ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἐν Σέρραις τῇ 9η Ἰουνίου 2020

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἀκόμη μία φορά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ σχολική χρονιά ἔφθασε, ὑπό πρωτόγνωρες μάλιστα, λόγῳ τῆς πανδημίας συνθῆκες, στό τέλος της καί μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν γιά τούς τελειοφοίτους τῶν Λυκείων οἱ πανελλήνιες ἐξετάσεις. Τίς ἀμέσως ἑπόμενες ἡμέρες θά κληθεῖτε νά δώσετε τόν καλύτερό σας ἐαυτό, μέσα ἀπό τήν διαδικασία αὐτῶν τῶν ἐξετάσεων, ὥστε νά ἐπιτύχετε αὐτό πού γιά πολλούς μοιάζει ἕνα ὄνειρο καί στόχος ζωῆς, τήν εἰσαγωγή σας δηλαδή στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά καί Τεχνολογικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδος μας. Οἱ κόποι καί ἡ προσπάθεια ὁλόκληρης τῆς σχολικῆς χρονιᾶς καί ὄχι μόνο, θά ἀγωνισθεῖτε νά βροῦν δικαίωση στά τετράδια τῶν ἐξετάσεων, καί μαζί μέ τό ἄγχος, ἡ εὔλογη ἀγωνία καί ἡ προσδοκία τῆς ἐπιτυχίας, θά κάνουν τίς καρδιές ὅλων σας νά κτυπήσουν δυνατά, καί μαζί καί ὅλων ὅσων σᾶς ἀγαποῦν καθώς οἱ συγκεκριμένες ἐξετάσεις εἶχαν πάντοτε μία ἰδιαίτερη βαρύτητα ὄχι μόνο γιά τούς ὑποψηφίους φοιτητές καί φοιτήτριες, ἀλλά καί γιά τίς οἰκογένειές τους καί τό ἄμεσο περιβάλλον τους.

Κοντά σας σέ αὐτές τίς ἰδιαίτερες καί ἀπαιτητικές ἡμέρες εἴμεθα ὅλοι, οἱ γονεῖς, οἱ δάσκαλοί σας ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ φιλόστοργη πνευματική μητέρα ὅλων μας. Ὅλοι μας προσευχόμαστε γιά σᾶς, ὥστε ὁ φωτοδότης Χριστός νά στεφανώσει μέ ἐπιτυχία τήν προσπάθειά σας, νά βοηθήσει τόν καθένα καί τήν καθεμία νά ἀνταποκριθεῖ ἐπιτυχῶς στίς ἀπαιτήσεις αὐτῆς τῆς δοκιμασίας, δικαιώνοντας ἔτσι τούς κόπους σας καί τά ὄνειρά σας.

Ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, παιδιά μου, εἶναι γεμάτη ἀπό κάθε λογῆς ἐξετάσεις. Γι’ αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο ὁ ἄνθρωπος νά ἔχει στήν ζωή του πίστη, ὑπομονή, μεθοδικότητα, ὅραμα καί ἐπιμονή.

Αὐτές οἱ ἐξετάσεις ἔχουν τήν ἀξία τους, ἀλλά οὔτε μέ αὐτές ἀρχίζει, οὔτε καί τελειώνει ὁ ἀγώνας γιά πρόοδο καί ἐπιτυχία. Γι’ αὐτό, χωρίς νά ἀπολυτοποιεῖτε αὐτό τό στάδιο τῆς ζωῆς σας, γεγονός πού θά σᾶς γεμίσει ἅγχος, άγωνισθεῖτε μέ μεθοδικότητα καί ὑψηλό φρόνημα νά κατακτήσετε τά ὄνειρά σας.

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου κάθε ἐπιτυχία στήν ὄμορφη αὐτή προσπάθειά σας. Καλό διάβασμα, παιδιά μου, μέ πίστη στόν Θεό, σοβαρότητα καί χωρίς ἀκρότητες. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εὔχομαι νά φωτίζει τά βήματα τῆς ζωῆς σας καί νά σᾶς χαριτώνει στόν ἀγώνα σας. Προσεύχομαι γιά σᾶς ἀπό τήν καρδιά μου.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος