ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τo έλεος καί ή αγάπη του Κυρίου μας, χάρισε στην τοπική μας Εκκλησία μία ξεχωριστή ευλογία, έναν ακόμη πυλώνα πνεύματος καί πολιτισμού, μία έπαλξη προσφοράς καί διακονίας, την πολυθεματική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως μας “Μυριόβιβλος”, ή οποία στους σύγχρονους καί ευπρεπείς χώρους της φιλοξενεί περισσότερα από 29.000 πολύτιμα βιβλία, θησαυροφυλάκια ασύλητα του αδαπάνητου πνευματικού πλούτου της άμφιλαφοϋς σοφίας καί γνώσεως, της τε ιεράς καί της θύραθεν. Ή νέα αύτη πολύφερνος καί γλυκύτατη κυψέλη πνεύματος καί πολιτισμού προσφέρεται από την τοπική μας Εκκλησία ως έκφραση της ιδιαιτέρας ποιμαντικής αγάπης καί στοργής της προς τον φιλογράμματο λαό μας, ιδιαιτέρως δε προς τους νέους μας, οι όποιοι φοιτώντες σε αυτήν πολλά καί σπουδαία έχουν να διδαχθούν καί να ωφεληθούν.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ

1. Λειτουργική
2. Λειτουργικά
3. Αιρετικά-Αντιαιρετικά
4. Μυστήρια
5. Κατηχητική
6. Υμνολογία
7. Εξομολογητική
8. Ποιμαντική
9. Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο
10. Εορτολόγιο – Βίοι Αγίων
11. Ακολουθίες Αγίων
12. Αγιολογία
13. Εκκλησιαστική Λογοτεχνία
14. Αφιερώματα σε Επισκόπους
15. Τέχνη – Εικόνες
16. Πατρολογία – Πατερικά
17. Μοναχισμός
18. Δογματικά
19. Πατριαρχεία-Αυτοκέφαλες Εκκλησίες

20. Βατικανό
21. Απολογητική
22. Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
23. Εκκλησιαστικά Περιοδικά
24. Εγκυκλοπαίδειες Εκκλησιαστικές
25. Δίπτυχα
26. Μοναστήρια
27. Ιεροί Ναοί
28. Άγιοι Τόποι
29. Ιησούς Χριστός
30. Μήτηρ Θεού
31. Απόστολος Παύλος
32. Ομιλητική
33. Εκκλησιαστική Ιστορία
34. Κοινωνιολογία
35. Ορθόδοξη Πνευματικότητα
36. Χριστιανική Ηθική
37. Θρησκειολογία
38. Οικουμενισμός

Β. ΘΥΡΑΘΕΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. Φυσικές Επιστήμες
2. Παιδαγωγική
3. Γλωσσολογία
4. Παιδική Λογοτεχνία
5. Φιλοσοφία
6. Λεξικά
7. Δημόσια Διοίκηση
8. Πολιτική
9. Ιστορία

10. Γεωγραφία
11. Ιατρική
12. Αρχαιολογία
13. Τέχνες – Μουσεία
14. Χρονικά – Ημερολόγια
15. Περιοδικά
16. Δίκαιο
17. Ψυχολογία
18. Ιδεολογικά Ρεύματα
19. Πληροφορική

Γ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

Εγκύκλιον Σημείωμα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας στά πλαίσια τῆς πνευματικῆς της διακονίας ὁματίσθηκε καί ὑλοποίησε τήν ἵδρυση πολυθεματικῆς βιβλιοθήκης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μέ σκοπόν τήν μεταλαμπάδευση τοῦ φωτός τῆς γνώσεως καί τῆς σοφίας στούς φιλομαθεῖς ἀναζητητάς αὐτῶν. Σέ σύγχρονους πλέον χώρους, οἱ ὁποῖοι ἀνηγέρθησαν ἐξ ἀρχῆς στό ἤδη ὑπάρχον καί λειτουργοῦν Μαξίμειο Κέντρο, θά φιλοξενεῖται ἡ πλουσία ἱστορική καί ἐκκλησιαστική βιβλιοθήκη, περιλαμβάνουσα πέραν τῶν 29.000 τόμων, πού μέχρι πρότινος ὑπολειτουργοῦσε στό ὑπόγειο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου, μέ παράλληλη δημιουργία ὀργανωμένου καί συγχρόνου χώρου ἀναγνωστηρίου καί ἐκμαθήσεως τῶν νέων τεχνολογιῶν στόν χῶρο τῆς πληροφορικῆς.

Ἡ νέα αὕτη κυψέλη πνεύματος καί πολιτισμοῦ, ἕνα ἀκόμα σημαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἤδη εὑρίσκεται εἰς τό τελικόν στάδιον ὁλοκληρώσεώς της καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ τά ἐγκαίνια τῆς νέας Βιβλιοθήκης ὑπό τήν ὀνομασίαν «Μυριόβιβλος» προγραμματίζονται νά τελεσθοῦν, σῦν Θεῷ, τήν Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στίς 11:00 τό πρωί, στά ὁποῖα εἶσθε προσκεκλημένοι καί εἶναι ἐπιβεβλημένο, καθώς τό ἔργο αὐτό εἶναι καρπός τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς σύντονης προσπάθειας ὅλων μας, νά παραστεῖτε σεῖς, οἱ συνεργάτες σας καί οἱ πιστοί χριστιανοί μας, τούς ὁποίους δεόντως θά πρέπει νά ἐνημερώσετε.

Διά τοῦ παρόντος, συναφῶς ἐπίσης, σᾶς γνωρίζομεν ὅτι: α) Ὅσοι Ἱεροί Ναοί διαθέτουν βιβλία, πού δέν χρησιμοποιοῦνται στίς λατρευτικές ἀκολουθίες, ἤ στίς ἄλλες πνευματικές ἤ πολιτιστικές σας δραστηριότητες, εἴτε γιατί εἶναι σέ κακή κατάσταση εἴτε γιατί ἔχουν ἀποκτηθεῖ ἄλλα, παρακαλῶ νά τά προσφέρετε γιά τόν ἐμπλουτισμό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Βιβλιοθήκης καί β) ὅσοι ἐπιθυμεῖτε δύνασθε νά παραλάβετε δωρεάν τά εὑρισκόμενα σέ καλή κατάσταση βιβλιοστάσια (ράφια) ἀπό τήν παλαιά βιβλιοθήκη τῆς Μητροπόλεως γιά χρήση αὐτῶν στόν Ἱερό σας Ναό.

Ταῦτα γνωρίζοντες καί ἐπικαλούμενοι δε σέ ὅλους σας πλουσία τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Θεοῦ, διατελοῦμεν

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Εγκαίνια βιβλιοθήκης Μητροπόλεως Σερρών Μυριόβιβλος

Τήν Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2009 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος στίς 11:00 τό πρωί τέλεσε μέ κάθε ἐπισημότητα, παρουσίᾳ τοῦ Ὑφυπουργοῦ Οἰκονομίας, Ναυτιλίας καί Ἀνταγωνιστικότητας κ. Μάρκου Μπόλαρη, Βουλευτῶν καί λοιπῶν ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ Σερρῶν καί πλήθους κόσμου, τά ἐγκαίνια τῆς νέας Βιβλιοθήκης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας «Μυριόβιβλος», πού στεγάζεται στούς δύο νέους ὀρόφους πού ἀνηγέρθησαν μέ δαπάνες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο (Ν. Νικολάου 21) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος αναφερόμενος στα εγκαίνια της βιβλιοθήκης , τόνισε « Είναι μια όμορφη μέρα και για την εκκλησία μας και για την πόλη μας και για την ευρύτερη περιοχή μας, σήμερα που εγκαινιάσαμε την βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητρόπολεώς μας. Η οποία δεν είναι ακραιφνώς εκκλησιαστική βιβλιοθήκη αλλά είναι πολυθεματική καθώς σε αυτή φιλοξενούνται, έχουν αποθησαυρισθεί βιβλία από όλες τις επιστήμες, όχι μόνο την ιερά επιστήμη της θεολογίας αλλά και από τις άλλες επιστήμες και αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός χαράς και ευτυχίας. Αξιοποιήσαμε τον κόπο και υλοποιήσαμε το όραμα που είχαν πριν από μας οι προκάτοχοί μας μητροπολίτες, των οποία τα βιβλία φιλοξενούνται και αυτά μέσα στους χώρους της βιβλιοθήκης και είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα αγάλλονται, βλέποντας το όραμά τους να υλοποιείται και τα βιβλία τους, ο πνευματικός αυτός θησαυρός, βλέπουν να προσφέρονται ως ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια όλων εκείνων που θέλουν να πλουτίσουν πνευματικά. Η εκκλησία μας εργάζεται, πνευματικά,εργάζεται ως κιβωτός του πνεύματος, εργάζεται ως κιβωτός του πολιτισμού, του αξεπέραστου ελληνικού και χριστιανικού πολιτισμού σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από φαινόμενα απαιδευσίας. Η εκκλησίας μας δίνει την δική της προσφορά. Ευχή ολόθυμη όλων μας είναι να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα και προσφορά ».

Ἡ περιλαμβάνουσα πέραν τῶν 29.000 τόμων πολυθεματική βιβλιοθήκη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας «Μυριόβιβλος», ἰδρύθηκε μέ σκοπό τήν μεταλαμπάδευση τοῦ φωτός τῆς γνώσεως καί τῆς σοφίας στούς φιλομαθεῖς ἀναζητητάς αὐτῶν. Στό ἴδιο χῶρο δημιουργήθηκε ὀργανωμένο καί σύγχρονο ἀναγνωστήριο μέ δυνατότητα χρήσης τῶν νέων τεχνολογιῶν τῆς πληροφορικῆς (internet), γιά ἀναζήτηση τῶν βιβλιογραφικῶν πηγῶν.

Ἡ νέα αὐτή κυψέλη πνεύματος καί πολιτισμοῦ, πού ἀποτελεῖ ἕναν ἀκόμη σπουδαῖο πυλώνα ποιμαντικοῦ καί πνευματικοῦ ἔργου, προσφέρεται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία ὡς ἔκφραση τῆς ἰδιαίτερης ποιμαντικῆς ἀγάπης καί στοργῆς της πρός τόν φιλογράμματο λαό μας, ἰδιαιτέρως δε πρός τούς νέους μας, οἱ ὁποῖοι φοιτῶντες σέ αὐτήν πολλά καί σπουδαῖα ἔχουν νά διδαχθοῦν καί νά ὡφεληθοῦν. Ἡ νέα Βιβλιοθήκη λειτουργεῖ ὅλες τίς ἐργάσιμες ἡμέρες (Δευτέρα – Παρασκευή), ἀπό τίς 9:00 π.μ. ἕως τή 1:00 μ.μ. καί ἀπό τίς 6:00 μ.μ. ἕως τίς 8:00 μ.μ.


Ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου

Ομιλία Πρωτ.Ιορδάνου Θεμελίδη Γενικού Δ/ντή Μαξίμειου Πνευματικού Κέντρου

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄ στις Σέρρες – 16/2/2011

Εγκαίνια βιβλιοθήκης Μητροπόλεως Σερρών Μυριόβιβλος – 06/12/2009

ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ωράριο Λειτουργίας

Βιβλιοθήκη Ιεράς Μητροπόλεως
Σερρών & Νιγρίτης
“ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ”

3ος και 4ος Όροφος
Νίκου Νικολάου 21
Τ.Κ. 62124 – Σέρρες

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή
9. π.μ. – 1μ.μ. & 6μ.μ. – 8μ.μ.

Τηλ.: 23210 – 99444
Φάξ: 23210 – 99443
EMAIL : [email protected]