ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26-3-2021

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τήν Πα­ρα­σκευ­ὴ 26 Μαρ­τί­ου, στὶς 6:30 τὸ ἀ­πό­γευ­μα, ὁ Σεβ. Ποι­με­νάρ­χης μας κ. Θε­ο­λό­γος θὰ χο­ρο­στα­τή­σει στὴν ἀκο­λου­θί­α τῆς Β’ Στά­σε­ως τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν ἱε­ρὸ Να­ὸ Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν.

Τό Σάββατο 27 Μαρτίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μελισσοχωρίου.

Τήν Κυριακή 28 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Λαγκαδᾶ.

Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Γ’ Κατανυκτικό Ἑσπερι­νό τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν. Προσκεκλημμένος ὁμιλητής εἶναι ὁ Πανοσ. Ἀρχιμαν­δρίτης Ἰωάννης Καλαϊ­τζῆς, Ἱεροκήρυξ καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.

Τὴν Τε­τάρ­τη 31 Μαρ­τί­ου, στὶς 6:30 τὸ ἀ­πό­γευ­μα, ὁ Σεβ. θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Προ­η­γι­α­σμέ­νων Τι­μί­ων Δώ­ρων, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν ἱε­ρὸ Να­ὸ Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως