ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

31-03-2022

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τήν Παρασκευή 1 Ἀπριλίου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χορο­στατήσει στήν ἀκολουθία τῆς Δ’ στάσεως τῶν Χαιρε­τισμῶν τῆς Ὑπερα­γίας Θεο­τόκου, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Τήν Δ’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 3 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στὴν θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Καθώς διαπλέουμε τό μέγα πέλαγος τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσ­σαρακοστῆς, πρός πνευματι­κή ἐνίσχυση τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού τόσο δοκιμά­ζεται, ὅπως καί ὁλόκληρος ὁ κόσμος, ἀπό τήν πανδημία, τά συναφῆ πρός αὐτήν προβλήματα, τάς ἀκοάς πολέμων καί τήν γενικωτέραν ἀκαταστα­σίαν, θά ἔλθει στόν ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης, ἀπότμημα ἐκ τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλο­μάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τρο­παιοφόρου, ἀπό τήν ἱερά Μονή Ξενοφῶ­ντος Ἁγίου Ὄρους. Ἡ ἐπίση­μη ὑποδοχή θά πραγματο­ποιηθεῖ στά προπύ­λαια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης, τήν Κυριακή 3 Ἀπρι­λίου, στίς 5:30 τό ἀπό­γευμα.

Ἀκολούθως, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Ε’ Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού θά τελεσθεῖ στον ὡς εἴρηται ἱερό Ναό. Προσκεκλημένος ὁμιλητής εἶναι ὁ Πανοσιολ. Ἀρ­χι­μαν­δρί­της π. Ἰωάννης Καλαϊτζῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.

Νά σημειωθεῖ ὅτι τό ἱερό λείψα­νο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου θά εὑρίσκεται πρός τιμη­τική προ­σκύ­νηση στόν ὁμώνυμο ἱερό Ναό Νιγρίτης μέχρι τό Σάβ­βατο 9 Ἀπριλίου, ὅπου καθημερι­νῶς θά τελοῦ­νται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευματι­κή ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν.

Ἀπό τήν Δευτέρα 4 ἕως τήν Τετάρτη 6 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. θά εὑρίσκεται στήν Ἀθήνα, ὅπου θά συμμετάσχει στίς ἐργασίες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας εἶναι τακτικό μέλος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως