ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ἀνέστη!

Γιά μία ἀκόμη φορά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ σχο­λική χρονιά φθάνει στό τέλος της καί μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν οἱ ἡμέρες τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων, κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων θά κληθεῖτε νά καταθέσετε τόν ἀμητό τῶν γνώσεών σας στά γνωστι­κά ἀντι­κείμενα πού διδαχθήκατε στό σχολεῖο σας. Σκοπός σας, ἀσφαλῶς εἶναι, οἱ κόποι, οἱ προσδοκίες καί οἱ δικές σας ἐλπίδες, ἀλλά καί τῶν οἰκογενειῶν καί τῶν δασκάλων σας, νά βροῦν τήν δικαίωσή τους στά τετράδια τῶν ἐξετάσεων καί νά ἐπιτύχετε τήν εἰσαγωγή σας στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκ­παιδευτικά καί Τεχνολογικά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας.

Στήν πρόκληση τῶν ἐξετάσεων πού βρίσκονται μπροστά σας ὀφεί­λετε νά εἴσαστε ἐφοδιασμένοι μέ αἰσιοδοξία, θάρρος, καλό διάβασμα καί πίστη. Γι’ αυτό, σᾶς παρακαλῶ, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τό ὑπερβολικό ἄγχος, νά ὁλοκληρώσετε τήν μελέτη σας μέ με­θοδικότητα, ὑπομονή, καθαρό μυαλό καί ψυχραιμία, ὥστε νά ἔχετε τήν καλύτε­ρη δυνατή ἀπόδοση. Λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν ἐφετεινῶν ἐξετάσεων, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γιά τήν δική σας κυρίως πνευματική ἐνίσχυση, θά φέρει κοντά μας, στήν ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν, ἀπό τό θεοβάδιστο ὄρος Σινᾶ, τό ἱερό καί μυρίπνοο λείψανο τῆς πανσόφου καί πανεπιστήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ, Ἁγίας Αἰκατερίνης. Να προσέλθετε, λοιπόν, ὅσοι μπορεῖτε, νά ἀσπασθεῖτε, μέ θερμή πίστη, τό ἱερό λείψανό της, γιά νά λάβετε τήν χάριν της στήν προσπάθειά σας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σᾶς εὔχομαι, μέ πατρική στοργή, κάθε ἐπιτυχία στήν ὄμορφη αὐτή προσπάθειά σας. Συγκεντρωθεῖτε στόν στόχο σας καί ἐργασθεῖτε μεθοδικά γιά τήν ἐπίτευξή του. Ξεκινῆστε τήν προσπάθειά σας κάνοντας τόν σταυρό σας, ζητώντας τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί ὅλα θά πᾶνε καλά! Σᾶς συνοδεύω, αὐτές τίς ἰδιαίτερες ὥρες, μέ τήν ἀγάπη καί τήν προ­σευχή μου. Καλή ἐπιτυχία!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος