ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (12-4-2020)

• Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν.
Ἐφημέριοι: Πρωτ. π. Ἀνδρέας Βογιατζῆς, Πρωτ. π. Παναγιώτης Κανακάρης.
• Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν. Ὥρα: 19:30. Ἐφημέριος: Σταυρ. Οἰκον. π. Νεκτάριος Γκαργκαβάνης.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (13-4-2020)

• Ποιμαντική ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βύσσιανης Σερρῶν. Ὥρα: 11:00 π.μ.
• Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τρίτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 μ.μ. Ἐφημέριος: Πρωτ. π. Ἰορδάνης Θεμελίδης.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (14-4-2020)

• Ποιμαντική ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Προφήτου Ἠλιού Ἁγίου Πνεύματος. Ὥρα: 11:00 π.μ.
• Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τετάρτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 μ.μ. Ἐφημέριος: Πρωτ. π. Θωμᾶς Τσιάγγας.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (15-4-2020)

• Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Σερρῶν. Ὥρα: 10:00 π. μ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. π. Παναγιώτης Κουτσίδης, Πρωτ. π. Νικόλαος Κόρμπος.
• Ἀκολουθία Ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 μ.μ. Ἐφημέριος: Πρωτ. π. Γεώργιος Χίντζιος.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (16-4-2020)

• Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεο­δώρων Σερρῶν. Ὥρα: 07:30 π.μ. Ἐφημέριος: Πρωτ. π. Ἰορδάνης Θεμελίδης.
• Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. π. Ἀνδρέας Βογιατζῆς. Πρωτ. π. Παναγιώτης Κανακάρης.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (17-4-2020)

• Μεγάλες Ὥρες καί Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτι­κόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 8:00 π.μ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. π. Ἀνδρέας Βογιατζῆς, Πρωτ. π. Παναγιώτης Κανακάρης.
• Ἱερά ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Α’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ὥρα: 15:00 μ.μ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. π. Φίλιππος Καρκάνης, Πρωτ. π. Ραφαήλ Λίγδας.
• Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου καί Ἐπι­τά­φιος Θρῆνος εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Τα­ξιαρ­χῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. π. Ἀνδρέας Γκουζούνης, Πρωτ. π. Παναγιώτης Κανακάρης.

ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (18-4-2020)

• Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου καί Θεία Λειτουργία (Α’ Ἀνάστασις) εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα 08:00 π.μ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. π. Ἀνδρέας Βογιατζῆς, Πρωτ. π. Παναγιώτης Κανακάρης.
• Ἀνάστασις. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 23:00 μ.μ. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. π. Ἀνδρέας Γκουζούνης, Πρωτ. π. Ἀνδρέας Βογιατζῆς.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (19-4-2020)

• Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμε­γίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 11:00 π.μ. Ὁ Πρωτοσύγκελλος, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί οἱ Ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ἡ ἔνδυσις τοῦ Ἐπισκόπου γενήσεται εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν).
• Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (21-4-2020. Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης)

• Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. Ὥρα: 7:30. Ἐφημέριοι: Πρωτ. π. Θεόδωρος Φωτιάδης, Πρωτ. π. Ἀναστά­σιος Καμπουρίδης.

ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (23-4-2020)

• Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὥρα: 7:30 π.μ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. π. Γεώργιος Κελεμπέκης, Πρωτ. π. Βασίλειος Κουτσούρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (24-4-2020) (Ζωοδόχου Πηγῆς)

• Θεία Λειτουργία εἰς εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν. Ὥρα: 7:30 π.μ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. π. Θωμᾶς Τσιάγγας, Πρωτ. π. Εὐστράτιος Καρατσούλης.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (25-4-2020)

• Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. π. Θεόδωρος Φωτιάδης, Πρωτ. π. Ἀναστάσιος Καμπουρίδης.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (26-4-2020) Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα

• Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 7:30 π.μ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. π. Θεόδωρος Φω­τιάδης, Πρωτ. π. Ἀναστάσιος Καμπουρίδης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως