Εγκύκλιον Σημείωμα – Ἀπολυτήριες Σχολικές Ἐξετάσεις (6-6-2019)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ

6-6-2019

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου
πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
πού διαγωνίζονται στίς Ἀπολυτήριες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητοί μαθητές καί μαθήτριες,

Ἡ σχολική χρονιά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ φθάνει στό τέλος της καί μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν καί οἱ ἡμέρες τῶν ἀπολυτηρίων πανελληνίων ἐξετάσεων, κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων θά κληθεῖτε νά δώσετε τόν καλύτερό σας ἐαυτό καί νά ἀγωνισθεῖτε γιά τήν εἰσαγωγή σας στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση, πού ἀποτελεῖ γιά σᾶς ἕναν στόχο ζωῆς.

Οἱ εἰσαγωγικές ἐξετάσεις γιά τά Α.Ε.Ι. καί Α.Τ.Ε.Ι., ἡ προσδοκία, ἡ ἀγωνία, ἡ ἐλπίδα, ὁ ἀγώνας, τό ὅραμα, εἶχαν πάντοτε μία ἰδιαίτερη ἀξία ὄχι μόνο γιά τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, ἐπειδή συνδέθηκαν αὐτές κυρίως μέ τό μέλλον τους, ἀλλά καί γιά τίς οἰκογένειές τους καί γιά τήν κοινωνία μας ὁλόκληρη.

Ἡ οἰκοδόμηση ἑνός ἐλπιδοφόρου μέλλοντος ἀπαιτεῖ πίστη, ἐργατικότητα, ἐπιμέλεια, ὑπομονή, μεθοδικότητα, ἐπιμονή καί ὅραμα. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἐπειδή ὡς ἄριστοι παιδαγωγοί γνώριζαν καλά τόν ἄνθρωπο σέ ὅλο τό βάθος τῆς ζωῆς του, ἀντιμετώπισαν κάθε περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί μᾶς δίδαξαν τήν ἀξία τοῦ προσωπικοῦ μας ἀγῶνος, ἀλλά καί τῆς προσευχῆς καί τῆς ἐμπιστοσύνης στήν ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἡ μητέρα Ἐκκλησία μας, διδάσκει νά ἀπευθυνόμαστε στόν Οὐράνιο Πατέρα μας μέ ἀγάπη καί ἁπλότητα καί νά τόν παρακαλοῦμε νά φωτίζῃ, νά δυναμώνῃ καί νά χαριτώνῃ τήν ζωήν μας μέ τό ἀνέσπερο Φῶς Του, πού πολλαπλασιάζει καί ἁγιάζει τούς καρπούς τῶν ἀγώνων μας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Κατ’ αὐτήν τήν σημαντική στιγμή τῆς ζωῆς σας σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καλή δύναμη στήν εὐγενική αὐτή προσπάθειά σας γιά εἰσαγωγή στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση καί ἐκπλήρωση τῶν ὡραίων καί ὑψηλῶν στόχων καί ὁραματισμῶν σας. Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας. Καλή ἐπιτυχία.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Ἅγιος Λουκᾶς (4-6-2019)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

4-6-2019

Πρός τούς εὐσεβείς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί.

Ἡ μνήμη ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς πίστεώς μας, μᾶς ὑπενθυμίζει μέ τόν πιό δυνατό τρόπο τόν πραγματικό σκοπό τῆς ζωῆς μας, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἁγιασμό μας, πού ἀποτελεῖ τό ἁγιώτατο θέλημα τοῦ Κυρίου μας. Αὐτό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πίστευσαν, ὑπηρέτησαν καί ἐβίωσαν αὐθεντικῶς ὅλοι οἱ ἅγιοι, παλαιοί καί νέοι, οἱ ὁποῖοι ἀνεδείχθησαν φίλοι γνήσιοι τοῦ Χριστοῦ, θεούμενοι ἄνθρωποι, ἐπιστολή Χριστοῦ, γνήσια πρότυπα ἀρετῆς καί ἦθους, ἀκοίμητοι πρεσβευτές καί ὁδηγοί μας πρός τόν Κύριον, κοινωνοί τῶν παθημάτων καί τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ἀξεπέραστα πρότυπα πίστεως καί ζωῆς. Γι’ αὐτήν τήν ἰδιαίτερη λειτουργία καί προσφορά τους συνολικῶς στό ἀνθρώπινο γένος τιμῶνται κατά χρέος ἀπό τήν Ἐκκλησία μας.

Μέσα σέ αὐτό τό ὁλοφώτεινο νέφος τῶν ἁγίων ἰδιαιτέρα θέση κατέχει, ὡς ὄργανο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί σκεῦος τῆς ἐκλογῆς Του, ὁ ἅγιος πατέρας μας, Ἐπίσκοπος καί ὁμολογητής τῆς Ἐκκλησίας μας στά νεώτερα χρόνια, Λουκᾶς ὁ ἰατρός καί Ποιμένας. Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ἔζησε στά σκληρότατα χρόνια τῆς διακηρυγμένης ἀθεΐας στήν Ρωσία καί ἀνεδείχθη μέσα ἀπό τήν μαρτυρική του ζωή, τύπος τοῦ ἀληθοῦς καί φιλοστόργου Ποιμένος πού προσέφερε τήν ζωή του θυσιαστικῶς ὑπέρ τῆς Εὐαγγελικῆς ἀληθείας καί τοῦ ποιμνίου του. Ἀπό τό ἀθεϊστικό καθεστώς τῆς ἐποχῆς διώχθηκε, ἐξορίσθηκε, ταπεινώθηκε, συκοφαντήθηκε, ὑπέστη ψυχικά καί σωματικά μαρτύρια γιά χάριν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἐκοιμήθη ὁσιακῶς στήν Συμφερούπολη τῆς Κριμαίας τήν 11η Ἰουνίου 1961 καί ἔκτοτε τό πλῆθος τῶν θαυμάτων του τόν καθιέρωσαν στήν συνείδησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος. Ἡ ἱερά μνήμη του τιμᾶται τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του πανδήμως καί στήν πατρίδα μας. Ἰδιαίτερη εὐλογία γιά τήν πόλη τῶν Σερρῶν εἶναι τό ὄμορφο ναΰδριο στό προαύλιο τοῦ παλαιοῦ ὀρφανοτροφείου, πού τιμᾶται ἀπό τό 2009 στό ὄνομα τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ. Στό ἱερό αὐτό μάλιστα Παρεκκλήσιο φυλάσσεται ὡς πολύτιμος πνευματικός θησαυρός ἕνα ἀπότμημα ἀπό τό ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, δῶρο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συμφερουπόλεως κ. Λαζάρου στήν τοπική μας Ἐκκλησία.

Μέ ἀφορμή τόν ἐφετεινό ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως δέκα ἐτῶν ἀπό τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ καί τῆς μετακομιδῆς καί μονίμου ἁγιαστικῆς παρουσίας τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ, θά ἔλθει στό ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, ὁ περίφημος Σταυρός τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν αὐτοκρατόρων τῆς Τραπεζούντος ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Σουμελᾶ, πού περιέχει ἀπό τά μεγαλύτερα στόν κόσμο τεμάχια τοῦ ἀληθοῦς Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, πρός ἁγιασμόν τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ. Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή θά πραγματοποιηθεῖ στά προπύλαια τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ τήν Κυριακή 9 Ἰουνίου ἐ. ἔ. στίς 7:00 τό ἀπόγευμα. Τό πανάγιον ξύλον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας θά τεθεῖ σέ προσκύνηση στό ἱερό Παρεκκλήσιο ἕως τῆς Παρασκευῆς 14 Ἰουνίου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, ἰδίως μάλιστα τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν πού αὐτές τίς ἡμέρες διαγωνίζονται στίς πανελλαδικές ἐξετάσεις. Τό πρόγραμμα τῆς ἐφετεινῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ προβλέπει τήν τέλεση τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ τήν Δευτέρα 10 Ἰουνίου στίς 7:30 τό ἀπόγευμα καί τῆς Θείας Λειτουργίας τό πρωί τῆς Τρίτης 11 Ἰουνίου.

Ἐπίσης, στό πλαίσιο τῶν ἐφετεινῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἡ τοπική μας Ἐκκλησία διοργανώνει τήν προσεχῆ Κυριακή 9 Ἰουνίου, στίς 8:30 τό ἀπόγευμα, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου, ἐπιστημονική ἐκδήλωση λόγου καί μέλους, στήν ὁποία θά ὁμιλήσει ἡ δ. Βασιλική Κώστα, ὁμότιμη Καθηγήτρια τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ θέμα: «Ἅγιος Λουκᾶς, ὁ φιλάγιος καί φιλάνθρωπος Ἐπίσκοπος» καί θά ψάλλει ἐπίκαιρους ὕμνους ἡ Βυζαντινή Χορωδία τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου.

Εἴθε στά δύσκολα χρόνια πού διανύουμε τῶν πολλῶν κρίσεων, τῆς ὀλιγοπιστίας καί τῶν δυσχερειῶν, νά κρατήσουμε, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀναμμένη τήν φλόγα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί νά ἀξιοποιήσουμε τίς παρεχόμενες ἀπό τήν ἁγία Ἐκκλησία μας πνευματικές εὐκαιρίες πρός ἁγιασμόν, ὠφέλειαν καί στηριγμόν μας. Ὁ Κύριος μετά πάντων ὑμῶν ἀδελφοί.

Εὐχέτης σας πρός τόν ἅγιον Θεόν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος»
(Ἐκ τοῦ εἰρμοῦ τῆς δ’ ὠδῆς τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα).

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἔφτασε καί πάλιν ἡ κοσμοπόθητος καί σωτήριος ἑορτή τῆς θείας Ἀναστάσεως πού φωτίζει καί ἁγιάζει τήν ζωή μας. Ὁ οὐρανός, ἡ γῆ καί τά καταχθόνια πλημμυρίζουν ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ ἀναστάντος Κυρίου μας, πού ὡς ἥλιος ὁλόλαμπρος ἀνέτειλε ἀπό τήν σκιώδη χώρα τοῦ θανάτου. Ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς, ἡ ἀέναος πηγή τῆς ἄρρητης αὐτῆς φωτοχυσίας, μέ τήν ἔνδοξη ἐκ τῶν νεκρῶν Ἀνάστασή Του, ἀφάνισε τήν ὑπαρξιακή νύκτα τοῦ θανάτου, συνέτριψε τήν φθορά, κατέκρινε τήν ἁμαρτία, λαφυραγώγησε τόν ἅδη, αἰχμαλώτισε τόν αὐτοθαυμαζόμενο ὡς θεό τῶν ἀνθρώπων διάβολο, ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπο, ἀνεκαίνισε καί ζωοποίησε τήν φύση μας, ἀπαθανάτισε τό πρόσλημα. Ἑορτή ἑορτῶν καί πανήγυρις πανηγύρεων ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασις, διαφέρουσα ἀπό τίς ἄλλες ἑορτές ὅσον ὁ ἥλιος ἀπό ὅλους τούς ἀστέρας. (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος). Πάσχα ἑορτάζουμε σήμερα, ἀδελφοί! Πάσχα τερπνόν, ἅγιον, ἱερόν, καινόν, μυστικόν καί αἰώνιον. Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας, καθάρσιον τοῦ κόσμου. Πάσχα σωτήριον. Πάσχα τῶν θυρῶν τοῦ Παραδείσου ἀνοικτήριον. Πάσχα τῶν πιστῶν. Πάσχα τῆς χάριτος πού ἁγιάζει τούς πιστούς καί καινοποιεῖ τά σύμπαντα. Πάσχα, δηλαδή πέρασμα ἀπό τόν θάνατο στήν ζωή, ἀπό τήν ἄφατη ὑπαρξιακή ὀδύνη στήν ἀνείπωτη χαρά, ἀπό τό σκότος στό φῶς. Ὁ Κύριός μας, «τό ἡμέτερον Πάσχα», ὁ νέος Ἀδάμ, συνέτριψε ὡς Θεός παντοδύναμος τίς δυνάμεις τοῦ χάους και τοῦ θανάτου καί συνανέστησε μαζί Του σέ μία καινούργια καί ἀτελεύτητη ζωή τό ἀνθρώπινο γένος, τό ὁποῖο κατέστησε ὁμόθρονο τῆς θείας μεγαλοσύνης, χαρίζοντας σέ ὅλους μας, ὄχι μόνον τήν βεβαιότητα τῆς ἀναστάσεως, στήν διπλή της μάλιστα διάσταση, πνευματική καί σωματική, ἀλλά κυρίως τήν δύναμη τῆς ἀναστάσεως μέ τήν ὁποία, ἐφόσον τό θελήσουμε, νικοῦμε τήν ἁμαρτία, τήν φθορά, τόν θάνατο καί κυρίως «τόν ἔχοντα τό κράτος τοῦ θανάτου» (Ἑβρ. 2, 14) διάβολο. Μέ τήν ἐκ νεκρῶν θεοπρεπεστάτη καί αὐτεξούσιο ἀνάστασή Του ὁ Κύριός μας, ντύνει τόν ἄνθρωπο μέ θεϊκή εὐπρἐπεια, δόξα, μεγαλεῖο, ἀθανασία, δικαίωση.

Ἡ ἀνάστασις τοῦ θεανθρώπου Σωτῆρος μας συνιστᾶ τό κορυφαῖο καί θεμελιώδες κεφάλαιο τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς μας. Χωρίς τήν πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τά πάντα ἀδυνατίζουν, στενεύουν, ἀσφυκτιοῦν καί παραλύουν. Πάνω στήν ἀπόλυτη βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ἔχει θεμελιωθεῖ ἡ ἁγία ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἡ μία καί μόνη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία δικαίως καί εἶναι καί ὀνομάζεται, Ἐκκλησία τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως. Γι’ αὐτόν τόν λόγο ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία, μέσα στήν ὁποία γεννιόμαστε πνευματικῶς, τρεφόμεθα μέ τήν ἀθάνατη τροφή, χριστοποιούμεθα, ἁγιαζόμεθα, πορευόμεθα, ἀγωνιζόμεθα, θεραπευόμεθα, παρακαλούμεθα, ἀποκτοῦμε πεῖρα αἰωνιότητος, δύο χιλιάδες χρόνια τώρα μᾶς καλεῖ νά γίνουμε κοινωνοί τῶν πολυτίμων δώρων τῆς Ἀναστάσεως καί νά γνωρίσουμε βιωματικῶς «τόν Χριστόν καί τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως αὐτοῦ» (Φιλ. 3, 10).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τό ζωηφόρο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας στίς δύσκολες καί ἀποκαλυπτικές ἡμέρες μας ἀποκτᾶ μία συγκλονιστική ἐπικαιρότητα. Οἱ πάντες ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ὁ κόσμος μας εὑρίσκεται σήμερα σέ μιά πρωτοφανῆ σύγχυση, σέ μία συνεχῶς ἐπιδεινουμένη πνευματική παρακμή. Πολλοί ἄνθρωποι καί στήν πατρίδα μας δυστυχῶς, ἐπιδεικτικά στρέφουν τά νῶτα τους πρός τόν Σωτῆρα Χριστό καί τήν ἁγία Ἐκκλησία Του. Μιά βαθειά πνευματική κρίση δοκιμάζει σήμερα τίς ἀντοχές καί τά ὅρια τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου πού εὐτελίζεται, ὑπονομεύεται καί κυρίως ἀποϊεροποιεῖται. Ὁ ὑπερόπτης καί αὐτοκαταστροφικός ἄνθρωπος μέσα στήν παραζάλη τῆς ἀντίθεης ἔπαρσής του ἐπιχειρεῖ καί πάλι ἀφρόνως νά «θανατώσει» τόν αἰώνιο καί ἀθάνατο Θεό. Τήν ἀπάντηση, σ’ αὐτήν τήν πρόκληση, δίδει ἡρέμως καί ἀγαπητικῶς καί πάλιν ἡ φιλόστοργη μητέρα μας Ἐκκλησία, ἡ ἔχουσα δισχιλιετῆ πείρα τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως, μέσα ἀπό τήν θεόπνευστη γραφίδα ἑνός συγχρόνου ἁγίου της: «Οἱ ἄνθρωποι κατεδίκασαν τόν Θεό σέ θάνατο. Αὐτός διά τῆς ἀναστάσεώς Του τούς καταδικάζει στήν ἀθανασία. Στά χτυπήματα ἀνταποδίδει ἐναγκαλισμούς, στίς ὕβρεις εὐλογίες, στόν θάνατο ἀθανασία. Οὐδέποτε οἱ ἄνθρωποι ἐπέδειξαν περισσότερο μῖσος ἀπέναντι στόν Θεό, παρά ὅταν τόν ἐσταύρωσαν, καί οὐδέποτε ὁ Θεός ἐπέδειξε περισσότερη ἀγάπη ἀπέναντι στούς ἀνθρώπους παρά ὅταν ἀναστήθηκε. Οἱ ἄνθρωποι ἤθελαν καί τόν Θεό νά τόν καταστήσουν θνητό, ἀλλά ὁ Θεός μέ τήν Ἀνάστασή Του κατέστησε ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀθανάτους» (Ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς).

Ἡ δε χάρις, τό ἄπειρον ἔλεος καί τό ἀνέσπερον φῶς τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εὔχομαι νά ἁγιάζουν τήν ζωή σας, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ