ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09-09-2022

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, θέλουσα νά συμβάλει οὐσιαστικά στήν ἐνδυνάμωση τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης μέ ἀφορμή τήν πικρή ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως τῶν 100 χρό­νων ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς (1922), ἀφιε­ρώνει τόν μῆνα Σεπτέμβριο στά γεγονότα τῆς ἐπετείου αὐτῆς καί ἰδιαιτέρως στίς ἡρωϊκές καί σεπτές μορφές τῶν θυσιασθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων, ἱερέων, μοναχῶν καί τῶν Μικρασια­τῶν ἀδελφῶν μας, ἀν­δρῶν, γυναικῶν καί παιδιῶν, πού βρῆκαν φρικτό θάνατο ἀπό τούς Τούρκους κατά τήν Μικρα­σιατική καταστροφή τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1922. Για τόν λόγο αὐτό προ­γραμματίζει σειρά ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί ἐκδηλώσεων ἐπετειακοῦ καί δι­δακτικοῦ χαρακτῆρος, πού θά πραγματο­ποιηθοῦν ὥστε νά ἀποτελέσουν μία καλή ἀφορμή προσευχῆς, τιμῆς καί ἀναζωπυρώσεως τῆς ἐθνικῆς μας μνήμης.

Εἰδικότερα, τό Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, θά πραγμα­τοποιηθεῖ ἡ ὑποδοχή ἀποτμήματος τοῦ Τιμ. καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας ἀπό τόν πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἱεροσολύμων, στόν ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας ὑπῆρξε διαχρονικῶς γιά τό ἔθνος τῶν Ἑλλήνων ὁ κλῆρος καί ἡ δόξα του.

Τήν Κυριακή 11 Σεπτεμβίου, τό πρωΐ, θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική θεία Λει­τουργία στόν ἱερό Ναό Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν καί ἱερό μνημόσυνο γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν θυσιασθέντων Μικρασια­τῶν ἀδελφῶν μας σέ ὅλους τούς ἱερούς Ναούς τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησί­ας. Στίς 10:30 τό πρωΐ καί μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας θά κτυπή­σουν γιά πέντε λεπτά σέ ὅλους τούς ἱερούς Ναούς μας πένθιμα οἱ καμπάνες.

Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, θά πραγματοποιηθεῖ σέ συνδιοργάνωση μέ τόν Σύλλογο Μικρασιατῶν Σερρῶν, ἐκδή­λωση λόγου, μέλους καί ἱστορικῆς μνήμης τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὑπό τόν τίτλον: «Μικρασίας Μνήμη», στήν πλατεία τοῦ ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν, στήν ὁποία ὁ γεωπολιτικός ἀναλυτής, ἐκ­δό­της καὶ συγ­γρα­φέ­ας κ. Σάβ­βας Καλεντερίδης, θά ὁμιλήσει μέ θέμα: «Ἐκατό χρόνια χωρίς τή Μικρασία». Στή συνέχεια θά ἀκολουθήσει ἕνα πλούσιο σέ μελωδίες μουσικό ἀπάνθισμα τραγουδιῶν ἀπό τήν πολύτιμη Μικρασιατική μουσική παράδοση μέ τήν γνωστή καλλιτέχνιδα κ. Ἀρετή Κετιμέ καί τήν παραδοσιακή ὀρχήστρα τοῦ κ. Νικολάου Μπούσιου.

Τήν Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά τελέσει τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς στίς παρακάτω σχολικές μονάδες: στίς 8:30 π.μ. στό 1ο Γυμνάσιο Σερρῶν, στίς 9:00 π.μ. στό 3ο Γυμνάσιο Σερρῶν, στίς 9:30 π.μ. στό Δημοτικό Σχολεῖο Ν. Σουλίου, στίς 10:15 π.μ. στό «Ἀριστοτέλειο» Ἐκπαιδευτήριο Σερρῶν καί στίς 11:00 π.μ. στό Πειραματικό Δημοτικό Σχολεῖο «Κ. Καραμανλῆς» Σερρῶν.

Τήν Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν.

Τήν Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τιμῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμ. καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὁ Σεβ. θά τελέσει τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία καί τήν τελετή Ὑψώσεως τοῦ Τιμ. Σταυροῦ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως