ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Γιά μία ἀκόμη φορά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ σχολική χρονιά φθάνει στό τέλος της καί μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν οἱ ἡμέρες τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων, κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων θά κληθῆτε νά καταθέσετε τόν ἀμητό τῶν γνώσεών σας στά γνωστικά ἀντικείμενα πού διδαχθήκατε κατά τήν διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους. Μέσα ἀπό αὐτήν τήν διαδικασία θά ἀγωνισθεῖτε γιά νά ἐπιτύχετε τήν εἰσαγωγή σας στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά καί Τεχνολογικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας.

Ἔχετε κοπιάσει ὁλόκληρο τόν χρόνο καί εἶναι ἀναμενόμενο νά ἔχετε ἀγωνία γιά τήν ἔκβαση τῶν προσπαθειῶν σας. Στὸν ὄμορφο αὐτὸ ἀγώνα σας, εἴμαστε ὅλοι κοντά σας. Γονεῖς, δάσκαλοι, οἱ πνευματικοί σας πατέρες, οἱ φίλοι σας, ἡ κοινωνία μας ὁλόκληρη. Ἰδιαιτέρως, ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία πυκνώνει αὐτές τίς ὥρες τὶς προσευχές της γιὰ σᾶς, ὥστε νὰ ἔχετε πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στόν ὡραῖο ἀγώνα σας. Ἐσεῖς δῶστε τόν καλύτερο ἑαυτό σας σ’ αὐτήν τήν προσπάθεια, ἀγωνισθεῖτε γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο, ἐμπιστευτεῖτε τόν Θεό, στηριχθεῖτε στὴν ἀγάπη καὶ τὴν προσευχὴ, ἀξιοποιεῖστε τίς δυνάμεις σας.

Δὲν ὑπάρχουν μαγικὲς συνταγὲς ἐπιτυχίας, οὔτε βέβαια εὔκολες συμβουλὲς διαχείρισης τοῦ ἄγχους τῶν ἐξετάσεων. Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν ἐμπειρία της μᾶς διδάσκει τήν δύναμη τῆς πίστεως, πού νικᾶ τίς δυσκολίες, χαριτώνει τόν ἄνθρωπο, δημιουργεῖ προϋποθέσεις ἐπιτυχίας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Εὔχομαι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ σᾶς ἐνισχύσει, νά σᾶς φωτίσει καὶ νὰ ἀποφορτίζει τὶς εὔλογες ἀγωνίες καί ἀνησυχίες σας, γι’ αὐτὲς ἀλλὰ καὶ γιά τίς ἄλλες, τίς σημαντικότερες ἐξετάσεις στὰ μεγάλα καὶ δύσκολα μαθήματα τῆς ζωῆς. Καλή ἐπιτυχία. Ὁ Θεός μαζί σας.

Μέ πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος