ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

(ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ)

Έκδοσις:
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Σέρρες 2017

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ