ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙON ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με,
τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»
Ὁ Κύριος. (Ματθ. 19, 14).

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὡς Μητέρα στοργική τῶν παιδιῶν Της, μεριμνᾶ πάντοτε, γιά τήν ἐγχρίστωση, τόν φωτισμό καί τήν κατά Θεόν οἰκοδομή τους.

Ἔκφρασις τῆς φιλοστόργου αὐτῆς μερίμνης τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν εὐπαθή καί γι’ αὐτό λίαν συμπαθή νεολαία μας, εἶναι καί ἡ χριστιανική κατασκήνωση, πού νοεῖται ὡς συνέχεια τοῦ κατηχητικοῦ καί ἁγιαστικοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖται στίς ἐνορίες. Ἡ κατασκήνωση εἶναι ἕνας ἐναλλακτικός τρόπος ζωῆς, ὅπου καλλιεργοῦνται μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης καί μεθοδικότητα, στίς νεανικές ψυχές, οἱ ἀρχές τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως καί ζωῆς, τό κοινοτικό πνεῦμα, ἡ ἀνάπτυξη τῶν δεξιοτήτων, ἡ οἰκολογική συνείδηση, ὁ ἀλληλοσεβασμός, ἡ συνεργατικότητα.

Στό πλαίσιο αὐτό ἐργαζομένη ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ πραγματικό ἐνδιαφέρον, ἀνοίγει καί πάλιν ἐφέτος τίς πύλες τῆς Κατασκηνώσεώς της, «Χριστοῦ Πηγή», πού εὑρίσκεται στήν καταπράσινη τοποθεσία τῆς Χρυσοπηγῆς Σερρῶν, (10οχιλ. Σερρῶν-Ὀρεινῆς), προκειμένου νά φιλοξενήσει μαθητές καί μαθήτριες Δημοτικοῦ – Γυμνασίου καί Λυκείου τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, πού ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν τήν χαρά τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τόν λατρευτικό πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τό παιχνίδι, τό τραγούδι, τίς δημιουργικές δραστηριότητες, τίς γεμάτες ἐνδιαφέρον συζητήσεις, τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ.

Οἱ κατασκηνωτικές περίοδοι πού, σύν Θεῷ, θά λειτουργήσουν ἐφέτος, μέ τήν τήρηση ὅλων ἐκείνων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, πού προβλέπονται ἀπό τά κρατικά πρωτόκολλα, εἶναι οἱ ἑξῆς: α) ἀπό 6 ἕως 10 Ἰουλίου γιά ἀγόρια τρίτης ἕως ἔκτης τάξεως Δημοτικοῦ, β) ἀπό 11 ἕως 15 Ἰουλίου γιά ἀγόρια Γυμνασίου-Λυκείου, γ) ἀπό 20 ἕως 24 Ἰουλίου γιά κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου καί δ) ἀπό 25 ἕως 29 Ἰουλίου γιά κορίτσια τρίτης ἕως ἔκτης τάξεως Δημοτικοῦ.

Οἱ γονεῖς μποροῦν νά λαμβάνουν τίς δηλώσεις συμμετοχῆς γιά τίς ἐφετεινές κατασκηνωτικές περιόδους, ἀπό τούς ἐφημερίους τῶν ἐνοριῶν τους καί ἀκολούθως νά τίς καταθέτουν συμπληρωμένες στούς ἰδίους καί αὐτοί μέ τήν σειρά τους στό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Κύπρου 10, Σέρρες, τηλ. ἐπικοινωνίας: 2321068116), ἕως καί τήν Δευτέρα 27 Ἰουνίου ἐ.ἔ.. Ὑπεύθυνος λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας εἶναι ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Νικήτας Χαλέμης, ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, συνεπικουρούμενος ἀπό τόν αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρῆστο Μάνθο, ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Σερρῶν.

Τα ἀνωτέρω ἀνακοινούμενοι στήν ἀγάπη σας, εὐχόμεθα πλούσιο τόν φωτισμό τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος στήν ζωή σας καί διατελοῦμε,

Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος