ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23-2-2018

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Σήμερα, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά συγχοροστατήσει στόν πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγ. Θεοδώρων καί στήν Ἀκολουθία τῶν Α’ Χαιρε­τισμῶν εἰς τήν Ὑπε­ραγίαν Θεοτόκον, πού θά τελεσθοῦν στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Καθεδρι­κό καί Προ­σκυνηματικό Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν. Τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας θά προεξάρχει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανος.

Τήν ἁγιώνυμο ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγ. Θεοδώρων, Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Καθεδρι­κό καί Προ­σκυνηματικό Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν, θά τελεσθεῖ πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν· Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου καί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου. Ἀκολούθως, θά γίνει λιτάνευσις τῆς χαριτο­βρύτου Κά­ρας τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, πού ἀπό αἰώνων φύλασσεται ὡς τιμαλφέστατος πνευματικός θησαυρός στήν παλαιά Μητρόπολη καί τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγ. Θεοδώρων.

Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν καθιε­ρωμένο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος πού τελεῖται στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμ. πρωτοπρεσβύτερος Εὐστράτιος Καρατσούλης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σερρῶν.

Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 25 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στή θεία Λειτουργία καί ἀκολούθως θά προστῇ τῆς ἱερᾶς λιτα­νείας τῶν ἁγίων καί σεπτῶν εἰκόνων, πού θά τελεσθοῦν στόν Ἱερό Μητρο­πολι­τικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σερρῶν ὁ Β’ Κατανυκτικός Ἑσπερι­νός τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Προσκεκλημμένος ὁμιλητής εἶναι ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Ἄνθιμος Ρεγγίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.

Τήν Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ὑποδεχθεῖ στά προπύλαια τῆς ἀν­δρώ­ας Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γ. Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν, τεμάχιο ἐκ τοῦ Τιμίου καί Ζωο­ποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας ἀπό τά Ἱεροσό­λυμα. Τόν Τίμιο Σταυρό θά μετα­φέρει στήν πόλη μας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακ. Πατρι­άρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου.

Τό Τίμιο καί Ζωοποιό Ξύλο, ἐπάνω στό ὁποῖο ἐσταυρώθη ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, θά παραμείνει γιά προσκύ­νηση στὴν ὡς εἴ­ρη­ται Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ ἕ­ως καί τήν Πέμπτη 8 Μαρτίου, ὅπου κα­θη­μερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνί­σχυση τῶν πιστῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως