Ευαγγελιστής Ματθαίος

Ο Απόστολος Ματθαίος ή Λευί, ήταν ένας εκ των δώδεκα μαθητών και αποστόλων του Ιησού Χριστού. Ο ίδιος αναφέρεται από όλους τους ευαγγελιστές στο μαθητικό κύκλο είτε ως 8ος στην κατάταξη (Μάρκος 3, 18. Λουκάς 6, 15), είτε ως 7ος (Ματθαίος 10, 3. Πράξεις 1, 13), ενώ επίσης αναφέρεται με δύο χαρακτηριστικά ονόματα, δηλαδή πέραν του Ματθαίος και με το Λευί. Οι πληροφορίες σχετικά με το βίο του είναι λιγοστές. Ο ίδιος κατατάσσεται ανάμεσα στους τέσσερις ευαγγελιστές, καθώς είναι συντάκτης του πρώτου συνοπτικού ευαγγελίου, του ονομαζόμενου Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, όπου τον κατατάσσει ανάμεσα στους γνωστότερους μαθητές του Κυρίου.

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον