Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ἀνέστη!
 
Ἔφθασε καί πάλιν ἐφέτος ὁ καιρός πού θά κληθεῖτε νά δώσετε τόν καλύτερό σας ἑαυτό, ὥστε νά μπορέσετε νά πετύχετε αὐτό πού μοιάζει ἕνα ὄνειρο καί στόχος ζωῆς, τήν εἰσαγωγή σας δηλαδή στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας. Οἱ κόποι μιᾶς ὁλόκληρης χρονιᾶς καί ὄχι μόνο θά ἀγωνισθεῖτε νά βροῦν τήν δικαίωση στά τετράδια τῶν ἐξετάσεων. Ἡ προσδοκία τῆς ἐπιτυχίας θά κάνει τίς καρδιές ὅλων σας νά χτυπήσουν δυνατά, καί μαζί καί ὅλων πού σᾶς ἀγαποῦν πραγματικά. 
 
Στήν ἰδιαίτερη αὐτή στιγμή τῆς ζωῆς σας, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖ καί μία πολύπλευρη πρόκληση, θεωρῶ ὅτι εἶναι σημαντικό νά στηριχθεῖτε στήν δύναμη τῆς πίστεως. Ὁ Θεός, παιδιά μου, ἔχει τήν Πρόνοιά Του γιά τόν καθέναν ἀπό σᾶς. Ἀξιοποιώντας τά χαρίσματά σας καί μέ τόν προσωπικό σας ἀγώνα θά μπορέσετε νά προχωρήσετε στή ζωή. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἐπειδή γνώριζαν καλά τόν ἄνθρωπο σέ ὅλο τό βάθος τῆς ζωῆς του, ἀντιμετώπισαν κάθε σταυροδρόμι της ὡς σημαντικό. Γιά τό λόγο αὐτό μᾶς δίδαξαν νά ἀντιμετωπίζουμε τίς προκλήσεις μέ τήν πίστη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν προσευχή. Νά ἀπευθυνόμεθα σ’ Ἐκεῖνον μέ ἐμπιστοσύνη ὡς πρός Πατέρα στοργικό παρακαλώντας Τον νά φωτίζῃ τίς καρδιές μας μέ τό Ἀνέσπερο Φῶς Του καί νά μᾶς στηρίζει στούς ἀγῶνες καί τά ὡραῖα ὁράματά μας. 
 
Σᾶς εὔχομαι λοιπόν ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου κάθε ἐπιτυχία στήν ὄμορφη αὐτή προσπάθειά σας γιά τήν εἰσαγωγή σας στό Πανεπιστήμιο καί τίς ἄλλες ἀνώτατες Σχολές. Καλό διάβασμα, παιδιά μου μέ μεθοδικότητα, θάρρος, ἐλπίδα, ἐπιμονή καί χωρίς ἀκρότητες. Ἡ χαρά καί τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως εὔχομαι νά ριζώνῃ στίς καρδιές σας καί νά ἀποτελῇ τό μόνιμο ὁδηγό σας. Καί πάλι καλή ἐπιτυχία!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
24η Μαΐου

Μόνο σαν θρησκευτικό μυθιστόρημα θα μπορούσε να χαρακτηρισθή ο βίος και η άσκηση του αγίου Συμεών του Στυλίτου του οποίου σήμερα η Εκκλησία τιμά την μνήμη. Είναι τόσα τα θαυμάσια που έκαμεν ο όσιος του Θεού σ'όλη του τη ζωη, που όταν τα μελετούμε, μας έρχονται στο νου τα λόγια του Ψαλτηρίου· "εγενήθην ωσεί τέρας τοις γνωστοίς μου". Πραγματικά παράδοξο φαινόμενο αποτελεί η άσκηση των οσίων, για κείνους που επιχειρούν να την μελετήσουν και να βαθύνουν το νόημά της. Είναι έξω από τα ανθρώπινα μέτρα, έξω από τις αντιλήψεις και το φρόνημα του κόσμου, ψηλότερα από τη γη. Το γεγονός ότι ο άγιος Συμεών ο Στυλίτης έζησε τον βίο του επάνω σε ένα στύλο, αποτελεί ένα επιτυχημένο συμβολισμό, ότι οι όσιοι ασκηταί βρίσκονται "μεταξύ ουρανού και γης" - χαμηλότερα βέβαια από τους αγγέλους, αλλά ψηλότερα από τους ανθρώπους· επίγειοι Αγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ