ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου
πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σὲ λίγες ἡμέρες ξεκινᾶ ἡ πρώτη ἴσως μεγάλη προσπάθεια τῆς ζωῆς σας. Μία προσπάθεια, ποὺ ἀνεξαρτήτως τῆς ἔκβασής της, θὰ μείνει βαθιὰ χαραγμένη στὴ μνήμη σας καὶ θὰ τὴν ἀνακαλεῖτε μὲ τὸ πέρασμα τῶν ἐτῶν μὲ μιὰ γλυκιὰ νοσταλγία. Ἦλθε ἡ ὥρα ὁ πολυετὴς σχολικός σας κόπος καὶ οἱ καλές σας προσπάθειες νὰ ἀποδώσουν καρπούς. Στὸν ἀγώνα αὐτὸ δὲν εἶσθε μόνοι σας. Ἔχετε μαζί σας τοὺς γονεῖς σας, ποὺ ἐμόχθησαν γιὰ ἐσᾶς, τοὺς ἐκπαιδευτικούς σας, τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους σας, μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα ἔχετε μαζί σας τὸν Πανάγαθο Θεό μας.

Ἡ εἰλικρινὴς καὶ ἐγκάρδια ἐπικοινωνία μαζί Του διὰ τῆς προσευχῆς θὰ σᾶς χαρίσει ἡρεμία, αὐτοπεποίθηση, πνευματικὴ διαύγεια καὶ σωματικὴ δύναμη γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθετε τὶς ἀπαιτητικές ἡμέρες τῶν γενικῶν ἐξετάσεων. Νὰ ἔχετε πάντα στό νοῦ σας ὅτι στὶς δυσκολίες ποὺ θὰ συναντήσετε στὴ ζωή σας, ὁ Θεὸς εἶναι πάντα μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς ἐνισχύσει καί νὰ σᾶς χαριτώσει στούς ἀγώνες σας.

Δῶστε τὸν καλύτερο ἑαυτό σας σ΄ αὐτήν τήν προσπάθεια καὶ ἀποβάλλετε, κατά τό δυνατόν, τό ἄγχος. Ἡ ζωὴ εἶναι μπροστά σας καὶ οἱ εὐκαιρίες ποὺ θὰ σᾶς δοθοῦν θὰ εἶναι πολλές, ἀρκεῖ νὰ ἔχετε τὴν ἑτοιμότητα καὶ τὴ σύνεση νὰ τὶς ἀξιοποιήσετε. Ἡ Πατρίδα μας διανύει μία ἐξαιρετικὰ δύσκολη περίοδο κι ἐσεῖς ἀποτελεῖτε τὴν ἐλπίδα μας γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον. Προσευχηθεῖτε καρδιακά παιδιά μου καί ἀγωνισθεῖτε μέ σθένος, διότι ὅλα εἶναι δυνατὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τόν καλόν σας ἀγώνα.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου προσεύχομαι γιά σᾶς, ὥστε νὰ εὐοδωθοῦν οἱ κόποι σας καὶ νὰ ἐπιτύχετε τοὺς στόχους σας. Καλὴ ἐπιτυχία στὴν ὄμορφη καὶ εὐλογημένη ἀπὸ τὸ Θεὸ προσπάθειά σας!»

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος