ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

9-9-2019

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Οἱ ὄμορφες ἡμέρες τῶν καλοκαιρινῶν σας διακοπῶν ἔφθασαν στό τέλος τους. Στήν φιλόξενη ἀγκαλιά τοῦ σχολείου σας ξανασυναντιέσθε μέ τούς ἀγαπημένους συμμαθητές σας καί τούς καλούς σας δασκάλους.

Μέ τό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἀρχίζει γιά ἐσᾶς ἕνας ὡραῖος ἀγῶνας πού συνοδεύεται ἀπό προσπάθεια γιά τήν ἀπόκτηση καινούργιων γνώσεων. Αὐτές θά ἀποτελέσουν ἕνα πολύ σημαντικό ἐφόδιο γιά τή ζωή σας. Στό σχολεῖο βέβαια θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά δημιουργήσετε καί ὄμορφες φιλίες καί γνωριμίες μέ τούς συμμαθητές σας, μέσα σ’ ἕνα κλῖμα ἁπλότητος, εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί ἀλληλοσεβασμοῦ.

Σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα δέν εἶσθε μόνοι. Ἔχετε τούς γονεῖς σας καί τούς καλούς δασκάλους σας νά σᾶς συντροφεύουν στό ταξίδι σας στήν χώρα τῶν γνώσεων καί τῆς ἀρετῆς. Καί ὅλοι μας, χωρίς καμιά ἐξαίρεση, ἔχουμε βοηθό, καί συμπαραστάτη τό Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἀγαπᾶ ἰδιαιτέρως τά παιδιά γιά τήν καθαρή τους καρδιά καί τόν πλοῦτο τῆς ψυχῆς τους πού δέν ἔχει μολυνθεῖ ἀπό τήν κακία καί τήν ἁμαρτία. Ἡ πνευματική μας μητέρα, ἡ Ἐκκλησία στέκεται μέ στοργή καί ἀγάπη κοντά σας καί προσεύχεται γιά τήν πρόοδό σας. Μέ τόν Θεό βοηθό καί συμπαραστάτη σας θά μπορέσετε νά πετύχετε τούς καλούς σας στόχους.

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη, καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά γεμάτη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία.

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Τό καλοκαίρι τελείωσε. Καλεῖσθε νά ἀξιοποιήσετε τήν νέα σχολική χρονιά, πού ἀρχίζει σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά συνεχίσετε τήν ὡραῖα προσπάθειά σας γιά νά ἀποκτήσετε γνώσεις καί νά κτίσετε ἕνα καλό χαρακτῆρα. Μέ τό μυαλό καθαρό καί τήν ψυχή σας ξεκούραστη, βρίσκεσθε καί πάλι μέ τούς ἀγαπημένους σας συμμαθητές καί τούς καλούς σας δασκάλους. Ἀξίζει νά ἐμπνευσθεῖτε ἀπό τίς ἐπιτυχίες τῶν μεγαλύτερων συμμαθητῶν σας, πού ἤδη βρίσκονται στίς ἀνώτατες καί ἀνώτερες σχολές καί νά ἐπαναπροσδιορίσετε μέ σοβαρότητα καί ὠριμότητα τό μέλλον σας.

Ἡ πατρίδα μας δέν ἔχει τίποτα πολυτιμότερο ἀπό ἐσᾶς. Αὐτά τά δώδεκα χρόνια στά θρανία τοῦ σχολείου εἶναι τά ὡραιότερα χρόνια τῆς ζωῆς σας. Σήμερα δίδεται ἡ εὐκαιρία νά προετοιμάσετε τό μέλλον σας. Νά θυμᾶστε ὅμως ὅτι γιά νά προχωρήσει κανείς στή ζωή του χρειάζεται νά ἀντλεῖ ἔμπνευση ἀπό ὑγιή πρότυπα. Αὐτά τά πρότυπα καλεῖσθε νά τά ἀναζητήσετε μέσα ἀπό τίς μελέτες σας. Οἱ ἅγιοι καί μάρτυρες τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, οἱ ἥρωες τῆς ἱστορίας μας, οἱ ἀξίες τῆς παράδοσής μας, ὅπως εἶναι ἡ πίστη στόν Θεό, ἡ ἀγάπη, ἡ ἀνθρωπιά, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη, ὁ ὑγιής πατριωτισμός, ἀποτελοῦν ἐμπειρίες πού συνδέουν τό σχολεῖο μέ τήν πραγματική ζωή, δίνοντάς της πραγματικό νόημα. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀναφέρει ὅτι «ἡ ἀληθινή παιδεία εἶναι μετάληψη ἁγιότητας στόν ἄνθρωπο». Αὐτή τήν πορεία πρός τήν ἁγιότητα, δηλαδή τήν ζωή πού δέν ἐξαντλεῖται στό σήμερα, ἀλλά προχωράει στήν γνησιότητα τῆς σχέσεως μέ τό Θεό καί τόν συνάνθρωπο, τόν συμμαθητή, τόν φίλο μας, τήν γνησιότητα τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης καί τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς, ἀναζητήστε την καί μέσα στό σχολεῖο. Γιατί μόνο ἔτσι ἡ γνώση πού σᾶς προσφέρετε, θά γίνει ποιότητα ζωῆς, πρόοδος καί δημιουργία.

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, νά εὐλογήσει τήν ζωή σας καί νά ἔχετε μία καλή σχολική χρονιά, γεμάτη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία.

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος