ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

04-03-2022

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο 5 Μαρτίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στόν καθιερωμένο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος, πού τελεῖται στόν ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Σεβ., ὁ ὁποῖος και θά κλείσει τόν ἐφετεινό ποιμαντικό καί ἱεραποστολικό κύκλο τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἑσπερινῶν μετά θείου κηρύγμα­τος.

Τὴν Κυ­ρι­α­κὴ 6 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν ἱε­ρὸ Να­ὸ Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν.

Ἀπό τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς (6 Μαρτίου) καί κάθε Κυριακή τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, θά τελεῖται ἡ ἀκο­λουθία τοῦ Κα­τανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ μέ Ἀρχιερατική χοροστασία, σέ δια­φορετικό κάθε φορά ἱερό Ναό καί μέ ἐκλεκτό ὁμιλητή, πού θά ἀναπτύσ­σει θέματα ὀρθο­δόξου πνευματικότητος. Ἡ ἀκολουθία αὐτή μέ τούς ὡ­ραιότατους ὕμνους περί νηστείας, μετανοίας καί ταπεινοφροσύνης, καλ­λιεργεῖ στήν ψυχή τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν τό ἀγωνιστικό φρόνημα καί τήν ἀγάπη πρός τόν Νυμφίο Χριστό.

Αὐτή τήν Κυριακή 6 Μαρτίου καί συγκεκριμένα στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, θά τελεσθεῖ, μέ χοροστασία καί ἐποικοδομητική ὁμιλία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξι­αρχῶν Σερρῶν, ὁ Α’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακο­στῆς, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται καί Ἑσπερινός τῆς Συγγνώμης, ἐπειδή στό τέ­λος τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας ἀνταλλάσεται μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ πληρώ­ματος τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσπασμός τῆς ἀγάπης καί τῆς συγχωρήσεως, πρίν τήν εἴσοδο στήν ἁγία καί μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Τήν Τετάρτη 9 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμ. Δώρων, πού θά τε­λε­σθεῖ στὸν ἑορτάζοντα ἱε­ρὸ Να­ὸ Ἁγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως