Εγκύκλιον Σημείωμα – Νεανικές Κατασκηνώσεις “ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΗΓΗ” (11-06-2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙON ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με,
τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»
Ὁ Κύριος. (Ματθ. 19, 14).

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὡς Μητέρα στοργική τῶν παιδιῶν Της, μεριμνᾶ πάντοτε, γιά τήν ἐγχρίστωση, τόν φωτισμό καί τήν κατά Θεόν οἰκοδομή τους.

Ἔκφρασις τῆς φιλοστόργου αὐτῆς μερίμνης τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν εὐπαθή καί γι’ αὐτό λίαν συμπαθή νεολαία μας, εἶναι καί ἡ χριστιανική κατασκήνωση, πού νοεῖται ὡς συνέχεια τοῦ κατηχητικοῦ καί ἁγιαστικοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖται στίς ἐνορίες. Ἡ κατασκήνωση εἶναι ἕνας ἐναλλακτικός τρόπος ζωῆς, ὅπου καλλιεργοῦνται μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης καί μεθοδικότητα, στίς νεανικές ψυχές, οἱ ἀρχές τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως καί ζωῆς, τό κοινοτικό πνεῦμα, ἡ ἀνάπτυξη τῶν δεξιοτήτων, ἡ οἰκολογική συνείδηση, ὁ ἀλληλοσεβασμός, ἡ συνεργατικότητα.

Στό πλαίσιο αὐτό ἐργαζομένη ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ πραγματικό ἐνδιαφέρον, ἀνοίγει καί πάλιν ἐφέτος τίς πύλες τῆς Κατασκηνώσεώς της, «Χριστοῦ Πηγή», πού εὑρίσκεται στήν καταπράσινη τοποθεσία τῆς Χρυσοπηγῆς Σερρῶν, (10οχιλ. Σερρῶν-Ὀρεινῆς), προκειμένου νά φιλοξενήσει μαθητές καί μαθήτριες Δημοτικοῦ – Γυμνασίου καί Λυκείου τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, πού ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν τήν χαρά τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τόν λατρευτικό πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τό παιχνίδι, τό τραγούδι, τίς δημιουργικές δραστηριότητες, τίς γεμάτες ἐνδιαφέρον συζητήσεις, τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ.

Οἱ κατασκηνωτικές περίοδοι πού, σύν Θεῷ, θά λειτουργήσουν ἐφέτος, μέ τήν τήρηση ὅλων ἐκείνων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, πού προβλέπονται ἀπό τά κρατικά πρωτόκολλα, εἶναι οἱ ἑξῆς: α) ἀπό 6 ἕως 10 Ἰουλίου γιά ἀγόρια τρίτης ἕως ἔκτης τάξεως Δημοτικοῦ, β) ἀπό 11 ἕως 15 Ἰουλίου γιά ἀγόρια Γυμνασίου-Λυκείου, γ) ἀπό 20 ἕως 24 Ἰουλίου γιά κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου καί δ) ἀπό 25 ἕως 29 Ἰουλίου γιά κορίτσια τρίτης ἕως ἔκτης τάξεως Δημοτικοῦ.

Οἱ γονεῖς μποροῦν νά λαμβάνουν τίς δηλώσεις συμμετοχῆς γιά τίς ἐφετεινές κατασκηνωτικές περιόδους, ἀπό τούς ἐφημερίους τῶν ἐνοριῶν τους καί ἀκολούθως νά τίς καταθέτουν συμπληρωμένες στούς ἰδίους καί αὐτοί μέ τήν σειρά τους στό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Κύπρου 10, Σέρρες, τηλ. ἐπικοινωνίας: 2321068116), ἕως καί τήν Δευτέρα 27 Ἰουνίου ἐ.ἔ.. Ὑπεύθυνος λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας εἶναι ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Νικήτας Χαλέμης, ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, συνεπικουρούμενος ἀπό τόν αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρῆστο Μάνθο, ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Σερρῶν.

Τα ἀνωτέρω ἀνακοινούμενοι στήν ἀγάπη σας, εὐχόμεθα πλούσιο τόν φωτισμό τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος στήν ζωή σας καί διατελοῦμε,

Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις (23-05-2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ἀνέστη!

Γιά μία ἀκόμη φορά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ σχο­λική χρονιά φθάνει στό τέλος της καί μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν οἱ ἡμέρες τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων, κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων θά κληθεῖτε νά καταθέσετε τόν ἀμητό τῶν γνώσεών σας στά γνωστι­κά ἀντι­κείμενα πού διδαχθήκατε στό σχολεῖο σας. Σκοπός σας, ἀσφαλῶς εἶναι, οἱ κόποι, οἱ προσδοκίες καί οἱ δικές σας ἐλπίδες, ἀλλά καί τῶν οἰκογενειῶν καί τῶν δασκάλων σας, νά βροῦν τήν δικαίωσή τους στά τετράδια τῶν ἐξετάσεων καί νά ἐπιτύχετε τήν εἰσαγωγή σας στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκ­παιδευτικά καί Τεχνολογικά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας.

Στήν πρόκληση τῶν ἐξετάσεων πού βρίσκονται μπροστά σας ὀφεί­λετε νά εἴσαστε ἐφοδιασμένοι μέ αἰσιοδοξία, θάρρος, καλό διάβασμα καί πίστη. Γι’ αυτό, σᾶς παρακαλῶ, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τό ὑπερβολικό ἄγχος, νά ὁλοκληρώσετε τήν μελέτη σας μέ με­θοδικότητα, ὑπομονή, καθαρό μυαλό καί ψυχραιμία, ὥστε νά ἔχετε τήν καλύτε­ρη δυνατή ἀπόδοση. Λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν ἐφετεινῶν ἐξετάσεων, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γιά τήν δική σας κυρίως πνευματική ἐνίσχυση, θά φέρει κοντά μας, στήν ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν, ἀπό τό θεοβάδιστο ὄρος Σινᾶ, τό ἱερό καί μυρίπνοο λείψανο τῆς πανσόφου καί πανεπιστήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ, Ἁγίας Αἰκατερίνης. Να προσέλθετε, λοιπόν, ὅσοι μπορεῖτε, νά ἀσπασθεῖτε, μέ θερμή πίστη, τό ἱερό λείψανό της, γιά νά λάβετε τήν χάριν της στήν προσπάθειά σας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σᾶς εὔχομαι, μέ πατρική στοργή, κάθε ἐπιτυχία στήν ὄμορφη αὐτή προσπάθειά σας. Συγκεντρωθεῖτε στόν στόχο σας καί ἐργασθεῖτε μεθοδικά γιά τήν ἐπίτευξή του. Ξεκινῆστε τήν προσπάθειά σας κάνοντας τόν σταυρό σας, ζητώντας τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί ὅλα θά πᾶνε καλά! Σᾶς συνοδεύω, αὐτές τίς ἰδιαίτερες ὥρες, μέ τήν ἀγάπη καί τήν προ­σευχή μου. Καλή ἐπιτυχία!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος