Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (9-8-2019)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

9-8-2019

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τήν Πέμπτη 8 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμ. Θεοτόκου Λαχανᾶ.

Τήν Παρασκευή 9 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Λυδίας τῆς Φιλιππησίας Ἀσπροβάλτας.

Τήν Κυριακή 11 Αὐγούστου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουργήσει στή Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας θὰ τελεσθεῖ καί τό μυστήριον τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας.

Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Ν. Κερδυλλίων.

Τήν Δευτέρα 12 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στό Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Κοιμ. Θεοτόκου Ριβιέρας.

Τήν Τετάρτη 14 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό, Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί στήν λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας, πού θά τελεσθοῦν στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν.

Τήν Πέμπτη 15 Αὐγούστου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά μεταβεῖ στήν Βέροια καί συγκεκριμένα στήν Ἱερά Μονή Παναγίας «Σουμελᾶ», προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, προκειμένου νά συμμετάσχει στό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, πού θά τελεσθεῖ μέ αφορμή τήν μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πρόγραμμα Ιερών Παρακλήσεων Δεκαπενταύγουστου 2019

ΙΕΡΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

«Ἡ Παναγία μας μόνη, σταθεῖσα ἀνάμεσον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τόν μέν Θεόν υἱόν ἀνθρώπου ἐποίησε, τούς δέ ἀνθρώπους υἱούς Θεοῦ. Χωρίς τήν μεσιτείαν αὐτῆς κανένας, οὔτε ἄγγελος, οὔτε ἄνθρωπος, δύναται νά πλησιάσει εἰς τόν Θεόν, ἐπειδή καί αὐτή εὑρίσκεται μόνον μεθόριον ἀναμεταξύ τῆς ἀκτίστου καί κτιστῆς φύσεως… ὡς μήτηρ ἀληθῶς τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτή μόνη εἶναι, ὄχι μόνον ὁ θησαυροφύλαξ ὅλου τοῦ πλούτου τῆς Θεότητος, ἀλλά καί ὁ διαμοιραστής εἰς ὅλους, καί ἀγγέλους καί ἀνθρώπους, ὅλων τῶν ἀπό Θεοῦ διδομένων εἰς τήν κτίσιν ὑπερφυσικῶν ἐλλάμψεων καί θείων καί πνευματικῶν χαρισμάτων. Καί δέν εἶναι τινάς πού νά τήν ἐπεκαλέσθη μέ πίστιν καί νά μήν τόν ὑπήκουσε μέ εὐσπλαχνίαν. Αὐτός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἀγαπητός υἱός τῆς Παρθένου ἔδωκε τή μητέρα Του διά μητέρα μας καί συνήγορον νά μᾶς βοηθῆ πρός σωτηρίαν μας.»

(Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1 – 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Πέμπτη 1-8-2019: Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.
Παρασκευή 2-8-2019: Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέων Βρασνῶν.
Κυριακή 4-8-2019: α) Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βρασνῶν.
β) Ἱερά Παράκλησις στό Ἱερό Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερραϊκῆς Ἀκτῆς.
Δευτέρα 5-8-2019: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σερρῶν.
Τρίτη 6-8-2019>
α) Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Γ.Ε.Χ.Α Σερρῶν.
β) Ἱερά Παράκλησις στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Κοιμήσεως Θεοτόκου Ριβιέρας.
Τετάρτη 7-8-2019 Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀρέθουσας.
Πέμπτη 8-8-2019 Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Νέων Κερδυλλίων.
Παρασκευή 9-8-2019 Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Λυδίας Ἀσπροβάλτας.
Κυριακή 11-8-2019: α) Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν.
β) Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἄνω Βροντοῦς.
Δευτέρα 12-8-2019: Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαχανᾶ.
Τρίτη 13-8-2019: Ἱερά Παράκλησις στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης.
Τετάρτη 14-8-2019: Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν.
Πέμπτη 15-8-2019:
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Σουμελᾶ Βεροίας.

Οἱ Ἱερές Παρακλήσεις, στίς ὁποῖες θά χοροστατεῖ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, θά ἀρχίζουν στίς 7:30 μ.μ. Προηγουμένως θά τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπό τόν Ἐφημέριο τοῦ κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἀναμένει τήν ἔλευση τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν ἔναρξη τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τῆς Παρακλήσεως.

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (1-8-2019)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1-8-2019

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Σήμερα, Πέμπτη 1 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.

Τήν Παρασκευή 2 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Ν. Βρασνῶν.

Τήν Κυριακή 4 Αὐγούστου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουργήσει στή Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Βρασνῶν.

Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Κοιμ. Θεοτόκου Σερραϊκῆς Ἀκτῆς.

Τήν Δευτέρα 5 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στό ἑορτάζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν κοιλάδα τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν.

Τήν Τρίτη 6 Αὐγούστου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στή πανηγυρική, Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στό ἑορτάζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Γ.Ε.Χ.Α. Σερρῶν.

Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Κοιμ. Θεοτόκου Ριβιέρας.

Τήν Τετάρτη 7 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ἀρέθουσας.

Τήν Πέμπτη 8 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Ν. Κερδυλλίων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως