ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τίς τελευταῖες ἡμέρες, ζοῦμε ὅλοι μας ἔντονα τό δράμα τῶν κατοίκων τῆς Μάνδρας Ἀττικῆς, οἱ ὁποῖοι τόσο ἀναπάντεχα κτυπήθηκαν ἀπό τήν καταστροφική μανία σφοδρῶν πλημμυρῶν, ἡ ὁποῖα ἄφησε πίσω της 21 θύματα, ἑκατοντάδες ἀστέγους πού ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη πνευματικῆς, ἀνθρωπιστικῆς καί ἐπισιτιστικῆς βοηθείας, περιθάλψεως καί στεγάσεως καί πολλές ὑλικές ζημιές.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία κινουμένη πάντοτε στό πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης πρός κάθε ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας, συμμετέχει ἐμπράκτως στήν ὡραία πρωτοβουλία ἀνθρωπιᾶς καί ἀλληλεγγύης, πού ἀνέλαβε ἡ ΕΡΤ Σερρῶν σέ συνεργασία καί μέ τούς Δήμους τῆς περιοχῆς μας, γιά τήν συγκέντρωση καί ἀποστολή εἰδῶν διατροφῆς, οἰκιακοῦ καθαρισμοῦ καί κλινοσκεπασμάτων στούς πλημμυροπαθεῖς ἀδελφούς μας τῆς Μάνδρας Ἀττικῆς.

Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους μας σέ μία συστράτευση ἀγάπης γιά τήν ἐνίσχυση τῶν ἀδελφῶν μας πού δοκιμάζονται. Διά τοῦτο ὡς Ἐπίσκοπός σας κάνω ἔκκλησιν στά φιλάνθρωπα αἰσθήματά σας καί σᾶς παρακαλῶ νά βοηθήσετε στήν ἀνθρωπιστικοῦ χαρακτῆρος πρωτοβουλία τῆς ΕΡΤ Σερρῶν, πού ξεκινᾶ ἀπό σήμερα καί μέχρι τήν Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου ἐ. ἔ. . Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν καί στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης θά γίνονται δεκτά τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, εἴδη πρώτης ἐπισιτιστικῆς ἀνάγκης καί κλινοσκεπάσματα, μέ στόχο, ἐν ὄψει μάλιστα καί τῶν ἑορτῶν τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων, τήν ἔγκαιρη ἀποστολή τους γιά τήν ἐνίσχυση τῶν κατοίκων τῆς πληγείσης περιοχῆς τοῦ Ἀττικοῦ λεκανοπεδίου. Γνωρίζοντας τήν προθυμία σας γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας ἀλλά καί τήν ποιότητα τῆς ψυχῆς σας, πού κλείνει μέσα της ἀγάπη καί συμπόνια γιά κάθε ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας, σᾶς παρακαλῶ, στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, νά συνδράμετε σ’ αὐτήν τήν ὡραία πρωτοβουλία. Κυρίως ὅμως, παρακαλῶ ὅλους σας, ὡς κοινότητα προσευχῆς καί πίστεως νά ἑνώσουμε τίς δεήσεις μας πρός τόν ἅγιο Θεό ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῆς πρωτοφανοῦς αὐτῆς καταστροφῆς καί πνευματικῆς ἐνισχύσεως τῶν πληγέντων ἀδελφῶν μας.

Εὔχομαι πατρικῶς ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου μας νά σκεπάζουν τή ζωή καί τά ἔργα σας.

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐγκαρδίων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος