ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

07-09-2021

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τήν Τρίτη 7 Σε­πτεμ­βρί­ου, στὶς 7:00 τὸ ἀ­πό­γευ­μα, ὁ Σεβ. Ποι­με­νάρ­χης μας κ. Θε­ο­λό­γος, θὰ χο­ρο­στα­τή­σει στὸν πα­νη­γυ­ρι­κὸ Ἑ­σπε­ρι­νό, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸ ἑ­ορ­τά­ζον ἱε­ρὸ Πα­ρεκ­κλή­σι­ο τῆς «Κυ­ρί­ας τῶν Ἀγ­γέ­λων» τοῦ ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Εὐ­αγ­γε­λι­στρί­ας Σερ­ρῶν.

Τήν Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. θά μεταβεῖ στήν Ἀθήνα, προκειμένου νά συμμετάσχει, ὡς Συνοδικό μέλος, στίς Συνεδρίες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 165ης περιόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία συνέρχεται ἀπό 9 ἕ­ως 10 Σεπτεμβρίου ἐ­. ἔ­., ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱ­ε­ρω­νύ­μου Β’.

Τήν Κυριακή 12 Σε­πτεμ­βρί­ου, ὁ Σεβ. θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Ἁ­γ. Δη­μη­τρί­ου Σερρῶν.

Τὴν Δευτέρα 13 Σε­πτεμ­βρί­ου, ὁ Σεβ. θά τελέσει τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, στίς παρα­κάτω σχολικές μονάδες: στίς 8:30 π.μ. στὸ 18ο Δη­μο­τι­κὸ Σχο­λεῖ­ο Σερρῶν, στὶς 9:15 π.μ. στὸ 4ο Λύκειο Σερρῶν καί στίς 10:00 π.μ. στό 1ο Γυμνάσιο Σερρῶν.

Στὶς 7:00 τὸ ἀ­πό­γευ­μα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θὰ συμ­με­τά­σχει στὸν πα­νη­γυ­ρι­κὸ Ἑ­σπε­ρινό, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν ἑ­ορ­τά­ζον­τα ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Τι­μ. Σταυ­ροῦ Σερ­ρῶν.

Τήν Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα λειτουργικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὁ Σεβ. θά συμμετάσχει στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο καί στήν τελετή Ὑψώσεως τοῦ Τιμ. Σταυροῦ, πού θά τελεσθοῦν στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Κατά τήν διάρκεια τῆς θ. Λειτουργίας, θά τελεσθεῖ καί τό μυστήριο τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας τοῦ Διακόνου π. Βενεδίκτου Colucci.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως