ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24-03-2022

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Σήμερα, Πέμπτη 24 Μαρ­τί­ου, στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.

Τήν Παρασκευή 25 Μαρτίου, ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπε­ραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στὴν πανηγυρική θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στόν ἑορτάζο­ντα ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ κ. Μύρωνα Μποστανίδη. Ἀκο­λούθως, ὁ Σεβ. θά μεταβεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, ὅπου στίς 11:00 π.μ. θά τελεσθεῖ ἡ Δοξολογία γιά τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ 1821 καί στήν συνέχεια θά συμμε­τάσχει στίς λοιπές ἑορταστικές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις.

Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χορο­στατήσει στήν ἀκολουθία τῆς Γ’ στάσεως τῶν Χαιρε­τισμῶν τῆς Ὑπερα­γίας Θεο­τόκου, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.

Τό Σάββατο 26 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στὴν θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στήν ἀνδρώα ἱερά Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν, κα­τὰ τὴν δι­άρ­κει­α τῆς ὁ­ποί­ας θὰ τε­λεσθεῖ τό μυστήριον τῆς εἰς Πρεσβύτερον χει­ρο­το­νί­ας τοῦ Διακόνου π. Ἰωσήφ Μπαρτουκούδη.

Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χορο­στατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν, ὅπου θά ἐκτίθεται, ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 25ης Μαρτίου, πρός προσκύνηση τῶν πιστῶν τεμάχιο ἐκ τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, προερχόμενο ἐξ Ἱεροσολύμων καί φυλασσόμενο στό ἱεροφυλάκειο τοῦ Ἐπισκοπείου Σερρῶν.

Τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 27 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στὴν πανηγυρική θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Μύρωνα Μποστανίδη.

Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴ­διας ἡ­μέ­ρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Δ’ Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Προσκεκλημένος ὁμιλητής εἶναι ὁ Πανοσιολ. Ἀρ­χι­μαν­δρί­της π. Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Δη­μη­τρι­ά­δος καὶ Ἁλ­μυ­ροῦ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως