ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

09/9/2022

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Θεοῦ ἀρχίζει σήμερα μιά νέα σχολική χρονιά. Μέ ἀνανεωμένες τίς δυνάμεις σας ἀπό τίς διακοπές τοῦ καλοκαι­ριοῦ, πλημμυρίσατε καί πάλιν ἐφέτος τίς αὐλές τῶν σχολείων σας καί οἱ χαρούμενες φωνές σας ἀντηχοῦν εὐχάριστα μέσα στό σχολικό σας περιβάλλον. Κατά τήν διάρκεια αὐτῆς τῆς νέας χρονιᾶς, μέ τήν βοήθεια τῶν δασκάλων σας, θά ἀποκτήσετε νέες πολύ χρήσιμες γνώσεις καί θά βάλετε τά θεμέλια, μέ τήν βοήθεια τῆς ἐπιστήμης τῆς παιδαγωγικῆς, γιά τό κτίσιμο μιᾶς συγκροτημένης προσωπικότητας. Μαζί ὅμως μέ τίς γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε μέσα ἀπό τήν διδασκαλία τῶν μαθημάτων, θά σᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά καλλιεργήσετε τίς ἀρετές καί τά χαρίσματά σας, πού εἶναι πραγματικά στολίδια γιά τόν ἄνθρωπο, νά χαρεῖτε τήν ὀμορφιά τοῦ παι­χνιδιοῦ, νά δημιουργήσετε φίλους μέσα ἀπό τόν κύκλο τῶν συμμαθητῶν σας, νά ἀναπτύξετε τίς δεξιότητες τῆς συλλογικότητος, τῆς συνεργασίας, τῆς κοινωνικοποιήσεως. Καθώς ζῆτε τήν ὀμορφότερη περίοδο τῆς ζωῆς σας, αὐτήν δηλαδή τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἀξιοποιήστε την δημιουργικά μέ τήν καθοδήγηση τῶν γονιῶν σας καί τῶν καλῶν δασκάλων σας. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ φίλος τῆς νεότητος, εὔχομαι νά σᾶς ἁγιάζει καί νά σᾶς προστατεύει.

Εἴθε ἡ νέα χρονιὰ νὰ εἶναι χαρούμενη, εὐλογη­μένη, καρποφόρα, μέ ὑγεία καί πρόοδο. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά. Ὁ Θεὸς μαζί σας.

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι τό πλέον σταθερό καί ἀσφαλές θεμέλιο στή ζωή μας, ξεκινᾶ σήμερα ἡ καινούρια σχολική χρονιά καί συγ­χρόνως ὁ προσωπικός σας ἀγῶνας, γιά τήν ἀπόκτηση τῶν γνώσεων καί τήν δημιουργία μιᾶς συγκροτημένης προσωπικότητας. Ἐργασθεῖτε μέ ὑπευθυνότητα ὥστε νά δημιουργήσετε γιά τό μέλλον σας εὐνοϊκές προϋποθέσεις. Ἡ ἐργώδης αὐτή πορεία συνοδεύεται βεβαίως ἀπό κόπο, ἀλλά παράλληλα καί ἀπό χαρά καί ἐνθουσιασμό. Ἀξίζει νά θυμᾶστε ὅτι τίποτα σ’ αὐτή τήν ζωή, πού νά ἀξίζει πραγματικά, δέν κατορθώνεται χωρίς κόπο. Ἀπαιτεῖται λοιπόν ὅραμα, πίστη, ἀγώνας, πρόγραμμα, ὑπομονή καί ἐπι­μονή, γιά νά ὑπάρξουν θετικά ἀποτελέσματα.

Στόν ὡραῖο αὐτό ἀγῶνα σας ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὡς στοργική πνευματική σας μητέρα, εἶναι δίπλα σας, μαζί μέ τούς γονεῖς σας καί τούς δασκάλους σας. Στήν Ἐκκλησία, ὡς θεανθρώπινη κοινωνία πίστεως καί ἀγάπης, θά βρεῖτε τήν ἀποδοχή, τήν κατανόηση, τό ἀληθι­νό νόημα τῆς ζωῆς, τήν εὐλογία καί τήν συμπαράσταση στόν καλό σας ἀγῶνα. Ἀγαπῆστε τόν Χριστό καί σ’ Ἐκεῖνον θά βρεῖτε τήν ἀλήθεια, τήν ἀγάπη, τήν ζωή, τήν αὐθεντικότητα, τήν ἀσφάλεια. Ποτέ μήν ξεχνᾶτε, παιδιά μου, ὅτι ἡ μονομερής γνώση χωρίς πνευματικό καί ἀξιακό ὑπόβαθρο δέν ἀρκεῖ γιά νά μᾶς κάνει εὐτυχισμέ­νους. Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος πού ὀμορφαίνει καί νοημα­τοδοτεῖ πραγματικά τήν ζωή μας, Ἐκεῖνος γεμίζει μέ χαρά, ἀγάπη, νόημα καί φῶς τήν ὕπαρξή μας.

Σέ αὐτόν τόν ὑψηλό ἀγῶνα σας, σᾶς συνοδεύω, ὡς πνευματικός σας πατέρας μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη καί προσεύχομαι στόν Κύριό μας νά σᾶς ἐνδυναμώνει, νά σᾶς σκεπάζει, νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς ἀξιώνει νά ἀπολαμβάνετε τούς καρπούς τῶν ἀγώνων σας. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά μέ ὑγεία καί πρόοδο.

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος