ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Ὁ Δεσπότης Χριστός μᾶς προσέφερε τά λείψανα τῶν ἁγίων, τά ὁποῖα γιά ἐμᾶς εἶναι πηγές σωτηρίας, ἀπό τά ὁποῖα πηγάζουν μέ πολλούς τρόπους εὐεργεσίες καί ἀναβλύζουν μύρον εὐωδίας». Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

18/04/2024

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθώς διαπλέουμε στό μέγα πέλαγος τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, προσβλέπουμε μέ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πρός ἐνδυνάμωσή μας στόν πνευματικό μας ἀγώνα, πού ἀποσκοπεῖ στό πέρασμά μας στόν κόσμο τοῦ πνεύματος, τοῦ φωτός, τῆς ἁγιότητος, τῆς ἀληθείας καί τῆς ζωῆς. Ἡ ἁγία μητέρα μας Ἐκκλησία κατ’ αὐτή τήν κατανυκτική περίοδο ἐντατικοποιεῖ τό ἔργο της, ἀποβλέπουσα στήν πνευματική μας θωράκιση καί ἐνδυνάμωση, ὥστε ὁ ἀγώνας αὐτός νά εἶναι νικηφόρος καί σωτήριος. Αὐτός ὁ ἱερός σκοπός ἐπιτυγχάνεται μέ ὅλα τά σωτήρια μέσα καί τίς ἱερές πνευματικές παραδόσεις πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία μας. Μέσα σ’ αὐτό τό ποιμαντικό πλαίσιο ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἀπηυθήνθηκε πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, μέ τήν παράκληση τῆς μεταφορᾶς στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἀποτμήματος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ, ἀποθησαυρισμένου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ Ἅγιος Θεός μᾶς ἔχει χαρίσει ἕναν μεγάλο πνευματικό θησαυρό, τά ἱερά λείψανα, πού καλούμεθα νά ἀξιοποιήσουμε γιά τήν σωτηρία μας. Νά τιμοῦμε τά ἱερά σκηνώματα τῶν Ἁγίων Του μέ πολύ εὐλάβεια, μιμούμενοι πρωτίστως τήν ἁγία ζωή τους, ὥστε νά λαμβάνουμε πλούσια τή θεία Χάρη, ἡ ὁποία τονώνει τήν πίστη μας καί μεταμορφώνει τήν ζωή μας. Νά προσπαθοῦμε ἀκόμη, ὅσο καί ὅποτε μποροῦμε, νά παραμένουμε κοντά στίς λειψανοθῆκες τους καί νά ἀναπέμπουμε μέ ἱερό ζῆλο καί θερμή πίστη πολλές προσευχές, ζητώντας τήν συμπαράσταση, τήν μεσιτεία καί τήν βοήθεια τῶν μεγαλυτέρων ἀδελφῶν μας, τῶν ἁγίων. Κοντά στούς Ἁγίους μας καί μαζί μέ τούς Ἁγίους μας ὁ ἀγώνας μας θά εἶναι πραγματικά εὐλογημένος καί πνευματικά καρποφόρος. Αὐτή εἶναι ἡ πίστις καί ἡ ἀρχαία παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐργαζομένη πάντοτε γιά τόν ἁγιασμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί χαρά πνευματική θά ὑποδεχθεῖ το χαριτόβρυτο ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης, τήν Δευτέρα 22 Ἀπριλίου ἐ. ἔ. στίς 6:00 τό ἀπόγευμα. Τό ἱερό λείψανο θά εὑρίσκεται στόν Ἱερό Ναό μέχρι καί τῆς 27ης Ἀπριλίου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε, λοιπόν, ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ εὐγνωμοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση νά ὑποδεχθοῦμε ὡς ἐμπρέπει στούς ἁγίους μας καί νά ἀσπασθοῦμε μέ βαθειά πίστη καί εὐλάβεια τό χαριτόβρυτο λείψανο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες του πρός τόν Θεόν γιά ἐμᾶς, τίς οἰκογένειές μας καί ὅλον τόν κόσμον.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος