ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέ ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκε
ὁ «Ἔρανος Ἀγάπης» στήν
Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν

14-12-2023

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος, τό Σάββατο 9, τήν Κυριακή 10 καί τήν Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, ἀπό τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὁ καθιερωμένος «Ἔρανος Ἀγάπης».

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, καί τοῦτο πρός δόξα Θεοῦ καί ἔπαινο τοῦ φιλοτίμου λαοῦ μας, ὅτι, παρά τίς ἐξωτερικές δυσμενεῖς συνθῆκες λόγῳ κυρίως τῆς συνεχιζομένης οἰκονομικῆς κρίσεως καί τοῦ κλίματος ἀβεβαιότητος πού ὑπάρχει, ὁ ἐφετεινός Ἔρανος, πού διενεργήθηκε ἀπό τίς ἐνορίες τῆς Σερραϊκῆς Ἐκκλησίας, κινήθηκε σέ ἐξαιρετικά ἱκανοποιητικά ἐπίπεδα, ξεπερνώντας τά ποσά τῶν προηγουμένων χρόνων, γεγονός ἰδιαιτέρως παρήγορο καί ἐλπιδοφόρο. Ἀπό τίς 114 ἐνορίες τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν καί τῆς Νιγρίτης, 93 παρουσίασαν ἄνοδο, 4 παρέμειναν στάσιμες καί 17 παρουσίασαν μείωση, σέ σχέση μέ τόν Ἔρανο τοῦ 2022.

Ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μας, παρά τίς πολλές οἰκονομικές δυσκολίες καί τό κλῖμα ἀνασφάλειας, πού ἐπικρατεῖ, ἀνταποκρίθηκε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό καί κυρίως μέ πολύ εὐγένεια καί καλωσύνη στό προσκλητήριο ἀγάπης τῆς κατά Σέρρας καί Νιγρίτα Ἐκκλησίας, στηρίζοντας καί ἐνισχύοντας οὐσιαστικά τό φιλανθρωπικό ἔργο της. Ἡ Ἐκκλησία μας συνεχίζει καί ἐπαυξάνει περαιτέρω τήν φιλανθρωπική καί κοινωνική της δραστηριότητα.

Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες θά χορηγηθοῦν ἄμεσα, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, ὅσο καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, ἔκτακτα οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες ἀπό 1.200 οἰκογένειες ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας, ὅπως αὐτές κατεγράφησαν ἀπό τούς ὑπευθύνους ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τους.

Ἐπίσης, κατά τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ, τήν Κυριακή 31 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Βασιλείου Κ. Λευκῶνος, θά ἐπιδοθοῦν ὑποτροφίες-φοιτητικά έπιδόματα σέ 30 συνολικῶς φοιτητές καί φοιτήτριες τῆς περιοχῆς, πού διακρίνονται γιά τήν πρόοδο στίς σπουδές, τό ἦθος τους καί ἀντιμετωπίζουν σοβαρές οἰκονομικές δυσκολίες, ὡς προσφορά τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν σπουδάζουσα νεολαία τοῦ τόπου. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ «Ἐράνου Ἀγάπης» θά διατεθεῖ μέσα στό νέο ἔτος 2024 γιά τήν μηνιαῖα τακτική καί ἔκτακτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος εὐχαριστεῖ ὁλοψύχως τούς κληρικούς καί λαϊκούς ἀφοσιωμένους ἐργάτες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, πού μέ ζῆλο, αὐταπάρνηση καί πραγματική ἀγάπη διενήργησαν καί τόν ἐφετεινό Ἔρανο τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως τόν φιλόχριστο, φιλότιμο καί εὐαίσθητο στόν ἀνθρώπινο πόνο, λαό μας, γιά τήν ἰδιαιτέρως συγκινητική καί ἐντυπωσιακή ἀνταπόκρισή του, παρά τίς ἰδιαιτέρως δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες, εὐχόμενος σέ ὅλους εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως