ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σέρρες: Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια
απ’ τη Μικρασιατική Καταστροφή

26-08-2022

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, θέλουσα να συμβάλει οὐσιαστικά στην ἐνδυνάμωση τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης με ἀφορμή την πικρή ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως τῶν 100 χρό­νων ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς (1922), ἀφιε­ρώνει τον μῆνα Σεπτέμβριο στά γεγονότα τῆς ἐπετείου αὐτῆς και ἰδιαιτέρως στις ἡρωϊκές καί σεπτές μορφές τῶν θυσιασθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων, ἱερέων, μοναχῶν και τῶν Μικρασια­τῶν ἀδελφῶν μας, ἀν­δρῶν, γυναικῶν και παιδιῶν, πού βρῆκαν φρικτό θάνατο κατά τήν Μικρα­σιατική καταστροφή τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1922. Για τόν λόγο αὐτό προ­γραμματίζει σειρά ἱερῶν ἀκολουθιῶν και ἐκδηλώσεων ἐπετειακοῦ και δι­δακτικοῦ χαρακτῆρος, πού θα πραγματο­ποιηθοῦν ὥστε να ἀποτελέσουν μία καλή ἀφορμή προσευχῆς, τιμῆς και ἀναζωπυρώσεως τῆς ἐθνικῆς μας μνήμης.

Εἰδικότερα, τό Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στίς 6:30 το ἀπόγευμα θα πραγμα­τοποιηθεῖ ἡ ὑποδοχή τοῦ αὐθεντικοῦ ἀποτμήματος τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας ἀπό τον πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἱεροσολύμων, στον Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας ὑπῆρξε διαχρονικῶς για το ἔθνος τῶν Ἑλλήνων ὁ κλῆρος καί ἡ δόξα του.

Τήν Κυριακή 11 Σεπτεμβίου το πρωΐ θα τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Θεία Λει­τουργία στον Ἱερό Ναό Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν και ἱερό μνημόσυνο για την ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν θυσιασθέντων Μικρασια­τῶν ἀδελφῶν μας σε ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησί­ας. Στίς 10:30 τό πρωί καί μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θά κτυπή­σουν γιά πέντε λεπτά σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς μας πένθιμα οἱ καμπάνες.

Στίς 7:30 το ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας θα πραγματοποιηθεῖ σε συνδιοργάνωση με τόν Σύλλογο Μικρασιατῶν Σερρῶν, ἐκδή­λωση λόγου, μέλους και ἱστορικῆς μνήμης τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν και Νιγρίτης, ὑπό τον τίτλον «Μικρασίας Μνήμη», στήν πλατεία τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν, στην ὁποία ὁ γεωπολιτικός ἀναλυτής, ἐκ­δό­της καὶ συγ­γρα­φέ­ας κ. Σάβ­βας Καλεντερίδης, θα ὁμιλήσει μέ θέμα: «Ἐκατό χρόνια χωρίς τη Μικρασία». Στή συνέχεια θα ἀκολουθήσει ἕνα πλούσιο σέ μελωδίες μουσικό ἀπάνθισμα τραγουδιῶν ἀπό τήν πολύτιμη Μικρασιατική μουσική παράδοση με την γνωστή καλλιτέχνιδα κ. Ἀρετή Κετιμέ και την παραδοσιακή χορωδία τοῦ κ. Νικολάου Μπούσιου.

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στίς 7:30 το ἀπόγευμα στον προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης θα πραγμα­τοποιηθεῖ ἐκδή­λωση, στην ὁποία ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Μάζης, Καθηγητής Οἰκονομικῆς Γεωγραφίας και Γεωπολιτικῆς Θεωρίας τοῦ Ἐθνικοῦ και Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, θα ὁμιλήσει μέ θέμα: «Γεωπολιτική ἀνάλυση τοῦ Μικρασιατικοῦ Ζητήματος καί μαρτυρίες διεθνῶν παραγόντων για τήν Καταστροφή τῆς Σμύρνης».

Τήν Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 τό πρωΐ θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Θεία Λει­τουργία στον Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μονοβρύσεως και ἀκολούθως ἱερό μνημόσυνο για την ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῆς Μικρασιατικῆς τραγωδίας.

Τήν Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το ἀπόγευμα, στον Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν, θα τελεσθεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς. Μετά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ στην πλατεία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν, θα πραγμα­τοποιηθεῖ ἐκδή­λωση λόγου και μέλους, στην ὁποία ἡ Ἐλλογ. κ. Ἄννα Κόλτσιου – Νικήτα, Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., θα ὁμιλήσει μέ θέμα: «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ πνευματικός διδάσκαλος τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μ. Ἀσίας». Την ἐκδήλωση θά πλαισιώσει ἡ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ ὑμνογράφος», με μουσικό πρόγραμμα ἀπό την Μικρασιατική παράδοση.

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου θα τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στον ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως