ΜΗΝΥΜΑ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν
Γυμνασίων καί Λυκείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἐπικοινωνῶ καί πάλιν ἐφέτος μαζί σας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ποὺ ξεκινᾶ μέσα σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα κρίσεως, ἐντόνου προβληματισμοῦ καὶ ἀβεβαιότητος. Ὅλοι μας, καὶ ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς οἱ νεότεροι, παρακολουθοῦμε μέ βαθειά ἀνησυχία καί ἀγωνία τὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις ποὺ ἐπηρεάζουν ἀναπόφευκτα καὶ τὴν πατρίδα μας.

Σήμερα ὅμως εἶναι μία ἡμέρα ποὺ κάτι καινούργιο ξεκινᾶ. Μιὰ νέα σχολικὴ χρονιά. Ὅταν κάτι καινούργιο ξεκινᾶ, τό γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ ἀφορμὴ γιὰ καινούργια ὄνειρα, νέους στόχους καὶ καινούργιους ὁραματισμούς. Κάθε νέα ἀρχὴ γεννᾶ καὶ μιὰ νέα ἐλπίδα ὅτι κάτι καλύτερο μπορεῖ νὰ συμβεῖ.

Ἡ ζωὴ προχωρᾶ μαζί μας καί ἐμεῖς ἔχουμε μεγάλο ποσοστό εὐθύνης γιά τήν πορεία καί τήν ἐξέλιξή της. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι γιὰ νὰ ὑπάρξει βελτίωση σὲ ὁποιονδήποτε τομέα τῆς ζωῆς, κοινωνικό, σχολικό, προσωπικό, ἐθνικό ἀπαιτεῖται καί ἡ δική μας οὐσιαστική προσπάθεια καί συμμετοχή. Χρειάζεται κάτι πολὺ περισσότερο καὶ σημαντικότερο ἀπὸ σχεδιασμούς ἐπί χάρτου. Χρειάζεται πίστη καί ὅραμα.

Σ’ αὐτὸ τὸ νέο ἐλπιδοφόρο ξεκίνημα θὰ ἤθελα νὰ σᾶς καλέσω νὰ βάλετε δυνατά στὴ ζωὴ σας τὴν μία καὶ πραγματικὴ Πίστη. Αὐτὴ ποὺ μεταφράζεται σὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν αἰώνιο Τριαδικὸ Θεὸ καὶ εἰδικὰ στὸ πανάγιο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σ’αὐτὴν δηλαδή τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη ποὺ στεκόταν ἄγρυπνα δίπλα στὸ γένος μας. Αὐτὴ ἡ πίστη τῶν πατέρων μας εἶναι ἡ μόνη πραγματικὴ ἐλπίδα μας. Στηριζόμενοι στὴν χάρη τοῦ Θεοῦ σᾶς καλῶ καὶ σᾶς παρακαλῶ σὲ αὐτὸ τὸ νέο ξεκίνημα, σὲ αὐτὴ τὴ νέα σχολικὴ χρονιὰ νὰ γράψετε, χωρίς νά φοβηθεῖτε τόν κόπο, μιὰ καινούργια φωτεινή σελίδα στὸ βιβλίο τῆς προσωπικῆς σας ἱστορίας. Μέσα στὸν ἱερὸ χῶρο τοῦ σχολείου καὶ μὲ τὴν συνεργασία ὅλων, μαθητῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν, ἡ ἐφετινή χρονιά εὔχομαι νά ἀποτελέσει τὸ ξεκίνημα γιὰ μιὰ νέα, λαμπρὴ καί ἐλπιδοφόρα πραγματικότητα. Δυστυχῶς ἡ χωρὶς Χριστὸ ζωὴ, χωρίς πίστη σέ ἀξίες καί ἰδανικά ὁδηγεῖ σέ καταστροφικά ἀποτελέσματα, μέ ἀπρόβλεπτες πρωτίστως συνέπειες γιά τούς νέους, πού πελαγοδρομοῦν μέσα στήν ἀνασφάλεια, τήν σύγχυση, σέ ἕνα κόσμο χωρίς ἐλπίδα καί οὐρανό.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας ἡ νέα σχολικὴ χρονιὰ νὰ εἶναι παραγωγική, πλούσια σὲ γνώσεις ἀλλὰ καὶ σὲ εὐλογημένες ἐμπειρίες καὶ κυρίως γεμάτη ἀπὸ τὴν Χάρη καὶ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ.Καλὸν ἀγώνα! Καλὴ δύναμη στὴ ζωὴ καὶ στὰ μαθήματα!

Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος