Μητροπολιτικό Συμβούλιο

Μέλη Μητροπολιτικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγος. Τακτικά Μέλη: Πρωτοπρ. Γεώργιος Χίντζιος, Πρωτοπρ. Γεώργιος Κελεμπέκης, Ἰωάν. Εὐστρατιάδης Δικηγόρος, Κωνσταντῖνος Δινάκης Ἐφοριακός, Νικόλαος Σωτηρίου Ἐκκλησ. Σύμβουλος, Ἰωάν. Παπαδιός Ἐκκλησ. Σύμβουλος, Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας.