ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5-11-2021

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τό Σάββατο 6 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, θά τελέσει ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρ­χι­μαν­δρί­του Εὐ­σε­βί­ου Βίτ­τη, στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Μαρίνης καί Ἀν­τω­νί­ου Σερρῶν, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση δώδεκα ἐτῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας του.

Συνεχίζονται στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου οἱ καθιε­ρωμένοι Ἀρχιερατικοί Ἑσπερινοί μετά θείου κηρύγματος, πού τελοῦνται στόν ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Τόν θεῖο λόγο στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου, θά κηρύξει ὁ πανοσιολ. Ἀρ­χι­μ. π. Νεκτάριος Καϊ­μακάμης, προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμ. Ταξι­αρχῶν Σερρῶν.

Τήν Κυριακή 7 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ., θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουρ­γία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Νικήτα Σερρῶν.

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα, πνευματική κατάνυξη καί τήν προ­σήκουσα ἱεροπρεπῆ σεμνότητα καί προσοχή, λόγῳ τῆς παρατηρουμένης ἐξάρσεως τῆς πανδημίας Covid-19, θά ἑορτασθεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ἡ πανευφρόσυνη ἱερά μνήμη τῶν ἐφόρων καί ἀγρύπνων φρουρῶν τῆς ἱστορικῆς πόλεως καί πρωτεύου­σας τοῦ Νομοῦ Σερρῶν καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ αὐτῆς, Παμμ. Ταξι­αρχῶν. Τήν τοπική μας θρησκευτι­κή πα­νήγυρη θά λαμπρύνει, εἰδικῶς γιά ἐφέτος μόνον, ὁ Σεβ. Μητροπο­λίτης Καλαβρύτων καί Αἰ­γι­α­λεί­ας κ. Ἱ­ε­ρώ­νυ­μος.

Στίς 6:30 τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 7 Νοεμβρίου, στόν ἑορτάζο­ντα ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, θά τελεσθεῖ ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπο­λίτου Καλαβρύτων καί Αἰ­γι­α­λεί­ας κ. Ἱ­ε­ρωνύμου. Τό πρωΐ δέ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας, Δευτέ­ρα 8 Νοεμβρίου, θά τελεσθεῖ πανηγυρικό Ἀρχιερατικό συλλείτουργο. Εἰδικῶς γιά ἐφέτος, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν, πού ἐπικρατοῦν καί στήν πατρίδα μας, ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, δέν θά πραγματοποιηθεῖ στήν πόλη τῶν Σερρῶν, ἡ καθιερωμένη λιτάνευση τῆς εἰ­κό­νος τῶν Παμμ. Ταξιαρχῶν.

Τήν Τρίτη 9 Νοεμβρίου, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τοῦ θαυματουργοῦ, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στὸ ἑ­ορ­τά­ζον ἱε­ρὸ παρεκκλήσιο Ἁγ. Νε­κτα­ρί­ου Σερρῶν.

Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στήν ἱερά Μονή Προφ. Ἠλιού Ἁγ. Πνεύματος Σερρῶν, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου θά τελέσει τήν κουρά μοναχῆς.

Τήν Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ο Σεβ. θά τελέσει την ἀκολουθία τοῦ Ἀγιασμοῦ, μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ «Κέντρου Δομῶν Ὑγείας» τοῦ Δήμου Σερρῶν.

Τήν Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στό ἑορτάζον ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγ. Μηνᾶ Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως