ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11-3-2021

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο 13 Μαρτίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στόν καθιε­ρωμένο Ἑσπερινό, μετά θείου κηρύγματος, πού τελεῖται στόν ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ αἰδεσιμολ. πρωτοπρ. π. Γεώργιος Κελεμπέκης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Νιγρίτης.

Τὴν Κυ­ρι­α­κὴ 14 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Κοιμ. Θεοτόκου Ν. Σουλίου.

Ἀπό τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς (14 Μαρτίου) καί κάθε Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα καί μέ προσεκτική τήρηση τῶν ἀποφασισθέντων ἀπό τήν Ἑλληνική πολιτεία ὑγειονομικῶν μέτρων, θά τελεῖται ἡ Ἀκο­λουθία τοῦ Κα­τανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ μέ Ἀρχιερατική χοροστασία, σέ δια­φορετικό κάθε φορά ἱερό Ναό καί μέ ἐκλεκτό ὁμιλητή, πού θά ἀναπτύσ­σει θέματα ὀρθο­δόξου πνευματικότητος. Ἡ Ἀκολουθία αὐτή μέ τούς ὡ­ραιότατους ὕμνους περί νηστείας, μετανοίας καί ταπεινοφροσύνης, καλ­λιεργεῖ στήν ψυχή τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν τό ἀγωνιστικό φρόνημα καί τήν ἀγάπη πρός τόν Νυμφίο Χριστό.

Αὐτή τήν Κυριακή 14 Μαρτίου καί συγκεκριμένα στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, θά τελεσθεῖ, μέ χοροστασία καί ἐποικοδομητική ὁμιλία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξι­αρχῶν Σερρῶν, ὁ Α’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς Μεγάλης Τεσσαρακο­στῆς, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται καί Ἑσπερινός τῆς Συγγνώμης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως