ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23-09-2021

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τήν Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, μὲ ἀ­φορ­μὴ τὴν ἑορτή τῆς συ­νά­ξεως τῆς ἱ­ε­ρᾶς εἰ­κό­νος «Πα­να­γί­ας Μυρτιδιωτίσσης», θὰ χο­ρο­στα­τή­σει στὸν πα­νη­γυ­ρι­κό Ἑ­σπε­ρι­νὸ, πού θά τελεσθεῖ στήν ἑορτάζουσα ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Προ­φ. Ἡ­λι­ού Ἁ­γ. Πνεύ­μα­τος.

Τό Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, στίς 12:30 τό μεσημέρι, ὁ Σεβ. θά τελέσει τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ νέου σταθμοῦ τῶν Ὑπεραστικῶν Κ.Τ.Ε.Λ. Νομοῦ Σερρῶν Α.Ε..

Στίς 6:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά ἀποθέσει, κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης τοῦ πρός ἐγκαινισμόν ἱεροῦ Παρεκκλησίου «Μητρός τοῦ Ἡγαπημένου» τοῦ ἑορτάζοντος ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν, τά μαρτυρικά ἅγια Λείψανα καί θά ἀκολουθήσει ὁ Ἑσπερινός τῶν Ἐγκαινίων.

Τήν Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, τό πρωΐ, ὁ Σεβ. θά τελέσει τά Ἐγκαίνια τοῦ ὡς εἴρηται ἱεροῦ Παρεκκλησίου καί στήν συνέχεια θά ἱερουργήσει στήν πρώτη θ. Λειτουργία.

Τήν Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά τελέσει τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς τῶν Σχολῶν Βυζα­ντινῆς Μουσι­κῆς καί Ἁγιογραφίας τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεώς μας (Νικ. Νικολάου 21).

Τό Μαξίμειο Πνευματικό καί Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔργο τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μαξίμου, ὑπό τήν ἀνύστακτη φροντίδα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀ­ποτελεῖ 23 χρόνια τώρα μία πνευματική κυψέλη, ὅπου ἐκτός τῶν παραπάνω Σχολῶν λει­τουργοῦν ἡ Σχολή Γονέων, ἡ παιδική χορωδία – ὀρχήστρα τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεώς μας, ἡ νεανική χορωδία, ἡ χορωδία βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς μουσι­κῆς, τά μαθήματα κλασσικῆς παιδείας, ἡ Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη «Μυριόβι­βλος», τό Κέντρο Συμπαραστάσεως Προβλη­μάτων Οἰκογένειας καί Νεό­τητας, τό Ἰατρεῖο καί τό Φαρμακεῖο Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης.

Οἱ ἐγγραφές σέ ὅλα τά τμήμα­τα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας συνεχίζονται καθημερινῶς στίς ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὥρες στά γραφεῖα τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου (Ν. Νικολάου 21, τηλ. 23210-53765). Τμήματα ἐκμάθησης τῆς βυ­ζαντινῆς μουσι­κῆς θά λειτουρ­γήσουν καί στήν πόλη τῆς Νιγρίτης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως