφή, ποὺ διάβαζε ὁ Τρύφων, μεταξὺ ἄλλων λέει: «Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν». Ποὺ σημαίνει, ὁ Θεὸς τίθεται ἀντιμέτωπος στοὺς ὑπερήφανους, στοὺς ταπεινούς ὅμως δίνει χάρη. Πράγματι, ὁ ταπεινὸς Τρύφων μὲ τὴν εὐσεβῆ φιλομάθειά του ἔγινε σιγὰ-σιγὰ ἱκανὸς ὄχι μόνο νὰ ξέρει πολλὰ ὁ ἴδιος, ἀλλὰ καὶ νὰ τὰ διδάσκει. Τόσο δὲ εὐνοήθηκε ἀπὸ τὴν θεία χάρη, ὥστε καὶ ἀσθένειες θεράπευε θαυματουργικά. Μάλιστα, ὁ βασιλιὰς Γορδιανός, ὅταν ἔμαθε αὐτὰ γιὰ τὸν Τρύφωνα, ἔστειλε καὶ τὸν ἔφεραν νὰ θεραπεύσει τὴν ἄῤῥωστη κόρη του. Πράγματι, τὴν θεράπευσε καί, ἀφοῦ ἀρνήθηκε τὶς τιμὲς καὶ τὰ ἀξιώματα ποὺ τοῦ πρόσφερε ὁ Γορδιανός, ἔφυγε εὐγενικά. Στὴν ἐποχή, ὅμως, τοῦ Δεκίου (249-251), ὁ Τρύφων συλλαμβάνεται. Ὁμολογεῖ θαῤῥαλέα τὸ Χριστό, καὶ χωρὶς νὰ φοβηθεῖ, ἐκφράζεται φλογερὰ κατὰ τῆς εἰδωλολατρείας. Τότε ὁ ἔπαρχος τῆς Ἀνατολῆς Ἀκυλῖνος, στὴ Νίκαια, διατάζει καὶ τὸν δέρνουν σκληρά. Κατόπιν τὸν δένουν σ᾿ ἄλογο καὶ σὲ καιρὸ χειμῶνα, τὸν σύρουν κατὰ γῆς σὲ δύσβατα καὶ τραχέα μέρη. Ἔπειτα τὸν σύρουν γυμνὸ ἐπάνω σὲ σιδερένια καρφιά, καῖνε τὶς πλευρές του μὲ ἀναμμένες λαμπάδες καὶ τέλος τὸν καταδικάζουν σὲ ἀποκεφαλισμό. Ἀλλὰ πρὶν ἀποκεφαλιστεῖ, παραδίδει στὸν Θεὸ τὴν μακάρια ψυχή του.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ