ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

27-01-2022

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τήν Παρασκευή 28 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά συμμετάσχει στήν θ. Λειτουργία καί στό ἱ­ε­ρὸ μνη­μόσυ­νο, πού θά τε­λε­σθοῦν στόν ἱερό Ναό Ἁ­γ. Θε­ο­δώ­ρων Α’ Κοι­μη­τη­ρί­ου Ἀ­θη­νῶν, ὑπέρ ἀνα­παύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος κυροῦ Χριστοδούλου, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση δέκα τεσσάρων ἐτῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδη­μίας του.

Τό Σάββατο 29 Ἰανουαρίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Τόν θεῖο λόγο θά κηρύξει ὁ αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Κόρμπος, ἐ­φη­μέ­ρι­ος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Μαρίνης καί Ἀντωνίου Σερρῶν.

Ἀ­κο­λού­θως, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά παραστεῖ στήν ἐκδήλωση, πού διοργανώνει ἡ «Γ.Ε.Χ.Α.» Σερρῶν στήν αἴθουσα ὁμιλιῶν της, μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῶν Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Τήν Κυριακή 30 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουρ­γήσει στήν πανηγυρική θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τῶν ἐφόρων τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς παιδείας καί τῶν γραμμάτων, Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν. Μετά τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικό μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύ­σεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά­δος κυροῦ Χριστοδούλου καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν τῆς Μητροπο­λιτικῆς μας περιφερείας.

Τήν Δευτέρα 31 Ἰανουαρίου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά εὐλογήσει τήν Ἁ­γι­ο­βα­σι­λει­ό­πι­τα τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σερρῶν.

Τήν Τρίτη 1 Φεβρουαρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ., μὲ ἀ­φορ­μὴ τὴν Δε­σπο­το­θε­ο­μη­το­ρι­κὴ ἑ­ορ­τὴ τῆς Ὑ­πα­παν­τῆς τοῦ Κυ­ρί­ου καὶ τῆς συ­νά­ξε­ως τῆς ἱ­ε­ρᾶς εἰ­κό­νος τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς «Ἱ­ε­ρο­σο­λυ­μι­τίσ­σης», θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Τα­ξιαρχῶν Σερρῶν.

Τήν Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῶν πα­ρα­πά­νω ἑ­ορ­τῶν, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως