ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαμπρός διπλός εορτασμός στις Σέρρες

29-06-2023

Την 29η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία η αγία Μητέρα μας ορθόδοξος Εκκλησία με λαμπρότητα τελεί την ιερά σύναξη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ο οποίος μάλιστα είναι και ο πνευματικός πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας των Σερρών αλλά και ολοκλήρου της Ελλάδος, εορτάζει και η μεγαλομάρτυς και πανένδοξος πόλις των Σερρών την 110η επέτειο από της απελευθερώσεώς της από τους Τούρκους δυνάστες, μετά από φρικτή δουλεία 530 ετών (1383-1913), αλλά και από τους Βουλγάρους επιδρομείς.

Συγκεκριμένως, σήμερα Πέμπτη 29 Ιουνίου, ημέρα λειτουργικής μνήμης της συνάξεως των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τελέσθηκε η πανηγυρική θ. Λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου. Συμπροσευχητικώς παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απ. Τζιτζικώστας, o Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Π. Σπυρόπουλος, ο Δήμαρχος Σερραίων κ. Αλ. Χρυσάφης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Τζήμας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κ. Δαδούδης, ο Διοικητής του 10ου Συντάγματος ΠΖ κ. Αδ. Σαρρής, ο Αστυνομικός Διευθυντής Σερρών κ. Ευάγγ. Τσιώτας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών κ. Ν. Παπαδόπουλος, οι Διευθυντές Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως Σερρών κ. κ. Ι. Καραβασίλης και Δ. Σωτηριάδης καθώς και αντιπροσωπείες σχολικών τμημάτων με τις γαλανόλευκες σημαίες και Πολιτιστικοί Σύλλογοι με τις παραδοσιακές φορεσιές και τα λάβαρά τους.

Προ της απολύσεως της θ. Μυσταγωγίας ανεγνώσθη το Μήνυμα επί τη απελευθερώσει της πόλεως των Σερρών στο οποίο ο Σεβ. Ποιμενάρχης της Σερραϊκής Εκκλησίας κ. Θεολόγος αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: «Οἱ ἐθνικές μας ἐπέτειοι καί μάλιστα ἡ κορυφαῖα γιά κάθε πόλη ἐ­πέτειος τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀποτελοῦν μία εὐκαιρία πρωτίστως μέν δοξολογικῆς προσευχῆς πρός τόν Τρισάγιον Θεόν γιά τό μεγάλο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας, πολύτιμο δῶρο τῆς φιλοστόργου προνοίας Του, ἀκολού­θως δε ἀποδόσεως τῆς ὀφειλομένης τιμῆς πρός τούς ἡρωικούς πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι μέ πολλές θυσίες, πού συχνά ἔφθασαν μέχρις αἵματος, μᾶς ἐχά­ρισαν μία ἐ­λεύθερη πατρίδα. Μία ἀπό τίς ἡμερομηνίες ὁρόσημο γιά τήν ἱστορία τῆς μαρτυρικῆς καί ἐνδόξου πόλεως τῶν Σερρῶν, εἶναι ἡ 29η Ἰου­νίου 1913. Κατ’ ἐκείνη τήν ἡμέρα ὁ ἡρωϊκός Ἑλληνικός Στρατός πο­λεμώντας «γιά τόν ἀδελφό τόν σκλαβωμένο καί γιά τῆς πα­τρίδος τήν τι­μή», ἔτρεπε σέ φυγή τούς δολίως εἰσελθόντας πρό ὀκταμήνου στήν πόλη ὡς δῆθεν ἐλευθερωτές ἐκ τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς βορείους κατακτητές καί ἐλευθέρωνε τήν μεγαλομάρτυρα καί ἀπό αἰώνων πολλῶν ἑλληνικω­τά­τη πόλη τῶν Σερρῶν.

Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς μακραίωνης δουλείας της, ἀπό τῆς ἁλώ­σεώς της ἀπό τούς Τούρκους τό 1383 μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεώς της τήν 29η Ἰουνίου τοῦ 1913, ἡ ἀκριτική πόλις τῶν Σερρῶν ὑπῆρξε μία ἰσχυρή ἔπαλξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ἕνα ἀνασχετικό φράγμα στήν προσπάθεια καθόδου τῶν Σλάβων στή ἑλληνική γῆ τῆς Μακεδονίας. Οἱ κάτοικοί της δέν ἔπαυ­σαν οὔτε στιγμή νά ἀγωνίζονται γιά τήν ἀνάκτηση τῆς πολυπόθητης κά­θε φο­ρά ἐλευθερίας τους, τήν ὁποῖα πλήρωσαν μέ βαρύτατο τίμημα αἵ­ματος. Ἡ ἀναγνώριση, ἡ ἔκφραση καί ἡ ἀπονομή τιμῆς καί εὐγνωμοσύ­νης πρός ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, στίς κρίσιμες στιγμές τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, ἐπε­τέλεσαν μέ συναίσθηση ὑψηλῆς εὐθύνης καί ἀπαράμιλλο ἡρωϊσμό τό χρέ­ος τους πρός τήν Πατρίδα, ἀποτελεῖ ἐπιβεβλημένο χρέος ὅλων μας, πού σήμερα ἀπολαμβάνουμε τό μέγα ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας, χάρη στίς ἰδικές τους θυσίες. Ἕνας ἀπό τούς ἡρωϊκότερους πρωτεργάτες αὐτοῦ τοῦ ἔπους, στόν ὁποῖον ὀφείλεται ἰδιαίτερη τιμή καί εὐγνωμοσύνη, γιά ὅσα ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος ἔπραξε, εἶναι καί ὁ ἀείμνηστος προκά­τοχός μας, Μητροπολίτης Σερρῶν Ἀπόστολος (Χριστοδούλου) (1909 – 1917), πού ὡς ὁ κο­ρυφαῖος τοῦ ἡρωϊσμοῦ ἀλλά καί τῆς ὀδύνης καί τῆς μεγάλης θλίψεως τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, παρέ­μεινε ὡς τό τέλος ὁ καλός ποιμένας κοντά στό βαναύσως πληττόμενο ποί­μνιο τοῦ Χριστοῦ καί μεγαλούργησε ὡς ὁ φωτισμένος Ἱεράρχης καί ὁ ἔν­θερμος πατριώτης.

Ὁ ἀείμνηστος Ποιμενάρχης τῶν Σερρῶν ὀργάνωσε κατ’ ἐκεῖνες τίς δραματικές ὥρες τοῦ Ἰουνίου τοῦ 1913 τήν ἄμυνα τῆς πόλεως, προστα­τεύοντας ὡς ἀ­ληθής πατέρας τούς Ἕλληνες ἀλλά καί τούς Τούρκους πο­λίτες τῶν Σερρῶν ἀπό τίς ἄγριες ἐπιθέσεις τῶν Βουλγάρων. Μέ ἀπαρά­μιλλη τόλμη καί ὀξυδέρκεια προσεπάθησε νά ἀποτρέψει την διαφαινομένη καταστροφή τῆς πόλεως ἀπευθυνόμενος ἐγκαίρως στίς βραδέως δυστυχῶς προελαύ­νουσες Ἑλληνικές δυνάμεις καί ἐθρήνησε ὡς ἄλλος Ἱερεμίας στά ἐρείπια τῆς ἀγαπημένης του πόλεως, ἀ­νάμεσα στά ὁποῖα περιλαμβανόταν ὁ περι­καλλέστατος παλαιός Μητρο­πολι­τικός Ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων (6ος μ.Χ. αἰών.) καί ἄλλες 20 περίπου Ἐκκλησίες, καί τέλος ὑπεδέχθη ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς πό­λεως, τόν ἔνδοξο Ἑλληνικό στρατό πού ἀπελευθέ­ρωσε τήν πόλη μετά ἀπό 530 χρόνια βαριᾶς σκλαβιᾶς.

Σήμερα πού ἡ Ἐκκλη­σία μας ἑορτάζει τήν ἱερά μνήμη τῶν Πρωτο­κο­ρυφαίων Ἀποστόλων, Πέ­τρου καί Παύλου, ἑορτάζει καί ἡ πόλις μας, αἱ κλειναί Σέρραι, τήν ἐπέ­τειο ἀπελευθερώσεώς της ἀπό σκληρή διπλή δου­λεία, στούς Τούρκους, κατά τό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (1383 – 1912), καί τούς Βουλγάρους (1912 – 1913), 530 συνολικῶς ἐτῶν. Ἀσφαλῶς καί δέν εἶναι ἄνευ σημασί­ας τό γεγονός ὅτι ἡ ἐπέτειος αὐτή συμπίπτει μέ τήν φωτοφόρο μνήμη τῶν δύο κορυφαίων Ἀποστόλων καί μάλιστα τοῦ Ἀποστόλου Παύ­λου, ὁ ὁποῖος εἶ­ναι ὁ Πνευματικός Πατέρας, διδάσκαλος καί κατά Χριστόν θεμελιωτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἰδιαιτέρως τῆς Μακεδονί­ας. Αὐτήν τήν διπλή ἐπέτειο, θρησκευτική καί ἐθνική, καλούμεθα νά τιμήσωμε μέ θρη­σκευτική εὐλάβεια καί πατριωτική ἔξαρση ὅλοι μας, δοξολογώντας μέ εὐ­γνωμοσύνη τόν Πανάγαθο Θεό πού μᾶς ἐχάρισε τό μεγάλο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας, τιμώντας τούς ἀειμνήστους καί ἡρωϊκούς πατέρες μας καί ἀναδεινκυόμενοι ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας πού γιά τόν Ἕλληνα ἀποτελεῖ προϋπόθεση ζωῆς καί δημιουργίας. Ζήτω ἡ Ἑλλάς! Ζήτω ἡ ἔνδοξος πόλις τῶν Σερρῶν!».

Ακολούθως, στις 10:00 π.μ. εψάλη η επίσημος Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως, στον ως είρηται ιερό Μητροπολιτικό Ναό, στο τέλος της οποίας τον πανηγυρικό της ημέρας λόγο εξεφώνησε ο εκπαιδευτικός κ. Β. Διονυσίου.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος μαζί με τον ιερό Κλήρο, τους Άρχοντες και τον πιστό λαό του Θεού, μετέβησαν εν πομπή, στο χώρο της πλατείας «Ελευθερίας» των Σερρών. Εκεί, ενώπιον του ανδριάντος του Σερραίου ήρωος της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 Εμμ. Παπά, εψάλη επιμνημόσυνος δέηση, κατετέθησαν δάφνινοι στέφανοι, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων όσων θυσιάσθηκαν για την ελευθερία των Σερρών και εψάλη ο Εθνικός μας Ύμνος.

Τέλος, παρουσιάσθηκαν από την Διμοιρία Επιδείξεων της Πολεμικής Αεροπορίας εντυπωσιακές στρατιωτικές ασκήσεις ακριβείας και πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση των μαθητικών, στρατιωτικών και πολιτιστικών τμημάτων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως