ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια πίστεως και πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Έκδοσις:
Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης

Σέρρες 2017

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ