ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1-12-2023

Από την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης ανακοινώνονται τα εξής αναφορικώς με το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, στίς 6 το ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατή­σει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πα­τρός ἡμῶν Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος, προστάτου καί ἐφόρου τῶν ἐνορια­κῶν φιλοπτώχων ταμείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, πού θά τελεσθεῖ στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν. Ὁ­μι­λη­τής στὸν Ἑ­σπε­ρι­νὸ αὐ­τοῦ τοῦ Σαβ­βά­του θὰ εἶ­ναι ὁ Αἰ­δε­σιμ. Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Ἠλίας Βλάχος, Ἐ­φη­μέ­ρι­ος τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.

Τὴν Κυ­ρι­α­κὴ 3 Δε­κεμ­βρί­ου, ὁ Σεβ. θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴ θ. Λει­τουρ­γί­α πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Ἁγ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἐμ­μα­νου­ὴλ Παπ­ᾶ, στήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά τελέσει τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ δ. Ραφαήλ Ρούσου, Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Μητρ. Ναοῦ Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Στὴν συ­νέ­χει­α θὰ τε­λε­σθεῖ μνη­μό­συ­νο ὑ­πὲρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῆς ψυ­χῆς τοῦ με­γά­λου Σερ­ραί­ου Ἀρ­χι­στρα­τή­γου Ἐμ­μα­νου­ὴλ Παπ­ᾶ.

Στὶς 4:30 τὸ ἀ­πό­γευ­μα τῆς ἴ­διας ἡ­μέ­ρας, ὁ Σεβ. Ποι­με­νάρ­χης μας θὰ χο­ρο­στα­τή­σει στὸν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸ Ἑ­σπε­ρι­νὸ πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸ ἑ­ορ­τά­ζον Ἱ­ε­ρὸ Πα­ρεκ­κλή­σι­ο Ἁγ. Βαρ­βά­ρας Σερ­ρῶν, στὴν ὁ­μώ­νυ­μη κοι­λά­δα.

Τὴν Δευ­τέ­ρα 4 Δε­κεμ­βρί­ου, ὁ Σεβ. Ποι­με­νάρ­χης μας θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴ θ. Λει­τουρ­γί­α πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸ ἑ­ορ­τά­ζον Ἱ­ε­ρὸ Πα­ρεκ­κλή­σι­ο Ἁγ. Μη­νᾶ, Κυ­ρι­α­κῆς καί Βαρβάρας Σερ­ρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως