Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (13-8-2018)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

13-8-2018

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Σήμερα, Δευτέρα 13 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σκουτάρεως.

Τήν Τρίτη 14 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί στήν λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας, πού θά τελεσθοῦν στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σερρῶν.

Τήν Τετάρτη 15 Αὐγούστου, ἡμέρα μνήμης τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σερρῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου Γεωργίου Ξανθοπούλου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πρόγραμμα Ιερών Παρακλήσεων Δεκαπενταύγουστου 2018

ΙΕΡΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

«Ἡ Παναγία μας μόνη, σταθεῖσα ἀνάμεσον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τόν μέν Θεόν υἱόν ἀνθρώπου ἐποίησε, τούς δέ ἀνθρώπους υἱούς Θεοῦ. Χωρίς τήν μεσιτείαν αὐτῆς κανένας, οὔτε ἄγγελος, οὔτε ἄνθρωπος, δύναται νά πλησιάσει εἰς τόν Θεόν, ἐπειδή καί αὐτή εὑρίσκεται μόνον μεθόριον ἀναμεταξύ τῆς ἀκτίστου καί κτιστῆς φύσεως… ὡς μήτηρ ἀληθῶς τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτή μόνη εἶναι, ὄχι μόνον ὁ θησαυροφύλαξ ὅλου τοῦ πλούτου τῆς Θεότητος, ἀλλά καί ὁ διαμοιραστής εἰς ὅλους, καί ἀγγέλους καί ἀνθρώπους, ὅλων τῶν ἀπό Θεοῦ διδομένων εἰς τήν κτίσιν ὑπερφυσικῶν ἐλλάμψεων καί θείων καί πνευματικῶν χαρισμάτων. Καί δέν εἶναι τινάς πού νά τήν ἐπεκαλέσθη μέ πίστιν καί νά μήν τόν ὑπήκουσε μέ εὐσπλαχνίαν. Αὐτός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἀγαπητός υἱός τῆς Παρθένου ἔδωκε τή μητέρα Του διά μητέρα μας καί συνήγορον νά μᾶς βοηθῆ πρός σωτηρίαν μας.»

(Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1 – 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Τετάρτη 1-8-18: Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.
Πέμπτη 2-8-18: Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέων Βρασνῶν.
Παρασκευή 3-8-18: Ἱερά Παράκλησις στό Ἱερό Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερραϊκῆς Ἀκτῆς.
Κυριακή 5-8-18: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σερρῶν.
Δευτέρα 6-8-18: α) Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Γ.Ε.Χ.Α Σερρῶν.
β) Ἱερά Παράκλησις στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σερρῶν.
Κυριακή 12-8-18: α) Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέου Σουλίου.
β) Ἱερά Παράκλησις στήν Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης Σερρῶν.
Δευτέρα 13-8-18: Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουτάρεως.
Τρίτη 14-8-18: Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν.
Τετάρτη 15-8-18: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν.

Οἱ Ἱερές Παρακλήσεις, στίς ὁποῖες θά χοροστατεῖ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, θά ἀρχίζουν στίς 7:30 μ.μ. Προηγουμένως θά τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπό τόν Ἐφημέριο τοῦ κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἀναμένει τήν ἔλευση τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν ἔναρξη τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τῆς Παρακλήσεως.

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (1-8-2018)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1-8-2018

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Σήμερα, Τετάρτη 1 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.

Τήν Πέμπτη 2 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Ν. Βρασνῶν.

Τήν Παρασκευή 3 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Κοιμ. Θεοτόκου Σερραϊκῆς Ἀκτῆς.

Τό Σάββατο 4 Αὐγούστου, ὁ Σεβ. θά μεταβεῖ στήν Λάρισα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, προκειμένου νά συμμετάσχει στην πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία καί στό Ἀρχιερατικό μνημόσυνο, πού θά τελεσθοῦν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Ἀχιλλίου Λαρίσης, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κυροῦ Ἰγνατίου, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας του.

Τήν Κυριακή 5 Αὐγούστου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουργήσει στή θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς τοῦ ὁμωνύμου χωρίου.

Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στό ἑορτάζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν κοιλάδα τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν.

Τήν Δευτέρα 6 Αὐγούστου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουργήσει στή θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στό ἑορτάζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Γ.Ε.Χ.Α. Σερρῶν.

Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού θά τελεσθεῖ στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν κοιλάδα τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν.

Τήν Τετάρτη 8 Αὐγούστου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά μεταβεῖ στήν Κέρκυρα, προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου, προκειμένου νά συμμετάσχει στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις, μέ ἀφορμή τήν ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος, ὅπου κατά τήν 11η Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1716 διέσωσε τό νησί τῆς Κέρκυρας ἀπό τήν πολιορκία τῶν Τούρκων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως