ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

29-1-2021

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο 30 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά ἱερουρ­γήσει στήν θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρῶν, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τῶν ἐφόρων τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς παιδείας καί τῶν γραμμάτων, Τριῶν Ἱεραρχῶν. Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας θά τελεσθεῖ ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύ­σεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά­δος κυροῦ Χριστοδούλου καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν τῆς Μητροπο­λιτικῆς μας περιφερείας.

Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν καθιε­ρωμένο Ἑσπερινό, μετά θείου κηρύγματος, πού τελεῖται στόν ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Κουτσίδης, Προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Μαρίνης καί Ἀντωνίου Σερρῶν.

Τήν Κυριακή 31 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στή θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Εὐαγγελστρίας Σερρῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά τελέσει τό μυστήριον τῆς εἰς Διάκονον χειρο­τονίας τοῦ εὐσεβοῦς νέου κ. Καρυοφύλλη Ματσαρόκη.

Τήν Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ., μὲ ἀ­φορ­μὴ τὴν Δε­σπο­το­θε­ο­μη­το­ρι­κὴ ἑ­ορ­τὴ τῆς Ὑ­πα­παν­τῆς τοῦ Κυ­ρί­ου καὶ τῆς συ­νά­ξε­ως τῆς ἱ­ε­ρᾶς εἰ­κό­νος τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς «Ἱ­ε­ρο­σο­λυ­μι­τίσ­σης», θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Τα­ξιαρχῶν Σερρῶν.

Τήν Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῶν πα­ρα­πά­νω ἑ­ορ­τῶν, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως