ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Οι ιερές εικόνες μας
μυσταγωγούν στο κάλλος της εν Χριστώ κτίσεως»

 

01-04-2023

Με αισθήματα δοξολογίας προς τον άγιο Θεό, η Εκκλησία των Σερρών υποδέχθηκε την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, στις 7:00 το από­γευ­μα, στα προπύ­λαια του ιερού Μη­τροπολιτικού Ναού Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, την περίτεχνη και υψηλής καλλιτεχνι­κής αξίας μεταβυζαντινή εικό­να της Παναγίας έν­θρονης Βρεφοκρατού­σας με την προσωνυμία η «Πανύ­μνητος», η οποία πλαισιώ­νεται με μορ­φές αρχαγγέλων, αγίων και οσίων και αποτελεί έργο πολύ σημαντικού αγιο­γράφου των αρχών του 16ου αιώνος, που ανήκει στην λεγομένη κρητική σχολή ζωγραφικής.

Η ιερά και σεβά­σμια εικό­να, που αποτελεί κειμήλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, απεκαλύφθη κάτω από επάλληλα στρώματα νεοτέρων επιζωγραφί­σεων έπει­τα από την ανα­γκαία συντήρησή της, η οποία ολοκλη­ρώθηκε προσφάτως με δα­πάνες της Εκκλησίας, από εξειδικευμένο εργαστή­ριο συντηρή­σεως έργων τέ­χνης και ευρίσκεται πλέον μονίμως σε περίτεχνο προ­σκυ­νητάρι στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, προς ευλογία των πιστών και ενίσχυση του λαού του Θεού στον πνευματικό του αγώ­να.

Αμέσως μετά την υποδοχή τελέσθηκε η ακο­λουθία του Ακαθίστου Ύμνου προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ιερά αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, ο οποίος  ομίλησε επικαίρως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα για την φιλόστοργη παρουσία και σκέπη της Παναγίας στην ζωή και τον προσωπικό πνευματικό μας αγώνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Όλες οι εορτές της Εκκλησίας μας, ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν στο υπερύμνητο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου έχουν πολύ χάριν και ευλογίαν, αποτελούν τονωτικές ενέσεις πνευματικής ενισχύσεως για την ζωή και τον πνευματικό μας αγώνα. Η σημερινή εορτή του Ακαθίστου Ύμνου προς την Μητέρα του Θεού του Υψίστου, την χαρά της πονεμένης Ρωμιοσύνης κατά τον μεγάλο Έλληνα στοχαστή Φώτη Κόντογλου, βιούται από όλους τους ευσεβείς και φιλοπάρθενους χριστιανούς ως άνοιξη μέσα στον πενθηρό χειμώνα της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστή, αλλά και ως προανάκρουσμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας.

Μέσα στον κυκεώνα των πολλών προβλημάτων τα οποία όλο και περισσότερο ογκούνται στην ζωή των ανθρώπων, η Παναγία μας είναι το σταθερό εκείνο θεμέλιο, το φωτεινό μετέωρο, η ακατάβλητος δύναμις, από την Οποία όλοι μας αντλούμε έμπνευσιν, αγιασμόν και χάριν. Και μόνον το άγιο όνομά Της, προφερόμενο με ευλάβεια, προσφέρει μία μυστική ανακούφιση, μία παρηγορία, μία μυστική ενατένηση προς τα άνω, που δεν εκφράζεται με τα ανθρώπινα χείλη, δεν μπορεί να αποτυπωθεί με τα ανθρώπινα μέσα, καθώς είναι της καρδίας βίωμα και έκφραση.

Όταν ομιλούμε για το πανάμωμο πρόσωπο της Παναγίας μας στο οποίο εποίησε μεγαλεία ο Δυνατός Θεός θα πρέπει να στεκόμεθα με ιερό φόβο ενώπιόν Της. Είναι τόλμημα η εξύμνησις του μυστηρίου του θεομητορικού προσώπου Της. Το μυστήριο αυτό κατά τους ιερούς πατέρες της Εκκλησίας μας προσεγγίζεται μόνον με πίστη, σεμνότητα, ταπείνωση, αγάπη και σεβασμό προς Εκείνη, η Οποία εφανέρωσε την ύψιστη ευγένεια της θεοπλασθείσης ανθρωπίνης φύσεως. Ο άνθρωπος στο πανάγιο πρόσωπό Της αξιώνεται με την παντοδύναμη χάριν του Θεού να γεννήσει τον ίδιον τον Θεόν. Κατορθώνει να φθάσει στον ύψιστο σκοπό και προορισμό του, την κατά χάριν θέωσή του. Η Παναγία μητέρα ως φωτεινός οδοδείκτης δείχνει αυτόν τον ευλογημένο δρόμο και κυρίως τον τρόπο να φθάσουμε στην ευλογημένη και σωτήρια αυτή συνάντηση με τον δημιουργό μας, την αληθή θεοκοινωνία. Μέσα στην πάναγνη κοιλία Της ενώθηκε η θεία με την ανθρώπινη φύση και ως αληθής Θεοτόκος εγέννησε τον ίδιον τον Θεόν.

Τούτο το μέγιστο μυστήριο της Υπερευλογημένης Μαρίας, που οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας προσέγγισαν θεολογικώς, ο ιερός χρωστήρας της εκκλησιαστικής ευλαβείας το αποτύπωσε με σεμνοπρεπή εκφραστικότητα στις ιερές εικόνες Της. Οι ιερές εικόνες δεν αποτελούν ένα εικαστικό δημιούργημα της ανθρώπινης καλλιτεχνίας, αλλά φανέρωση και έκφραση των ακαταλήπτων για την πεπερασμένη ανθρώπινη διάνοια μυστηρίων του Θεού, κυρίως δε του μυστηρίου της θείας ενανθρωπήσεως και του δοξασμού του θεουμένου ανθρώπου. Αποτελούν την διά χρωμάτων αποτύπωσιν της σωζούσης και αγιαζούσης αληθείας της πίστεώς μας. Οι ιερές εικόνες της Εκκλησίας μας ανοίγουν ένα παράθυρο στην αιωνιότητα, φανερώνουν το κάλλος και την λαμπρότητα της καινής εν Χριστώ κτίσεως, την οποία εικονίζουν και στην οποία μας μυσταγωγούν.

Η Παναγία μας ηθέλησε σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς να ευλογήσει τον τόπο μας αποκαλύπτουσα το ιερό εικόνισμά Της, τον ορατό αυτόν σύνδεσμο με την ευσέβεια και την πίστη των πατέρων μας σ’ αυτόν τον ευλογημένο και μαρτυρικό τόπο. Πρόκειται για ένα πραγματικό αριστούργημα πίστεως, αλλά και βυζαντινής τέχνης του πρώτου μισού του 16ου αιώνος (1530), το οποίο ευρίσκεται ενώπιόν μας, με την ονομασία ‘’Πανύμνητος’’ και μας καλεί με μυστικές φωνές να αντλήσουμε χάρι, δύναμη, έμπνευση και κουράγιο από την σεπτή μορφή Της. Την ένθρονο Βασίλισσα ουρανού και γης, την πανύμνητο Θεοτόκο στην ιερά αυτή εικόνα περιστοιχίζουν τιμητικώς οι αρχιστράτηγοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, ο τίμιος Πρόδρομος, οι άγιοι Ιεράρχες Νικόλαος και Χρυσόστομος, οι μάρτυρες Αρτέμιος, Προκόπιος, Τρύφων και οι όσιοι Σάββας ο ηγιασμένος, Πέτρος ο Αθωνίτης και Ονούφριος. Είναι πράγματι ένα αριστούργημα πίστεως και καλλιτεχνικής δημιουργίας».

Η ιερά εικόνα, η οποία θα αποτελεί σημείο πνευματικής και προσευχητι­κής αναφοράς για την πόλη και την Ιερά Μητρόπολη, αποθησαυρισμένη πλέον στον πανίερο Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, θα εορτάζει εφεξής επισήμως την εορτή του Ακαθίστου Ύμνου, καθώς η προ­σωνυμία της «Πανύμνητος» παραπέμπει στον τελευ­ταίο οίκο του Ακαθί­στου Ύμνου, «Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ…».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως