ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μιά νέα σχολική χρονιά ἀρχίζει σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας καλεῖσθε νά συνεχίσετε τήν πολύμοχθη ἀλλά ὡραῖα προσπάθειά σας γιά νά ἀποκτήσετε γνώσεις καί νά κτίσετε μία ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα, μέ ἀξίες καί ἤθος.

Σήμερα, τό ξεκίνημα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους σηματοδοτεῖ γιά ἐσᾶς τήν συνέχεια τοῦ ταξιδιοῦ. Ἡ ἐργώδης αὐτή προσπάθεια συνοδεύεται ἀπό κόπο, ἀλλά παράλληλα καί ἀπό χαρά, ἐνθουσιασμό, ἀδημονία. Ὁ ἀγώνας σας, θά σᾶς προσφέρει νέες προοπτικές ζωῆς και δυνατότητες ἐπιτυχίας. Στό σχολεῖο, ἐκτός ἀπό τίς πολύτιμες γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε, θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά κτίσετε μοναδικές καί ἴσως καί παντοτινές φιλίες μέ τούς συμμαθητές σας, μέσα σ’ ἕνα κλῖμα εὐγενοῦς ἄμιλλας, θετικοῦ συναγωνισμοῦ, εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί ἀλληλοσεβασμοῦ. Αὐτές οἱ ἀξίες παιδιά μου, εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικές γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή ἀφοῦ, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας, τίς ἐδίδαξε καί τίς ἐφήρμοσε.

Στόν διπλό αὐτό ὡραῖο ἀγῶνα σας ἀφενός μέν γιά τήν ἀνακάλυψη τῆς μοναδικῆς ἀξίας καί τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ὡς εἰκόνος τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ. ἀφετέρου δε γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσεως ὡς ἐφοδίου ζωῆς, ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς στοργική σας μητέρα, θά βρίσκεται δίπλα σας. Θά σᾶς βοηθήσει μέ τήν προσευχή της, θά σᾶς ἐμπνεύσει μέ τόν Εὐαγγελικό λόγο, θά σᾶς χαρίσει ἐλπίδα, κουράγιο καί προοπτική γιά τή ζωή. Στήν Ἐκκλησία θά βρεῖτε τήν ζεστή ἀγκαλιά τῆς πνευματικῆς σας οἰκογένειας, τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς, τήν εὐλογία, τήν συμπαράσταση καί τήν παράκληση. Ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος πού ἱεροποιεῖ, ὀμορφαίνει καί νοηματοδοτεῖ τήν ζωή ὅλων μας, Ἐκεῖνος θά γεμίσει μέ πίστη, χαρά, ἀγάπη καί φῶς καί τήν δική σας ὕπαρξη.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου καί μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογήσει τή νέα σχολική σας χρονιά, χαριτώνοντάς σας μέ ἀρετές καί πολλές ἐπιτυχίες. Ἡ δε πνευματική μας Μητέρα, ἡ Παναγία, προσεύχομαι νά σκεπάζει καί νά στηρίζει ἐσᾶς καί τούς καλούς σας δασκάλους, στόν ὄμορφο ἀγῶνα σας. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν εὐλογία τοῦ καλοῦ Θεοῦ ἀρχίζει σήμερα μιά νέα σχολική χρονιά. Ξεκούραστοι ἀπό τίς διακοπές τοῦ καλοκαιριοῦ, πλημμυρίσατε καί πάλιν ἐφέτος τίς αὐλές τῶν σχολείων σας καί οἱ χαρούμενες καί γεμάτες ζωή φωνές σας ἀντηχοῦν εὐχάριστα μέσα στό σχολικό σας περιβάλλον. Κατά τήν διάρκεια αὐτῆς τῆς νέας χρονιᾶς μέ τήν βοήθεια τῶν καλῶν σας δασκάλων θά μάθετε νέα πράγματα, ἀσφαλῶς πολύ χρήσιμα γιά τήν ζωή σας.

Μαζί ὅμως μέ τίς γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε μέσα ἀπό τήν διδασκαλία τῶν μαθημάτων πού προβλέπονται ἀπό τό ὡρολόγιο πρόγραμμά σας, θά σᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά γνωρίσετε καί τήν ἀγάπη τοῦ κοινοῦ στοργικοῦ Πατέρα μας, τοῦ Θεοῦ, νά χαρεῖτε τήν ὀμορφιά τοῦ παιχνιδιοῦ, νά δημιουργήσετε φίλους μέσα ἀπό τόν κύκλο τῶν συμμαθητῶν σας, νά ἀνοίξετε σιγά-σιγά τά πανιά σας στόν κόσμο τῆς γνώσεως.

Καθώς ζεῖτε τήν ὀμορφότερη καί τήν πιό ξέγνοιαστη περίοδο τῆς ζωῆς σας, αὐτήν δηλαδή τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἀξιοποιήστε την παιδιά μου, μέ τήν σοφή καθοδήγηση τῶν γονιῶν σας καί τῶν διδασκάλων σας.

Ὁ δε Χριστός, ὁ ὁποῖος τόσο πολύ ἀγαπᾶ τά παιδιά γιά τήν ἀθωότητά τους καί τήν ὀμορφιά τῆς ψυχῆς τους, εὔχομαι νά σᾶς σκεπάζει φιλόστοργα καί προστατευτικά καί κατά τήν διάρκεια τῆς νέας αὐτῆς σχολικῆς χρονιᾶς καί νά χαρίζει σέ σᾶς, τίς οἰκογένειές σας, τούς καλούς σας δασκάλους, ὑγεία, χαρά, ἐπιτυχία, πρόοδο καί κάθε εὐλογία Του. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

Μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος