ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24-12-2020

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Σήμερα, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων, χορο­στατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου.

Τήν μεγαλώνυμο καί ἁγία ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, Παρασκευή 25 Δεκεμ­βρίου, στίς 5:00 τό πρωΐ, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀντιλαμβανομένη σαφῶς τά ἀνακύψαντα σοβαρά προβλήματα ἕνεκα τῆς πανδημίας covid-19 καί ἀφουγκραζομένη μέ τήν δέουσα ποιμαντική εὐαισθησία τόν ζέοντα πόθο τῶν εὐσεβῶν χρι­στιανῶν νά συμμετάσχουν στήν Θεία Λειτουργία τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμε­ρῶν τῆς πίστεώς μας, προέκρινε γιά λόγους καθαρῶς ποιμαντικούς νά τε­λεσθεῖ κατά τήν ἁγίαν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων καί δεύτερη Θεία Λειτουργία ἀπό τίς 8:00 π.μ. μέχρι στίς 9:30 π.μ. (χωρίς τήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου), στούς παρακάτω Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν: 1. Παμ­μεγίστων Ταξιαρχῶν, 2. Ἁγίου Ἀντωνίου, 3. Ἁγίου Δημητρίου, 4. Κοι­μή­σεως Θεοτό­κου, 5. Προφήτου Ἠλιού, 6. Εὐαγγελιστρίας καί 7. Τιμίου Σταυροῦ. Κατ’ αὐτό τόν τρόπο, παρέχεται στούς πιστούς ἡ δυνα­τότητα συμμετοχῆς στήν θεία λατρεία μέ αὐστηρή ὅμως πάντοτε τήρηση α) πάντων τῶν ἐνδε­δειγμένων μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας, ὡς καί β) τοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν (50 καί 25), ὅπως αὐτός προβλέπεται ἀπό τίς τε­λευταῖες ἀποφάσεις τῆς Δ.Ι.Σ. καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστου­γέννων θά τελεσθεῖ κανονικῶς (Ὄρθρος καί Α’ Θεία Λειτουργία) εἰς ἅπα­ντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀπό τίς 5:00 π.μ. μέχρι στίς 7:30 π.μ., σύμφωνα πάντοτε μέ τίς ὑφισταμένες εἰδικές καί ἔκτακτες συνθῆκες.

Τήν ἐπομένη τῶν Χριστουγέννων, Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως