ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28-4-2021

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Σήμερα, 28 Ἀπριλίου, ἁγία καί Μεγάλη Τετάρτη, στίς 5:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά τελέσει τήν ἀκο­λουθία τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν ἱερό Ναό Προφ. Ἠλιού Σερρῶν.

Ἀκολούθως, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στήν ἀκο­λουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος, πού θά τελε­σθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Σερρῶν.

Τήν ἁγία καί Μεγάλη Πέμπτη, 29 Ἀπριλίου, στίς 8:00 τό πρωΐ, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρών.

Στίς 7:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στήν ἀκο­λουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν, πού θά τελε­σθεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Τήν ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή, 30 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει:

α) Στίς 10:00 π.μ. στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν.
β) Στή 1:00 μ. στήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου θρήνου, πού θά τελεσθεῖ στόν χῶρο ἔμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ἐφέτος, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν, πού ἐπικρατοῦν καί στήν πατρίδα μας, ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, δέν θά πραγματοποιηθεῖ ἡ καθιερωμένη λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφίου στό Κοιμητήριο. Είδικῶς δέ στό Β’ Κοιμητήριο, ὅπου ἀναπαύονται οἱ κεκοιμημένοι, ἐκ τῆς νόσου Covid-19, ἀδελφοί μας, θά ἀναπεμφεῖ εἰδική δέηση γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τους.
γ) Στίς 3:00 μ.μ. στήν ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Ἐπιτα­φίου θρήνου, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Α’ Κοιμητηρίου Σερρῶν, χωρίς λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφίου.
ε) Στίς 6:00 μ.μ. στήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου θρήνου, πού θά τελεσθεῖ στόν προαύλιο χῶρο τοῦ ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Εἰδικῶς γιά ἐφέτος, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν, δέν θά πραγματοποιηθεῖ ἡ καθιερωμένη συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων τῶν κεντρικῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς πόλεως στήν πλα­τεία «Ἐλευθερίας» Σερρῶν.

Τό πρωΐ τοῦ ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου, 1 Μαΐου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία τῆς Α’ Ἀναστάσεως, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Λαγκαδᾶ.

Λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰδικῶς γιά ἐφέτος καί στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ὅπως καί σ’ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα, ἡ ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος, ἡ Ἀνάστασις, ὁ Ὅρθρος καί ἡ θ. Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως θα ἐκκινήσουν στίς 8:15 τό βράδυ.

Τήν ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα, 2 Μαΐου, στίς 11:00 τό πρωΐ, ὁ Σεβ. θά ἐνδυθεῖ κατά τήν τάξιν τά Ἀρχιερατικά του ἄμφια στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξι­αρχῶν Σερρῶν, ὅπου θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου θά ἀναγνωσθεῖ τό ἱ­ε­ρὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως σέ ξένες γλώσσες.

Στίς 7:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ.

Τήν Δευτέρα τῆς Διακαινισίμου, 3 Μαΐου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργί­ου Νιγρίτης.

Στίς 7:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν πα­νη­γυ­ρι­κό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Ἁγ. Νικήτα Σερρῶν, ὅπου φυλάσσονται ἱερά λείψανα τῶν ἑορταζόντων Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης.

Τήν ἁγία καί Μεγάλη Πέμπτη, 29 Ἀπριλίου, στίς 12:00 τό μεσημέρι, στό Ἐπισκο­πεῖο Σερρῶν, ὁ Σεβ. θά κάνει γνωστό στά τοπικά μέσα ἐνημερώσεως τό Μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως